Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

Polski Czerwony Krzyż w Toruniu realizuje Program Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej “Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Programu są:

– dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności

– osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie

o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

“Karta dobra”

“Karta dobra” edycja 2023/2024 to kolejny program, który realizujemy wspólnie z Fundacja Biedronki.

150 potrzebujących osób starszych – mieszkańców Torunia i okolicznych gmin, otrzymało przedpłacone karty do sieci sklepów Biedronka. Karta co miesiąc doładowywana jest kwotą 185 zł. Senior sam decyduje na co chce przeznaczyć środki.

Celem programu jest poprawa jakości życia osób starszych, których sytuacja życiowa nie pozwala na zaspokajanie podstawowych potrzeb, uniemożliwia np. zakup odpowiedniej ilości produktów spożywczych, leków, skorzystanie z rehabilitacji czy też zakup opału na zimę.

Światowy Dzień Chorego

Światowy Dzień Chorego to coroczne święto, które podkreśla i podnosi świadomość znaczenia zapewniania opieki i wsparcia osobom chorym, szczególnie tym osobom, które borykają się z chronicznymi lub poważnymi problemami zdrowotnymi. Dzień ten podkreśla także kluczową rolę pracowników służby zdrowia i opiekunów w zapewnianiu pacjentom pełnej troski opieki. 

Czym jest Światowy Dzień Chorego?

Światowy Dzień Chorego, ustanowiony przez Papieża Jana Pawła II w 1992 roku, to dzień poświęcony krzewieniu aktów dobroci i solidarności wobec osób cierpiących z powodu choroby. Przypomina o znaczeniu zapewniania wsparcia fizycznego, emocjonalnego i duchowego osobom zmagającymi się z chorobami.

Kiedy przypada Światowy Dzień Chorego?

Światowy Dzień Chorego obchodzony jest każdego roku 11 lutego. Data ta ma szczególne znaczenie, gdyż zbiega się ze świętem Matki Bożej z Lourdes, dniem kojarzonym z uzdrowieniami i nabożeństwem do Najświętszej Maryi Panny.

Znaczenie i cele

Do głównych celów Światowego Dnia Chorego należą:

  • Promowanie współczucia: Ten dzień podkreśla znaczenie okazania współczucia i empatii wobec osób chorych, uznania ich godności oraz zapewnienia im opieki i wsparcia, których potrzebują.
  • Uznanie opiekunów: Światowy Dzień Chorego stanowi wyraz uznania dla cennego wkładu pracowników służby zdrowia, opiekunów i wolontariuszy, którzy niestrudzenie pracują na rzecz łagodzenia cierpienia i zapewniania komfortu pacjentom.
  • Podkreślanie wyzwań związanych z opieką zdrowotną: stwarza okazję do podniesienia świadomości na temat wyzwań związanych z opieką zdrowotną, różnic w dostępie do opieki oraz potrzeby poprawy usług opieki zdrowotnej na całym świecie.
  • Zachęcanie do refleksji: Dla wielu ten dzień jest okazją do refleksji duchowej. Zachęca do zastanowienia się nad znaczeniem cierpienia i choroby w kontekście swojej postawy duchowej.

Jako Polski Czerwony Krzyż w ramach naszych zadań realizujemy programy, których głównym zadaniem jest opieka nad osobami chorymi zwłaszcza w podeszłym wieku. Obecnie realizujemy 2 duże programy:

Posiadamy również dla osób zmagających się z różnego rodzaju schorzeniami i chorobami sprzęt rehabilitacyjny: https://pcktorun.pl/pogodna-jesien/wypozyczalnia.htmlVerified by MonsterInsights