Dzień Młodzieży PCK

25 października obchodzimy Dzień Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża i tak jak co roku z tej szczególnej okazji składamy wszystkim, którzy są i czują się Młodzieżą PCK najlepsze życzenia. Wszystkim naszym wolontariuszom, osobom zaangażowanym w działalność PCK dziękujemy za poświęcony czas i zaangażowanie. W tym szczególnym dniu chcemy podkreślić Waszą niezastąpioną rolę jaką odgrywacie w Polskim Czerwonym Krzyżu. Życzymy pomyślności, radości z podejmowanych działań, inspiracji do podejmowania nowych wyzwań oraz zapału do dalszej, owocnej pracy. DZIĘKUJEMY !!!

Poniżej zamieszczamy tekst ulotki z lat 30. dotyczącej własnie młodych uczestników ruchu czerwonokrzyskiego (pisownia oryginalna).

WSZYSCY rodzice pragną by ich dzieci były zdrowe, dobre i szczęśliwe,

WSZYSCY wychowawcy dążą do przygotowania rozumnych i szlachetnych obywateli,

WSZYSTKIE dzieci pragną szczęścia i radości …

USZCZĘŚLIWIANIE innych ludzi daje nam szczęście.

Zasada ta jest podstawą Organizacji Kół Młodzieży Czerwonego Krzyża, która pod hasłem “Miłuj Bliźniego” rozwija, pogłębia i rozpowszechnia swe ideały na całej kuli ziemskiej.

Obecnie Koła Młodzieży Czerwonego Krzyża istnieją w 49 krajach i liczą zgórą 12 milionów członków.

W Polsce pod sztandarem Czerwonego Krzyża, pracuje około 80 tys. młodocianych członków, zgrupowanych w 1062 Kołach.

Praca w Kołach Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża uczy:
1) odczuwać nieszczęście bliźnich i czynem wspomagać potrzebujących,
2) stosować w życiu codziennem zasady czystości, porządku i higieny,
3) rozwijać uczucia przyjaźni wśród młodzieży w kraju i zagranicą przez prowadzenie korespondencji międzyszkolnej, która zbliża dzieci wszystkich narodów, dostarcza cennego materiału do spostrzeżeń pedagogicznych i jest propagandą Polski wśród obcych.

Zakładajcie Szkolne i Pozaszkolne Koła Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża.

Prelekcja dr Katarzyny Tomkowiak o działalności Polskiego Czerwonego Krzyża w czasach II RP

Jednym z punktów programu uroczystości otwarcia wernisażu pt. “100 lat PCK w Toruniu i na Pomorzu” była prelekcja Pani dr Katarzyny Tomkowiak na temat działalności Polskiego Czerwonego Krzyża w czasach II RP w Toruniu i regionie. Dr Katarzyna Tomkowiak jest autorką wielu publikacji, książek i artykułów, a także wystąpień na licznych konferencjach naukowych. W Książnicy Kopernikańskiej jest odpowiedzialna za współpracę naukową i upowszechnianie wiedzy. Serdecznie zapraszamy do odsłuchania prelekcji.Verified by MonsterInsights