Prawo humanitarne

Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych (MPH KZ) jest dziedziną prawa międzynarodowego publicznego regulującą – z jednej strony – postępowanie stron walczących w konfliktach międzynarodowych i nie międzynarodowych w zakresie metod i środków walki, z drugiej zaś, zapewniają ochronę osobom, które nie uczestniczą w walce bądź przestały w niej uczestniczyć, a także dobrom i obiektom, które nie stanowią celu wojskowego. Normy tego prawa, zawarte w umowach międzynarodowych i w międzynarodowym prawie zwyczajowym, są tworzone, stosowane i egzekwowane przez państwa będące podmiotami prawa międzynarodowego.Verified by MonsterInsights