Pomagamy bezrobotnym

Polski Czerwony Krzyż dzięki wsparciu Avivy, tym razem pomaga osobom, które z powodu Covid-19 straciły źródło dochodu i posiadają status osoby bezrobotnej lub musiały zawiesić lub zamknąć działalność gospodarczą. Osoby te otrzymują wsparcie w postaci paczek z produktami spożywczymi oraz środkami higienicznymi i artykułami chemii gospodarczej.

Światowy Dzień Krwiodawcy 2020

Światowy Dzień Krwiodawcy – coroczne święto obchodzone 14 czerwca a mające podkreślić rolę i służbę jaką pełnią dawcy krwi zarówno wobec drugiego człowieka jak i służby zdrowia. Wspomniana data nie jest przypadkowa gdyż 14 czerwca (1868 r.) to dzień urodzin Karla Landsteinera, który to w 1901 roku odkrył grupy krwi za co w 1930 roku otrzymał nagrodę Nobla. Święto zostało ustanowione przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i obchodzone jest od 2014 roku. Tematem przewodnim tegorocznego Światowego Dnia Krwiodawcy jest „Bezpieczna krew ratuje życie” natomiast hasłem, które przyświeca w tym roku obchodom jest „Oddaj krew i uczyń świat zdrowszym miejscem”. Wydarzenia, które są organizowane zarówno w tym dniu jak i całym tygodniu mają na celu złożenie podziękowań dobrowolnym dawcom krwi za ratujący życie ich dar krwi i jej składników, a także zwiększyć świadomość wśród społeczeństwa potrzeby regularnego oddawania krwi, tak aby zapewnić wszystkim pacjentom dostęp do bezpiecznych oraz wystarczających zapasów krwi oraz jej składników. Należy pamiętać, że krwiodawstwo to nie tylko niezastępowany (obecnie) system leczenia ale również przepiękna idea dzielenia się z drugą nieznaną sobie osobą. To oddawanie cząstki siebie dla ratowania życia drugiego człowieka. to właśnie za to oddanie, zaangażowanie oraz poświęcenie w Światowy Dzień Krwiodawcy składamy na ręce dawców krwi z całego świata podziękowania oraz wyrazy wdzięczności. To co warto w tym momencie zaznaczyć to to, że w Polsce dawstwo opiera się na dawcach honorowych, niepobierających za oddaną krew i jej składniki wynagrodzenia. W tym dniu służba krwi skupia się na pokazaniu jaki wkład indywidualny dawca krwi może wnieść w poprawę zdrowia innych członków społeczności. Oddawanie krwi jest bardzo ważne nie tylko w Polsce ale i na całym świecie. Regularne oddawanie krwi ma zapewnić zarówno jednostkom jak i społecznościom dostęp do bezpiecznej i dobrej jakości krwi oraz produktów krwiopochodnych. Ta dostępność powinna być zapewniona w normalnych warunkach jak i sytuacjach awaryjnych, kryzysowych np. pandemia COVID-19. W ramach kampanii korzystając z mediów zapraszamy do dołączenia do wielkiej rodziny dawców krwi, którzy to oddając regularnie krew ratują wiele setek istnień ludzkich każdego dnia. Warto przy tej okazji wspomnieć, że w samej Polsce ponad 840 szpitali wykorzystuje krew i jej składniki w leczeniu pacjentów. Co roku ponad 600 000 osób oddaje 1 300 000 donacji krwi i jej składników. W tym szczególnym dniu dziękujemy im za to podkreślając ich wkład będący ważną częścią systemu lecznictwa w Polsce.

Życzenia z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy od Dyrektora Narodowego Centrum Krwi


Warszawa, 14 czerwca 2020 r.

Drodzy Honorowi Dawcy Krwi,
wszyscy wiemy, że nic nie zastąpi krwi. I podobnie nic i nikt nie zastąpi Waszej pomocy ? serca, chęci i czynu. Czynu, który polega na dzieleniu się z innymi tym, co najcenniejsze. I który jest najlepszym dowodem wielkości człowieka, ponieważ, jak powiedział Święty Jan Paweł II, “człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest. Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

Waszej wielkości towarzyszy skromność. Niesiecie pomoc i ratujecie życie bez dźwięku fanfar, pracy kamer i błysku fleszy. Dokonujecie wielkich i wspaniałych rzeczy tak po prostu, w ciszy, bezinteresownie. Z uśmiechem i płynącym z serca przekonaniem, że jest to Wasza powinność. Że jest to dla Was sprawa Honoru. Tym bardziej należy się Wam szacunek i wdzięczność.

Obchodzony 14 czerwca Światowy Dzień Krwiodawcy jest najlepszą okazją, by głośno wyrazić najwyższy podziw dla Waszej postawy i najserdeczniej podziękować za to, co robicie dla tysięcy potrzebujących ludzi. Podziękować za pomoc, którą niesiecie także dziś, podczas pandemii koronawirusa. W tym niezwykle trudnym momencie z poświęceniem pełnicie Wasze wspaniałe dzieło, którym jest dzielenie się bezcennym darem krwi z innymi.

Przed nami czas wakacji i urlopów. Nie jest to jednak czas wolny od zapotrzebowania na krew. Wręcz przeciwnie, okres wakacyjno-urlopowy stanowi wyzwanie dla publicznej służby krwi i dla Was, Honorowi Krwiodawcy. Jednakże jesteśmy przekonani, że tak jak dotychczas, również tego lata będziemy mogli liczyć na Waszą ofiarność. Niech zawsze łączy nas krew, która ratuje życie.

Z wyrazami szacunku,
Małgorzata Lorek
Dyrektor Narodowego Centrum Krwi

Życzenia z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy

Szanowni Krwiodawcy,
Z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy, obchodzonego corocznie 14 czerwca składam wyrazy wdzięczności wszystkim, którzy wspierają honorowe krwiodawstwo i dzielą się z potrzebującymi bezcennym darem jakim jest krew ratująca życie.

Dziękuję za Wasze oddanie, zaangażowanie, poświęcenie i wytrwałość. Walka z epidemią COVID-19 jest trudna dla wszystkich, jednakże kolejny raz egzamin z ofiarności i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, Krwiodawcy zdaliście celująco. Jesteście wspaniałym przykładem, że działanie na rzecz drugiego człowieka jest misją i wartością nadrzędną. Jestem dumny, że publiczna służba krwi, która jest filarem polskiego lecznictwa ma tak wspaniałe i oddane osoby, które spieszą z pomocą i pomagają ratować pacjentów, dla których krew jest nadzieją na powrót do zdrowia.

Pragnę podziękować także wszystkim organizacjom i instytucjom, które na co dzień odpowiadają za propagowanie idei krwiodawstwa, które dbają o zapewnienie krwi potrzebującym. Wasza praca i zaangażowanie w ratowanie zdrowia i życia ludzi zasługuje na szacunek i uznanie.

Niech zawsze łączy nas krew, która ratuje życie .Verified by MonsterInsights