Prawidłowe użycie znaku Polskiego Czerwonego Krzyża

Na stronie https://pcktorun.pl/wazne-dokumenty/ znajdziecie Państwo trzy dokumentu mówiące o prawidłowym użyciu znaku Polskiego Czerwonego Krzyża. 
– https://pcktorun.pl/wp-content/uploads/2018/02/przewodnik_ochrony_znaku_czerwonego_krzyza_2013.pdf
– https://pcktorun.pl/wp-content/uploads/2018/02/regulamin_uzywania_znaku_czerwonego_krzyza_czerwonego.pdf
– https://pcktorun.pl/wp-content/uploads/2018/12/PCK_ksiega.pdf

Tak jak jednostki PCK podmioty zewnętrzne współpracujące z organizacją muszą przestrzegać zasad mówiących o sposobie użycia znaku Czerwonego Krzyża. Znak ten jest chroniony prawnie a jego bezpodstawne wykorzystanie jest karane. Jako, że podmioty zewnętrzne w związku z współpracą z Polskim Czerwonym Krzyżem mają prawo używać w określonych przypadkach symbolu PCK postaramy się w tych 3 powyżej wspomnianych dokumentach nakreślić zasady jak użyć znaku zgodnie z zasadami. Najważniejsze to aby na materiałach zamieszczać znak w odpowiednim formacie, wymiarach, utrzymując proporcje każdego z elementów, nie obracając go w żaden sposób. Ze szczegółami możecie się Państwo zapoznać przeglądając wspomniane dokumenty. Pamiętajcie również, że każde użycie znaku może nastąpić tylko za zgodą Polskiego Czerwonego Krzyża. 

XXVII edycja Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia

Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia to ogólnopolski konkurs dla tych, którzy wiedzą, jak zdrowo i aktywnie żyć. Uczestnicy Olimpiady muszą wykazać się wiedzą dotyczącą zdrowego odżywiania, przeciwdziałania uzależnieniom, ekologii oraz znajomością zasad udzielania pierwszej pomocy. Olimpiada jest przedsięwzięciem wieloetapowym. W dniu 13.12.2018 roku odbył się etap rejonowy. Do zmagań stanęło prawie 100 uczniów ze szkół z naszego regionu.  Ten etap Olimpiady odbyła się w Gimnazjum nr 3 w Toruniu (ul. Żwirki i Wigury)

W roku szkolnym 2018/2019 Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół podstawowych (klasy 7 i 8), gimnazjów oraz szkół średnich zarówno publicznych, jak i niepublicznych, z podziałem na dwie kategorie wiekowe:

  • kategoria I – uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum,
  • kategoria II – uczniowie szkół średnich.

W etapie rejonowym Olimpiady uczestnicy rozwiązywali test dotyczący prawidłowego odżywiania, pierwszej pomocy, ekologii oraz promocji zdrowego stylu życia. 

Jednak zanim uczniowie poszli do swoich sal rozwiązywać testy uczestniczyli w uroczystości związanej z obchodami 60-lecia honorowego krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Przybyli goście m.in.  Prezydent Miasta Torunia Pan Michał Zaleski, wiceprzewodniczący Rady Miasta Torunia Pan Michał Rzymyszkiewicz w swoich wystąpieniach podkreślili rolę jaką pełni honorowe krwiodawstwo oraz podziękowali honorowym dawcom krwi za ich poświęcenie i postawę.  Najbardziej zasłużeni dawcy oraz osoby popierające ideę krwiodawstwa i pomagające w rozwoju jej w regionie zostali uhonorowani medalami 60-lecia honorowego krwiodawstwa PCK.  W czasie uroczystości zgromadzeni mogli obejrzeć również występy najmłodszych uczniów oraz inscenizację dotyczącą krwiodawstwa.  Oprócz dawców krwi oraz osób  wspierających tą ideę  wyróżnione zostały trzy studentki, które za swoją pracę wolontariacką otrzymały podziękowania. 

W tym miejscu chcemy gorąco podziękować jako Polski Czerwony Krzyż wszystkim osobom: dyrekcji oraz pracownikom szkoły, nauczycielom, zarówno tym przygotowującym uczniów do Olimpiady jak i tym, którzy pomagali w przygotowaniu uroczystości za wkład jaki wnieśli w propagowanie zdrowego stylu życia oraz promocję honorowego krwiodawstwa.

Pod koniec uroczystości Prezes Polskiego Czerwonego Krzyża Pani Mariola Chechłowska odebrała z rąk Pana Prezydenta statuetkę toruńskiego anioła, którą możecie Państwo zobaczyć na naszych zdjęciach. 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia. Kolejny etap okręgowy odbędzie się 15 marca 2019 roku.

Szukamy pamiątek …

Uwaga, uwaga!
W ramach organizacji odchodów 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża przypadającego na rok 2019 poszukujemy wszelkich pamiątek, zdjęć, dokumentów
(dyplomów, zaświadczeń itp.) dotyczących PCK. Szczególnie cenne dla nas są te z okresu II RP.
Eksponaty będą wykorzystane na wystawie 24.10 2019r. oraz w publikacji albumu. Wszystkich, którzy chcą i mogą nas wesprzeć w tej inicjatywie zapraszamy do biura przy ul.Jęczmiennej 10 lub kontaktu telefonicznego 56 658 30 60.Verified by MonsterInsights