Wypozyczalnia sprzetu rehabilitacyjnego
Wypozyczalnia sprzetu rehabilitacyjnego
Pogodna jesien zycia na Kujawach i Pomorzu Ulotka promująca WOF w Toruniu
Ksiki 100 lat PCK

Propagowanie krwiodawstwa w Centrum Kształcenia i Szkolenia Dorosłych w Toruniu

COVID-19 rzuca nam pod nogi kłody 🙂 Jednak się nie poddajemy. W dniu dzisiejszym a więc w Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca zawitaliśmy „wirtualnie” do Centrum Kształcenia i Szkolenia Dorosłych w Toruniu. Mieliśmy przyjemność poprowadzić dla słuchaczy tejże szkoły zajęcia edukacyjne z tematyki krwiodawstwa. Oprogramowanie Teams pozwoliło zrobić to sprawnie i nowocześnie. Serdecznie dziękujemy Dyrekcji i nauczycielom za przekazanie swoich godzin lekcyjnych w czasie których przedstawione zostały podstawowe zasady i idee honorowego oddawania krwi.

Zachęcamy przy okazji do odwiedzenia najbliższych punktów krwiodawstwa i podzielenie się cząstką siebie.

8 maja – Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca

Każdego roku 8 maja obchodzimy Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Dzień ten nie został wybrany przypadkowo. Jest to rocznica urodzin (8 maja 1828 r. Genewa) Henry Dunanta, ojca założyciela naszego Ruchu. W 1859 roku udokumentował on straszny obraz bitwy pod Solferino we Włoszech. Postanowił opisać to czego był naocznym świadkiem. Jego książka pt. „Wspomnienie Solferino” dała początek jego humanitarnej misji i doprowadziła do powstania pod znakiem Czerwonego Krzyża kilkudziesięciu narodowych stowarzyszeń, których do głównym zadaniem było niesienie pomocy potrzebującym a w szczególności opieka nad rannymi. To co odróżniało nasz Ruch od dotychczasowo udzielanej pomocy to to, że w organizacji pod znakiem Czerwonego Krzyża nie dokonywano rozróżnienia na rannych „swoich” i rannych „wrogów”. Ostatecznie Ruch objął swoim działaniem najodleglejsze zakamarki globu.

Jednak mimo tego iż od wspomnianej Bitwy pod Solferino minęło wiele lat to upływający czas nie przyniósł ludzkości więcej pokoju. W ciągu ponad półtora wieku od inicjatywy Henry’ego Dunanta polegającej na utworzeniu w poszczególnych państwach dobrowolnych, krajowych stowarzyszeń pomocy humanitarnej zmienił się znacząco wygląd działań wojennych to jednak nie zmniejszyło się cierpienie ofiar tych „nowoczesnych” wojen. W obecnych czasach Ruch dodatkowo musi się zmierzyć w nowymi wyzwaniami. Obecnie w dużej mierze zajmuje się udzielaniem pomocy ofiarom katastrof np. klęsk żywiołowych. Ludzki ból niewinnych, przypadkowych ofiar nadal pozostaje nie do zniesienia dla pracowników, działaczy i wolontariuszy Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.  Nadal widzimy ogrom cierpienia i to coraz to na większą skalę. 

Miniony 2020 rok ukazał, że cały świat, bez wyjątków jest podatny na zdarzenia kryzysowe. Pandemia zmieniła nasze życie częstokroć przynosząc nam i naszym bliskim, znajomym wiele smutku i udręczenia. Jednocześnie jednak uwidoczniła u naszych wolontariuszy, działaczy i pracowników niezwykłe zaangażowanie, zapał i chęć do niesienia pomocy w tym trudnym czasie.

Skala dzisiejszych wyzwań może wydawać się przytłaczająca. Ale w obliczu globalnej pandemii, kryzysu klimatycznego czy też niebezpieczeństw związanych z ubóstwem ekonomicznym musimy podejmować działania, które to chociażby w jakimś stopniu zabezpieczą nas przed ich skutkami. Nadzieja ta jest budowana poprzez niezliczone akty dobroci, które to są okazywane przez setki tysięcy wolontariuszy różnych organizacji humanitarnych.

Wszędzie tam, gdzie jest kryzys, są wolontariusze Czerwonego Krzyża lub Czerwonego Półksiężyca. Są oni gotowi wspierać poszkodowanych i pomagać im np. w szybszym powrocie do zdrowia czy też w zwykłych czynnościach dnia codziennego. Ich zaangażowanie nigdy nie słabnie, a ich współczucie nie ma granic.

W Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca oddajemy hołd tym milionom wolontariuszy, członkom i działaczom, którzy codziennie pracują na całym świecie, aby zapobiegać ludzkiemu cierpieniu a gdy ono wystąpi łagodzić je . Ludzie Ci pracują na pierwszej linii każdego kryzysu, często w trudnych warunkach, narażając nawet własne bezpieczeństwo. Zasługują na naszą głęboką wdzięczność, którą pragniemy wyrazić właśnie w tym szczególnym dniu.

Pandemia COVID-19 nadal ma duży wpływ na nasze życie. Jednak ta kryzysowa sytuacja ukazuje rolę i podkreśla znaczenie całego naszego Ruchu – zarówno stowarzyszeń krajowych jak i organizacji międzynarodowych – w niesieniu pomocy i czynienia dobra. Z tą właśnie pomocą dotarliśmy w ciągu ostatniego ciężkiego dla nas wszystkich roku do kilku tysięcy osób potrzebujących. Pomoc tą nieśliśmy w wielu miastach Polski. Działamy jednak nie tylko w tych dużych miastach ale również w mniejszych miejscowościach.  Robimy to, współpracując ze społecznościami lokalnymi, władzami publicznymi i społeczeństwem obywatelskim. Chcemy aby nasze skoordynowane działania zapewniły potrzebującym jeszcze bardziej skuteczniejszą pomoc.

Świat zawsze będzie stawał w obliczu nowych kryzysów i wyzwań. W naszej ponad 150-letniej historii istnienia odpowiadaliśmy na wyzwania każdej epoki. W dzisiejszych czasach nadal to robimy i w nadchodzących latach składamy obietnicę, że nadal to robić będziemy.

W tegorocznym Światowym Dniu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca nie tylko świętujemy ale i potwierdzamy nasze wielkie zaangażowanie w misję humanitarną jaką zapoczątkował Henry Dunant..

Razem jesteśmy #NieDoPowstrzymania !

Z okazji Światowego dnia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca wszystkim wolontariuszom, działaczom, współpracownikom, darczyńcom oraz sympatykom pragniemy złożyć serdeczne podziękowania za bezinteresowną działalność i wkład wniesiony w rozwój Czerwonego Krzyża. Życzymy zadowolenia i satysfakcji z podejmowanych działań, sukcesów w ich realizacji, wytrwałości w pracy dla szlachetnych idei a także powszechnego zrozumienia i szacunku dla tych działań.

Vivat! Crescat! Floreat!

niech żyje, niech wzrasta, niech kwitnie!

Zarząd i Pracownicy OR PCK w Torniu / 8 maja 2021 r.

Ciąg dalszy akcji Always #AkcjaDonacja

Always#AkcjaDonacja w Zespole Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu. Kolejna grupa dziewcząt otrzymała pakiety podpasek w ramach akcji mającej na celu zapobieganie zagrożeniu ubóstwem menstruacyjnym. Jednocześnie życzymy wszystkim, którzy w tym roku ukończyli szkołę spełnienia planów i sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.

Zbiórka krwi w 81 Batalionie Piechoty Lekkiej w Toruniu

24 kwietnia na terenie 81 Batalionu Lekkiej Piechoty w Toruniu, w obecności Wicemarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego pana Zbigniewa Sosnowskiego, Dowódcy Brygady pana płka Krzysztofa Stańczyka oraz Kierownika Biura Toruńskiego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża pani Ewy Zulewskiej-Mielcarskiej, miały miejsce niezwykłe wydarzenia, połączone z bardzo efektywną akcją krwiodawstwa. W mobilnym punkcie poboru krwi zwanym „krwiobus” pracownicy toruńskiego Oddziału Terenowego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy, pobrali od ponad 40 Terytorialsów z 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, 18,5 litra bezcennego leku – krwi pełnej. Pan Wicemarszałek na placu apelowym Batalionu, na tle „krwiobusa” uhonorował Dowódcę 81 blp pana ppłk. Marcina Piwowarczyka Medalem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis” w uznaniu zasługi na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego mieszkańców. Natomiast w imieniu Polskiego Czerwonego Krzyża pani Ewa Zulewska-Mielcarska wręczyła odznaczenia tytułem Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II i III stopnia, niżej wymienionym:

Tytuł Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia otrzymali:

1. pan ppłk. Marcin Piwowarczyk
2. pan sierż. Mariusz Majkowski
3. pani szer. Anna Gadomska
4. pan szer. Paweł Średziński

ZHDK stopnia III – odznaczono:
1. pana st. sierż. Mariusza Janickiego
2. panią kpr. Katarzynę Marciniak
3. pana kpr. Macieja Lewandowskiego
4. pana kpr. Dawida Żuchowskiego
5. pana szer. Dariusza Buchalskiego
6. pana szer. Macieja Grażewicza
7. pana szer. Mariusza Sadowskiego

Wykorzystując czas oczekiwania na oddanie krwi przez żołnierzy, pan Marcin Lesiak zasłużony honorowy dawca krwi- działacz Polskiego Czerwonego Krzyża wygłosił wykład pt. Honorowe krwiodawstwo w Polsce. Jak to się zaczęło a jak funkcjonuje dzisiaj? Omówił takie zagadnienia, jak organizacja publicznej służby krwi obecnie, gdzie można oddać krew, kto ją może pobierać, kto może zostać dawcą, a kto nie może. Przeciwwskazania bezwzględne i czasowe, jak przygotować się do oddania, droga dawcy w punkcie stałym i mobilnym, poszczególne stanowiska. Jakie badania przedmiotowe przechodzi dawca, aby się zakwalifikować. Jak wygląda ankieta przed oddaniem. Oddawanie osocza po COVID-19, oddawanie po szczepionkach przeciw COVID-19. Droga krwi po pobraniu (dzielenie na składniki). Statystyki w 2020.Z satysfakcją należy zauważyć, że w wykładzie uczestniczyła liczna grupa Terytorialsów, żywo dyskutująca i zadająca wiele pytań. Słuchaczy bardzo interesowały unormowania prawne z zakresu krwiodawstwa związane ze stanem pandemii Sars-CoV-2, możliwością oddawania krwi po szczepionkach przeciw COVID-19, przysługujące uprawnienia.

Pojemniki na odzież Polskiego Czerwonego Krzyża

Polski Czerwony Krzyż prowadzi zbiórkę tekstyliów do specjalnie oznaczonych pojemników, rozmieszczonych na terenie 16 województw. Umiejscowienie pojemników w naszym województwie: https://pck.pl/tek…/files/pojemniki-kujawsko-pomorskie.pdfWszystkie pojemniki są własnością Polskiego Czerwonego Krzyża – zostały kupione za symboliczną złotówkę. PCK gromadzi w nich tekstylia, a środki pozyskane ze sprzedaży zebranych ubrań, pościeli itp. przeznacza na obsługę projektów pomocowych i edukacyjnych oraz bieżącą działalność statutową. PCK zdecydował się powierzyć recycling zbieranych tekstyliów specjalistom, w zamian za wsparcie finansowe. Ponieważ Polski Czerwony Krzyż rozlicza się z partnerami na podstawie ilości przekazanych tekstyliów, każdy kilogram się liczy. Im więcej PCK zbierze, tym więcej środków pozyska na swoje działania. Co ważne, dochody ze sprzedaży tekstyliów w danym województwie zostaną przeznaczone na lokalną działalność PCK. Zostawiający ubrania w pojemnikach, pomagają więc potrzebującym w swojej okolicy. Prosimy o sygnalizowanie odpowiedniemu oddziałowi PCK wszelkich niepokojących sytuacji związanych ze stanem i umiejscowieniem pojemników.