Pomz nam pomagac
100 rocznica powstania Polskiego Czerwonego Krzyza
Pogodna jesien zycia na Kujawach i Pomorzu Wypozyczalnia sprzetu rehabilitacyjnego Ulotka promująca WOF w Toruniu

Międzynarodowy Dzień Pokoju

Międzynarodowy Dzień Pokoju, ang. International Day of Peace (IDP) – święto obchodzone corocznie 21 września, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 7 września 2001 roku. W 1981 roku, w dniu otwarcia regularnej sesji Zgromadzenia Ogólnego (w trzeci wtorek września), Zgromadzenie ogłosiło w uchwale wspieranej przez Wielką Brytanię i Kostarykę (sponsorów oryginalnych dni), że podczas rozpoczęcia wrześniowej sesji będzie obchodzony Dzień Pokoju jako wzmocnienie samej idei pokoju i że dzień ten „będzie oficjalnie uznawany i obchodzony jako Międzynarodowy Dzień Pokoju dla uczczenia i wsparcia idei pokojowego współżycia ludów i narodów” (rezolucja 36/67). Pierwsze obchody odbyły się 21 września 1982 roku. W 1998 roku Zgromadzenie potwierdziło ten fakt ogłaszając coroczne obchody Dnia w dniu rozpoczęcia zwyczajnej sesji Zgromadzenia (rezolucja 52/232 z 4 czerwca).

Pozytywne podejście do opieki. Choroba Alzheimera i inne formy demencji

Foto: TZMO

18 września uczestniczyliśmy również w szkoleniu Fundacji TZMO „Razem Zmieniamy Świat” pn. „Pozytywne podejście do opieki. Choroba Alzheimera i inne formy demencji”, które poprowadziła Teepa Snow – jedna z najbardziej cenionych ekspertek na świecie w dziedzinie opieki nad osobami z demencją.Dziękujemy Fundacji za możliwość uczestniczenia w tym wyjątkowym spotkaniu pozwalającym lepiej poznać świat demencji.

Światowy Dzień Choroby Alzheimera

18 września 2019 roku w ramach obchodów Światowego Dnia Choroby Alzheimera Polski Czerwony Krzyż w Toruniu zorganizował szkolenie o charakterze wykładowo-warsztatowym. Zajęcia poprowadzone zostały przez pracownika socjalnego i terapeutę. W szkoleniu brała udział liczna grupa opiekunów faktycznych osób zmagających się z tą trudną chorobą. Spotkanie to możliwe było dzięki realizacji projektu pomocy środowiskowej dla seniorów- Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu.

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna wśród przedszkolaków

17 września wolontariuszki Polskiego Czerwonego Krzyża – Magda i Kasia przeprowadziły pokaz Pierwszej Pomocy Przedmedycznej wśród przedszkolaków w SP 23 w Toruniu. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem i aktywnością dzieci.

Wspominamy 64 Międzynarodowy Obóz Nauki i Przyjaźni

Wspominamy 64 Międzynarodowy Obóz Nauki i Przyjaźni organizowany przez Austriacki Młodzieżowy Czerwony Krzyż w którym uczestniczyła nasza wolontariuszka Magda… Dziękujemy wszystkim, dzięki którym Magda mogła wyjechać na Obóz, w szczególności było to możliwe dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Urzędu Miasta Torunia. Wkrótce dalsza relacja z wyjazdu.

ŚWIATOWY DZIEŃ CHOROBY ALZHEIMERA

Jednym z czynników ułatwiającym życie osobie dotkniętej chorobą Alzheimera jest eliminacja lub ograniczenie luster w najbliższym otoczeniu chorego. W jego pamięci funkcjonuje bowiem obraz osoby zdrowej, młodej, niezależnej. Rzeczywistość budzi rozczarowanie, irytację a często nawet agresję… 21 września obchodzony jest ŚWIATOWY DZIEŃ CHOROBY ALZHEIMERA . Z tej okazji, w efekcie owocnej współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu przy realizacji projektu POGODNA JESIEŃ ŻYCIA NA KUJAWACH I POMORZU-PROJEKT ROZWOJU POMOCY ŚRODOWISKOWEJ DLA SENIORÓW, zapraszamy osoby zainteresowane na spotkanie:
czas: 18 września 2019. g.16.00-19.00,
miejsce: biuro Zarządu OR PCK w Toruniu, ul.Jęczmienna 10
odbiorcy: chorzy oraz ich opiekunowie i/lub członkowie rodzin (zgłoszenia w dn.02.09-13.09.2019 pod nr tel. 56/658-30-60 lub mailowo pck.torun@gmail.com )
program: warsztaty z terapeutą zajęciowym, indywidualne porady pracownika socjalnego, prelekcja siostry PCK, kawiarenka.
ZAPRASZAMY

Image by Gerd Altmann from Pixabay 

Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej

19 sierpnia obchodzony jest Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej. Został on ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 11 grudnia 2008 r. Wybór tej daty ma związek z tragicznym zdarzeniem, do którego doszło 19 sierpnia 2003 r., kiedy to 22 pracowników humanitarnych w tym również wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka Sérgio Vieira de Mello straciło życie wskutek wybuchu bomby w siedzibie ONZ w Bagdadzie, stolicy Iraku.

W tym roku głównym celem Światowego Dnia Pomocy Humanitarnej jest podkreślenie roli jaką pełnią kobiety pracujące w organizacjach humanitarnych na całym świecie. Skupiamy się na bohaterach, których nie znamy a którzy od dawna pracują na pierwszych liniach frontu w swoich społecznościach i to w najtrudniejszych terenach. Udzielają pomocy rannym w Afganistanie, zabezpieczają w żywność obszary Sahelu (Afryka). Myślimy również o tych, którzy stracili swoje domy i źródła utrzymania w miejscach takich jak Republika Środkowoafrykańska, Sudan Południowy, Syria i Jemen. W tym roku szczególnie dziękujemy za pracę i wysiłek kobiet pomagających w organizacjach humanitarnych.

Kobiety stanowią dużą liczbę tych, którzy ryzykują własnym życiem, aby ocalić innych. Często są pierwszymi osobami, które reagują, a ostatnimi, które wychodzą. Te kobiety zasługują na uznanie. Tak jak kiedyś są one potrzebne i dziś. Wzmacniają globalną reakcję humanitarną wśród społeczeństw. A światowi przywódcy państw jak i podmioty niepaństwowe, muszą zapewnić, że one – jak i wszyscy pozostali pracownicy organizacji humanitarnych – mają zapewnioną ochronę, zagwarantowaną na mocy prawa międzynarodowego.

Kobiety pracujące dla organizacji humanitarnych poświęcają swoje życie pomagając ludziom dotkniętym kryzysem. Wstaw w mediach społecznościowych tag #WomenHumanitarians aby wiedziały, że wspierasz ich działania i myślami jesteś z nimi.

Foto: Joe Cropp, Międzynarodowa Federacja Czerwonego Krzyża w Erbil, Irak