Pomoc dla Ukrainy
Informacje dla obywateli
Punkt recepcyjny w Toruniu
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
Wypozyczalnia sprzetu rehabilitacyjnego

Punkt humanitarno-informacyjny

Dzięki zawartej z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim umowie uruchamiamy PUNKT HUMANITARNO – INFORMACYJNY dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju.

W punkcie humanitarno – informacyjnym będzie można uzyskać pomoc w formie dofinansowania tłumaczenia dokumentów (dyplomów, świadectw, suplementów; poza dokumentacją medyczną) z języka ukraińskiego na polski przez tłumacza przysięgłego. Pomoc ta ma na celu zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia w wyuczonej dziedzinie.

Osoby chętne do skorzystania z pomocy prosimy o kontakt mailowy pck.torun@gmail.com lub w wiadomości prywatnej.

———————————

Завдяки угоді, укладеній з губернатором Куявсько-Поморського, ми запускаємо ГУМАНІТАРНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПУНКТ для громадян України, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни.

У гуманітарно-інформаційному пункті можна буде отримати допомогу у вигляді співфінансування перекладу документів (дипломів, довідок, додатків; крім медичної документації) з української на польську присяжним перекладачем. Ця допомога покликана збільшити шанси знайти роботу в навченій сфері.

Якщо ви готові скористатися допомогою, зв’яжіться з нами по електронній пошті pck.torun@gmail.com або в приватному повідомленні.

Ankieta dotycząca obecnej sytuacji rodzinnej i materialnej obywateli Ukrainy

KOMUNIKAT

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji prosi obywateli Ukrainy, którzy przyjechali na teren Rzeczypospolitej Polskiej po 24 lutego br. o wypełnienie anonimowej ankiety dotyczącej ich obecnej sytuacji rodzinnej i materialnej, a także planów na przyszłość.

Ankieta jest anonimowa i służy do diagnozy potrzeb obywateli Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy i zaplanowania przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej odpowiednich form pomocy.

Просимо Вас заповнити дану анкету щодо Вашої поточної життєвої ситуації та Ваших планів на майбутнє. Опитування є анонімним. Метою даного опитування є вивчення потреб громадян України, які постраждали внаслідок збройного конфлікту в Україні, та з метою планування подальших форм допомоги з боку Уряду Республіки Польща.

Ankietę można znaleźć pod poniższymi linkami:

Ankietę należy wypełnić do 31 sierpnia br.

PCK w Toruniu z rządowym dofinansowaniem

Nasza praca zaowocowała! Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Toruniu znalazł się wśród organizacji pozarządowych pomagających obywatelom Ukrainy wybranych w trybie konkursowym, które otrzymają rządowe dofinansowanie. Umowa na realizację zadania publicznego została podpisana z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim.

Konsultacje z psychologiem

Dzięki zawartej z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim umowie uruchamiamy bezpłatne KONSULTACJE Z PSYCHOLOGIEM dla osób z Ukrainy, które przybyły do Polski po 24.02.2022 r. (dzieci, młodzież, dorośli).

Osoby uciekające przed wojną, zamieszkujące obecnie na terenie naszego województwa, mają możliwość skorzystania z fachowej pomocy psychologicznej udzielanej w języku ukraińskim podczas indywidualnych spotkań.

Osoby chętne do skorzystania z pomocy psychologicznej prosimy o kontakt w wiadomości prywatnej.

—————————————-

Завдяки укладеній з воєводою Куявсько-Поморською угодою Ми запускаємо безкоштовну КОНСУЛЬТАЦІЮ ПСИХОЛОГА для людей з України, які приїхали на польську мову після 24.02.2022 (діти, підлітки, дорослі).

Люди, які рятуються від війни, які зараз проживають у нашій провінції, мають можливість скористатися професійною психологічною допомогою, що надається українською мовою, під час індивідуальних зустрічей.

Якщо ви готові скористатися психологічною допомогою, зв’яжіться з нами в приватному повідомленні.

Kolejne wsparcie z Punktu Pomocy

12 серпня / 12 sierpnia

У п’ятницю, 12 серпня, з 8.00 до пункту гуманітарної допомоги РКК в Торуні вестиметься облік сімей з дітьми, народженими після 01.01.2015 року. Перевага буде віддана сім’ям, які вперше звернуться за допомогою в РКК в Торуні.

====================

W piątek 12 sierpnia od godziny 8.00 Punkt Pomocy Humanitarnej PCK w Toruniu będzie prowadził zapisy rodzin posiadających dzieci urodzone po 01.01.2015 roku. Preferowane będą rodziny, które po raz PIERWSZY zgłoszą się o pomoc do PCK w Toruniu.

10 серпня / 10 sierpnia

Від завтра, 10 серпня 2022 року, з 9.00 до 14.00 пункт допомоги ПКК запрошує людей, які отримали ваучери з номерами 1-48, позначеними літерою D (стосується осіб, які мають дітей, народжених з 01.01.2015) . Один ваучер для сім’ї.

====================

Punkt Pomocy PCK od jutra 10 sierpnia 2022 r. w godzinach 9-14 zaprasza osoby, które otrzymały talony z numerami 1-48 oznaczone literką D (dotyczy osób, które mają dzieci urodzone od 01.01.2015 roku). Jeden talon dla rodziny.