Wysokość składek członkowskich w 2023 roku

Wysokość składek członkowskich na 2023 rok
– dla osób dorosłych 60 zł
– dla studentów do ukończenia 26 lat 25 zł
– dla uczniów 5 zł

Podział środków:
– 30% dla jednostki podstawowej np. klubu HDK czy Grupy Ratownictwa PCK
– 20% dla Oddziału Rejonowego PCK w Toruniu
– 20% dla Oddziału Okręgowego PCK w Bydgoszczy
– 20% dla Zarządu Głównego PCK
– 10% na składki międzynarodowe

Ze smutkiem i żalem

Ze smutkiem i żalem zawiadamiamy, że 21 stycznia 2023 roku odszedł od nas ŚP. Ryszard Krzemiński, członek Zarządu Wojewódzkiego PCK w Toruniu, wiceprezes ZR PCK w Toruniu, członek wojewódzkiej komisji rewizyjnej PCK, długoletni prezes klubu HDK PCK przy Polchemie w Toruniu. Uhonorowany wieloma odznaczeniami, w tym Zasłużony dla Zdrowia Narodu, Odznaką Honorową PCK, Kryształowym Sercem, odznaką Zasłużony Honorowy Dawca Krwi. Człowiek oddany idei Czerwonego Krzyża i honorowego krwiodawstwa. Cześć Jego Pamięci. Wyrazy współczucia Żonie i Rodzinie. O dacie pogrzebu poinformujemy. Msza święta pogrzebowa śp. Ryszarda Krzemińskiego odbędzie się w piątek 27 stycznia 2023 r. o godzinie 12.00 w Kościele św. Maksymiliana Kolbego w Toruniu. Ciało zostanie złożone na Centralnym Cmentarzu Komunalnym w Toruniu.

Konkurs na najlepszą pracę

Uwaga, uwaga📣 Jeżeli jeszcze nie przesłaliście swojej pracy na Konkurs im. prof. Remigiusza Bierzanka, to macie czas do końca lutego, aby to zrobić.

Zachęcamy absolwentów studiów licencjackich, magisterskich, doktorskich i podyplomowych, którzy od marca 2021r do lutego 2023 r. obronili lub obronią swoje prace z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, praw człowieka, pomocy humanitarnej i zagadnień pokrewnych, do wzięcia udziału w XXIV edycja konkursu.

Regulamin oraz karta zgłoszeniowa dostępna pod linkiem: https://pck.pl/…/prawo…/konkurs-im-prof-bierzanka/

A już niedługo rusza nabór do XXV edycji Polskiej Szkoły Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych!

ZAPRASZAMY!

Dziś obchodzimy 104 urodziny

Dziś obchodzimy 104. urodziny🥳

Od ponad wieku misją PCK jest zapobieganie ludzkim cierpieniom i łagodzenie ich skutków oraz ochrona ludzkiej godności. Wspieramy potrzebujących i uwrażliwiamy społeczeństwo na krzywdę ludzką oraz promujemy idee niesienia bezinteresownej pomocy.

W PCK działa ponad 4️⃣1️⃣ tys. wolontariuszy, 428 ratowników w 1️⃣9️⃣ Grupach Ratownictwa oraz ponad 5️⃣2️⃣ tys. członków klubów honorowych dawców krwi.

TY też możesz pomagać. Zobacz, jak my pomagamy od ponad💯 lat i dowiedz się więcej, jak możesz pomagać RAZEM z nami

Początki Polskiego Czerwonego Krzyża na Kujawach i Pomorzu: https://pcktorun.pl/sto-lat/

Pomagajmy razem❗️

Karta dobra Fundacji Biedronki

Logo Fundacji Biedronki

Karta dobra Fundacji Biedronki już od kilku miesięcy towarzyszy naszym podopiecznym – seniorom, osobom przewlekle chorym, niepełnosprawnym, znajdującym się w trudnej życiowej sytuacji. Ten nowy w naszym rejonie program pomocy to konkretne wsparcie dla 100 osób pozwalające na poprawę jakości życia i zaspokojenie podstawowych potrzeb. Senior może przeznaczyć zgromadzone na Karcie dobra środki na zakup artykułów spożywczych, chemii gospodarczej i kosmetyków w sklepach sieci Biedronka.

Program spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem. Dociera do nas wiele pozytywnych opinii.

Patronat medialny nad edycją 2022/2023 programu „Karta dobra” objął Głos Seniora.