Kolejna edycja akcji “Dziel się Uśmiechem”

Nowy rok szkolny to nie tylko spotkania z kolegami i ulubionymi nauczycielami. To także start 9. już edycji ogólnopolskiego programu uczącego, jak prawidłowo dbać o zdrowe zęby. W tym roku jego formuła została nieco zmieniona, by jeszcze lepiej wpisywał się w podstawę programową i nowoczesne trendy w nauczaniu. Dzięki lekcjom prowadzonym w ramach „Dziel się Uśmiechem” przez cały rok szkolny kolejne 70 tys. uczniów dowie się, jak prawidłowo zadbać o uśmiech i zapobiegać próchnicy.

Program zawitał również do szkół województwa kujawsko-pomorskiego. W ramach 9 edycji programu ,,Dziel się Uśmiechem” uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce poznali zasady prawidłowej higieny jamy ustnej. Dzieci z klas I, II i III otrzymały materiały edukacyjne na temat profilaktyki i dbałości o systematyczną pielęgnację jamy ustnej. Podziękowania za przeprowadzenie lekcji dbania o zdrowy uśmiech kierujemy do Pani wicedyrektor Jolanty Teli oraz Pani Brygidy Czapiewskiej 😀

Program edukacyjny „Dziel się Uśmiechem” Polski Czerwony Krzyż i MARS Polska wraz z partnerami merytorycznymi: Polskim Towarzystwem Stomatologicznym, Polskim Towarzystwem Stomatologii Dziecięcej prowadzi od 2013 roku.

26 października 1963 rok

26 października 1863, z inicjatywy Dunanta, Komitet Pięciu zwołał do Genewy międzynarodową konferencję, w której wzięło udział 14 oficjalnych delegacji krajów europejskich oraz wielu obserwatorów. Większość idei Henry Dunanta została zaakceptowana, m.in. powołanie narodowych komitetów pomocy rannym, ochrona personelu medycznego podczas działań wojennych i wspólny znak ochronny – czerwony krzyż na białym tle.

PCK i Netto wspólnie w walce z głodem

Polski Czerwony Krzyż w Toruniu wraz ze swym partnerem siecią sklepów Netto oraz klientami zbiera żywność w supermarketach. Dziękujemy za dotychczasową pomoc i prosimy o dalsze wsparcie naszej zbiórki. Wszyscy, którzy zechcą dołączyć do akcji i podarować najbardziej potrzebującym produkty spożywcze, mogą je zostawić w przygotowanych w tym celu koszach w toruńskich sklepach Netto do 30 października 2021 r.

Dzień Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża

Dziś obchodzimy DZIEŃ MŁODZIEŻY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA. Dzień jest szczególny – w tym roku Młodzież Polskiego Czerwonego Krzyża świętuje 100-lecie istnienia w strukturach organizacji. Młodzież PCK to wolontariusze i członkowie Polskiego Czerwonego Krzyża do 30 r.ż, którzy na co dzień poświęcają swój wolny czas, aby realizować projekty i programy prowadzone przez Polski Czerwony Krzyż, pomagać w swoim najbliższym otoczeniu i promować humanitarne idee w środowisku dziecięco- młodzieżowym.Z inicjatywy generała Józefa Hallera, Prezesa Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża w latach 1921-1926, niedługo po powstaniu organizacji zaczęto organizować ruch młodzieżowy. Głównym hasłem przyświecającym działaniom młodzieży było „Miłuj Bliźniego”.Ruch młodzieżowy PCK miał przed II wojną światową 7 484 kół zrzeszających 446 895 uczniów szkół powszechnych i średnich.Początkowo praca opiekunów oraz członków szkolnych kół PCK polegała na promowaniu higieny, samopomocy koleżeńskiej, opiece nad grobami poległych żołnierzy, a także na rozwijaniu korespondencji międzyszkolnej i międzynarodowej. Z biegiem lat zakładano świetlice, organizowano place gier i zabaw, podjęto akcje dożywiania w szkołach wiejskich, zbierano fundusze na zakup odzieży i żywności dla najbiedniejszych. Na kilka lat przed wybuchem II wojny światowej rozpoczęto masowe szkolenie sanitarne dla młodzieży, co przyniosło doskonałe rezultaty w czasie wojny i okupacji. Ogólna liczba kół PCK na terenie kraju w 1939 r. wynosiła 9 024, a ogólna liczba członków wynosiła 763 866.W okresie II wojny światowej ok. 150 wolontariuszy ze szkolnych Kół PCK zbierało materiały ewidencyjne o ofiarach wojny.W okresie okupacji młodzież szkolna stanowiła 80% wolontariuszy Biura Informacyjnego Czerwonego Krzyża, zajmując się gromadzeniem faktów o stratach wojennych w ludziach.

Podczas obchodów 50-lecia istnienia, PCK miał 5 mln członków, w tym około 2 mln 750 tys. uczniów.

W latach 70-tych minionego stulecia ogólna liczba Szkolnych Kół PCK wynosiła ok. 29 tys., a działalnością Stowarzyszenia było objętych 90% szkół na terenie kraju oraz ok. 40% ogółu młodzieży szkolnej.

Za 3 Dni Dzień Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża

Dzień Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża obchodzony jest corocznie 25 października. W tym roku świętować będziemy podwójnie. Po pierwsze z powodu wspomnianego Dnia a po drugie, w związku z tym, że w 2021 roku Młodzież Polskiego Czerwonego Krzyża (MPCK) świętuje 100-lecie istnienia swojego ruchu w strukturach naszej organizacji.

Poniżej zamieścimy kilka podstawowych informacji na temat Młodzieży PCK.

Ruch Młodzieżowy Polskiego Czerwonego Krzyża nosi nazwę Młodzież
Polskiego Czerwonego Krzyża
. Młodzież PCK jest integralną częścią Polskiego Czerwonego Krzyża. Nieprzerwanie, od 1921, zrzesza dzieci i młodzież działające w oparciu o idee i zasady Czerwonego Krzyża. Młodzież PCK działa na podstawie Statutu Polskiego Czerwonego Krzyża oraz szczegółowych regulaminów. Znakiem organizacyjnym MPCK jest znak Czerwonego Krzyża na białym tle w obwódce z napisem „Polski Czerwony Krzyż Młodzież”.

Znak Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża

Celem strategicznym Młodzieży PCK jest pomoc osobom wymagającym wsparcia poprzez kształtowanie postaw humanitarnych w środowiskach dziecięco-młodzieżowych i ich aktywizację na rzecz osób potrzebujących.

Celami operacyjnymi Młodzieży PCK są:
a) kształtowanie postaw humanitarnych wśród dzieci i młodzieży, uwrażliwianie ich na krzywdę drugiego człowieka,
b) promowanie i wspieranie działań dzieci i młodzieży na rzecz potrzebujących
c) tworzenie dogodnych warunków do rozwijania umiejętności i samorealizacji dzieci i młodzieży,
d) wykształcenie nawyków przestrzegania zasad bezpieczeństwa i zdrowego stylu życia,
e) budowa i wzmacnianie struktur Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża,
f) wspieranie Stowarzyszenia w wypełnianiu humanitarnej misji Czerwonego Krzyża.

Członkiem Młodzieży PCK jest osoba fizyczna, która nie ukończyła 30 roku życia, wyraziła wolę przystąpienia do Stowarzyszenia i została przyjęta przez zarząd właściwej jednostki podstawowej MPCK.

Członek Młodzieży PCK ma prawo:
a) uczestniczyć w działaniach MPCK i PCK,
b) przekazywać do władz MPCK i PCK swoje uwagi i postulaty w sprawach
działalności młodzieżowej oraz przedsięwzięciach podejmowanych na rzecz dzieci i młodzieży,
c) wybierać i być wybieranym do władz MPCK i Stowarzyszenia (członkowie, którzy nie ukończyli 18 lat korzystają z tego prawa wyłącznie w strukturach Młodzieży PCK),
d) korzystać z wszelkich urządzeń Stowarzyszenia, wg obowiązujących zasad,
e) posiadać legitymację i odpowiednie odznaki organizacyjne,
f) otrzymać Honorową Odznakę PCK odpowiedniego stopnia zgodnie z obowiązującymi zasadami,

Członek Młodzieży PCK ma obowiązek:
a) przestrzegać postanowień Statutu PCK, Struktury i Zasad Działania Ruchu Młodzieżowego PCK oraz szczegółowych regulaminów,
b) brać czynny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia,
c) regularnie opłacać składkę członkowską, w wysokości ustalonej przez Krajowy Zjazd PCK

Wszystkie osoby, które chciałyby dołączyć do Ruchu Młodzieżowego Polskiego Czerwonego Krzyża albo chciałyby zorganizować w swojej szkole lub na uczelni jednostkę tegoż Ruchu zapraszamy do kontaktu.Verified by MonsterInsights