Ważne dokumenty

Uchwały zarządu głównego polskiego czerwonego krzyża

– Uchwała KRR PCK z 21.06.2008 r. Regulaminy HDK
uchwala-nr-43-2008

– Status HDK PCK
uchwala-nr-43-2008-status-hdk-pck

– REGULAMIN KLUBOW HDK PCK
uchwala-nr-43-2008-regulamin-klubow

– Uchwała nr 15/2012 Krajowego Zjazdu Polskiego Czerwonego Krzyża z dnia 17 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia wysokości składki członkowskiej PCK
uchwala-nr-15-2012

Uchwała nr 203/2014 Krajowego Zjazdu Polskiego Czerwonego Krzyża z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad funkcjonowania ruchu honorowego krwiodawstwa w Polskim Czerwonym Krzyżu
uchwala-nr-203-2014

– Uchwała nr 204/2014 Krajowego Zjazdu Polskiego Czerwonego Krzyża z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie Regulaminu Rad Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża
uchwala-nr-204-2014

– Uchwała nr 205/2014 Krajowego Zjazdu Polskiego Czerwonego Krzyża z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie funkcjonowania Regulaminu Rad Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża
uchwala-nr-205-2014

– Uchwała nr 268/2014 Krajowego Zjazdu Polskiego Czerwonego Krzyża z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w zasadach funkcjonowania ruchu honorowego krwiodawstwa w Polskim Czerwonym Krzyżu i w Regulaminie Rad Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża
uchwala-nr-268-2014

Ochrona znaku polskiego czerwonego krzyża

– Przewodnik ochrony znaku Czerwonego Krzyża
przewodnik_ochrony_znaku_czerwonego_krzyza_2013

– Księga wizualizacji indywidualnej
Księga wizualizacji indywidualnej

– Regulamin używania znaku Czerwonego Krzyża
regulamin_uzywania_znaku_czerwonego_krzyza_czerwonego

 

AKTY PRAWNE:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów odznak i legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem krwi

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2017 r. w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie wzorów odznak i legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem krwi

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2017 r. w sprawie określenia kwalifikacji oraz stażu pracy wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi oraz wykazu stanowisk w poszczególnych działach i pracowniach tych jednostek

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie legitymacji i odznaki “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o publicznej służbie krwi

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – obsługa poza kolejnością w aptekach i zakładach opieki zdrowotnejVerified by MonsterInsights