Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
Usługi opiekuńcze 2023

Etap okręgowy Olimpiady Zdrowia PCK z Biedronką

W zeszłym tygodniu odbył się kolejny już etap, tym razem okręgowy Olimpiady Zdrowia Polskiego Czerwonego Krzyża z Biedronką.

Zarówno uczestnikom jak i dwóm zwycięzcom serdecznie GRATULUJEMY!

Tym bardziej jest nam miło składać te życzenia i gratulacje gdyż jednym ze zwycięzców tego etapu jest Tymoteusz Robaczewski z SP nr 4 w Toruniu. Tym samym razem z koleżanką Patrycją Sarecką z I LO w Bydgoszczy dostał się do kolejnego etapu zmagań.

Jako Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Toruniu serdecznie jeszcze raz gratulujemy Tymoteuszowi oraz życzymy powodzenia w kolejnym etapie Olimpiady PCK z Biedronką.

Osobom czynnie zaangażowanym zarówno w zorganizowanie turnieju jak i nauczycielom i opiekunom uczniów z całego serca dziękujemy za włożoną pracę oraz opiekę.

Fot. Oddział Okręgowy PCK w Bydgoszczy

ORGANIZATORZY:

Przyjmowanie zgłoszeń do programu “Liczy się zdrowie”

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Toruniu w dniu 22 kwietnia w godz. 8:00 – 14:00 będzie przyjmował zgłoszenia do programu “Liczy się zdrowie”. Program skierowany jest do obywateli Ukrainy. W jego ramach osoby, które zostaną zakwalifikowane do programu otrzymają voucher na leki.

Kto może zostać uczestnikiem?

Uczestnikiem Programu może zostać osoba, która spełnia następujące warunki:

  • osoba posiada status UKR oraz numer PESEL, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz spełnia jeden z poniższych warunków:
  • ma 60 lat lub więcej i choruje przewlekle lub jest osobą z niepełnosprawnością lub
  • ma mniej niż 18 lat i choruje przewlekle lub jest osobą z niepełnosprawnością lub
  • jest osobą samodzielnie sprawującą opiekę nad przynajmniej jedną osobą zależną i choruje przewlekle lub jest osobą z niepełnosprawnością

Przy rejestracji koniecznym jest przedstawienie odpowiednich dokumentów:
– KARTA POMOCY PCK
– PASZPORT
– ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Uwaga! Zgłoszenie się do programu nie oznacza automatycznej kwalifikacji.

Po zapoznaniu się z dokumentacją osób, które się zgłoszą Organizator tj PCK w Toruniu przeprowadzi weryfikację tych zgłoszeń celem zakwalifikowania i wydania posiadanej liczby voucherów.


Окружний відділ Польського Червоного Хреста в Торуні 22 квітня о 8:00 – 14:00 прийом заявок на програму «Здоров’я має значення». Програма адресована громадянам України. У її рамках люди, які пройдуть програму, отримають ваучер на ліки.

Хто може стати учасником?

Учасником Програми може стати особа, яка відповідає наступним умовам:

особа має статус UKR та номер PESEL, про який йдеться у ст. 4 Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни та відповідає одній із таких умов:

має 60 років і старше і має хронічне захворювання або є особою з інвалідністю або

молодше 18 років і має хронічні захворювання або є особою з інвалідністю або

особа, яка самостійно доглядає хоча б одну особу на утриманні та має хронічне захворювання або є особою з інвалідністю

При реєстрації необхідно надати відповідні документи:
– КАРТА ДОВІДКИ PCK
– ПАСПОРТ
– ДОВІДКА ПРО ПІДТВЕРДЖЕННЯ СТУПІНЯ ІНВАЛІДНОСТІ

Увага! Подача заявки на участь у програмі не означає автоматичну кваліфікацію.

Після перегляду документації осіб, які подали заявку, Організатор, тобто Польський Червоний Хрест у Торуні, перевірить ці заявки, щоб визначити відповідність та видати кількість ваучерів.

18 marca Światowy Dzień Recyklingu

W Polsce co roku wyrzucanych jest ok. 2,5 mln ton odpadów tekstylnych. Dane te nie są optymistyczne, dlatego Polski Czerwony Krzyż już od wielu lat prowadzi akcję zbierania ubrań dla potrzebujących. Zebrane tekstylia przekazujemy lokalnym partnerom, którzy zdecydują o dalszym ich losie. Większość zgromadzonych rzeczy zostanie przeznaczona na cale przemysłowe (np.: przerobiona na czyściwo, materiały do uszczelniania), część zaś trafi do sprzedaży w second handach.

Dochody ze sprzedaży tekstyliów w danym województwie zostaną przeznaczone na lokalną działalność PCK. Zostawiając ubrania w pojemnikach oznaczonych znakiem Polskiego Czerwonego Krzyża, pomagasz więc potrzebującym w swojej okolicy. O szczegółowym podziale środków decyduje oddział okręgowy PCK, który może je przeznaczyć między innymi na: obsługę programów pomocowych dla dzieci z najbiedniejszych rodzin, wsparcie chorych, prowadzenie programów edukacyjnych, czy utrzymanie systemu ratownictwa oraz pierwszej pomocy.

Szczegóły akcji: https://pcktorun.pl/tekstylia/