Składka członkowska ważnym elementem wsparcia Stowarzyszenia

Wraz z nadejściem Nowego Roku 2022 chcieliśmy Wam przypomnieć jak ważnym elementem wspierającym naszą działalność jest składka członkowska.  Polski Czerwony Krzyż jest stowarzyszeniem, a więc organizacją opartą na dobrowolnym ruchu członkowskim. Każda osoba, która ma chęci i dołącza do grona członków PCK wspiera jego działalność coroczną składką. Jej wysokość jest ustalona przez Zarząd Główny PCK i od kilku lat wynosi 25 zł.

Zdjęcie legitymacji członkowskiej PCK

Pamiętajcie przyjaciele płacąc regularnie, corocznie składkę członkowską stajecie się stałym i stabilnym wsparciem dla naszych działań.
Jeżeli nie jesteś jeszcze członkiem Polskiego Czerwonego Krzyża.
Dołącz do Nas.

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami

Logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz logo Polskiego Czerwonego Krzyża

Rozpoczęliśmy realizację Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI” – edycja 2022.
Program wprowadza usługi asystencji osobistej jako formę ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, a jego adresatami są:

– dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

– osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu znacznym lub umiarkowanym

Program ma na celu:

1) poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;

2) wsparcie oraz pomoc adekwatną do potrzeb osób niepełnosprawnych;

3) umożliwienie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;

4) zwiększenie wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w różnych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego;

Pobierz kartę zgłoszeniową do programu:

https://pcktorun.pl/wp-content/uploads/2022/01/karta-zgloszeniowa-do-programu-strona-1.jpg
https://pcktorun.pl/wp-content/uploads/2022/01/karta-zgloszeniowa-do-programu-strona-2.jpg
https://pcktorun.pl/wp-content/uploads/2022/01/karta-zgloszeniowa-do-programu-strona-3.jpg

Plik PDF: https://pcktorun.pl/wp-content/uploads/2022/01/karta-zgloszeniowa-do-programu-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnosciami.pdf

UWAGA!
Dostarczenie dokumentów nie jest jednoznaczne z przyjęciem do Programu.

Kontakt:

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Toruniu
pck.torun@gmail.com

Usługi opiekuńcze realizowane dzięki wsparciu Gminy Miasta Toruń

Polski Czerwony Krzyż realizuje usługi opiekuńcze w domu chorego – gdy osoba wymagająca wsparcia lub jego najbliżsi w opiece nad nim potrzebują pomocy, aby zapewnić codzienne potrzeby życiowe, opiekę higieniczną zaleconą przez lekarza, pielęgnację, oraz w miarę możliwości zapewnić kontakt z otoczeniem -mogą skorzystać z pomocy Siostry PCK. . USŁUGI OPIEKUŃCZE realizowane dzięki wsparciu Gminy Miasta Toruń www.torun.pl kwota dofinansowania w 2022 roku to 1 890 000,00 zł.
W Toruniu decyzję administracyjną o przyznaniu usług, jej zakresie, terminie i miejscu świadczenia wydaje dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Szczegółowe informacje można uzyskać za pośrednictwem poczty e-mail: zr.torun@pck.org.pl https://www.facebook.com/PCKTorun pod nr telefonu 56 622 21 29 lub w biurze Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Toruniu przy ul. Jęczmiennej 10 w godzinach od 8:00 do 14:00.Verified by MonsterInsights