Biuro informacji i poszukiwań

Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża działa nieprzerwanie od 1919 roku.

Działalność wynika z Konwencji Genewskich o ochronie ofiar wojny z 12.08.1949 r. oraz Protokołów dodatkowych do tych Konwencji z 08.06.1977 r. i 08.12.2005 r.

Każde Stowarzyszenie Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca prowadzi własną służbę poszukiwań, będącą w ścisłej współpracy z Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża w Genewie.

Od 1944 roku do chwili obecnej:
• wpłynęło około 4 450 000 indywidualnych spraw związanych z II wojną światową,
• wydano około 300 000 zaświadczeń potwierdzających losy wojenne.

Główne zadania:
– prowadzenie poszukiwań i ustalanie losów ofiar wojen, konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych (w tym ofiar II wojny światowej i uchodźców/migrantów)
– wystawianie zaświadczeń o losach osób poszukiwanych na podstawie własnych dokumentów archiwalnych oraz uzyskanych w wyniku podejmowanych starań
– poszukiwanie mogił wojennych w kraju i za granicą
– udział w ekshumacjach ofiar wojny
– przekazywanie tzw. messages (mesaży) czerwonokrzyskich czyli wiadomości rodzinnych do krajów objętych konfliktami zbrojnymi lub klęskami żywiołowymi
– prowadzenie tzw. poszukiwań humanitarnych w przypadkach, gdy najbliższa rodzina nagle utraciła kontakt z krewnym za granicą i mimo posiadania ostatniego adresu nie może go nawiązać, w tym poszukiwania osób, które w ostatnich latach wyjechały w celach zarobkowych za granicę (tzw. migranci ekonomiczni)
– poszukiwania migrantów z zagranicy, którzy zaginęli na terytorium Polski

Biuro Informacji i Poszukiwań PCK współpracuje z:
– Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża w Genewie – Centralną Agencją Poszukiwań w Genewie – www.icrc.org
– Międzynarodowym Biurem Poszukiwań w Bad Arolsen – www.its-arolsen.org
– Stowarzyszeniami krajowymi Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca – www.familylinks.icrc.org
– Instytutem Pamięci Narodowej
– Państwowymi Muzeami Obozów Koncentracyjnych
– Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu
– Muzeum Powstania Warszawskiego
– Żydowskim Instytutem Historycznym
– Archiwami Państwowymi
– Wojskowym Biurem Historycznym
– Centrum Personalizacji Dokumentów MSW
– Urzędami Stanu Cywilnego
– Urzędami Miast i Gmin oraz Urzędami Wojewódzkimi
– Urzędem ds. Cudzoziemców
– Ambasadami i konsulatami

Działalność Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań PCK jest finansowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Kontakt:
Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań
22 32 61 261 22 32 61 264
biuro.poszukiwan(małpa)pck.org.pl tracing.service(małpa)pck.org.plVerified by MonsterInsights