Pierwsza rocznica wojny na Ukrainie

Minął rok od wybuchu konfliktu zbrojnego w Ukrainie. Dziękujemy darczyńcom, wolontariuszom, wszystkim osobom zaangażowanym za wspieranie naszych działań przez wszystkie te miesiące. Zobacz galerię zdjęć, która przedstawia działania podejmowane przez Oddział Rejonowy PCK w Toruniu.

Akcje PCK dla obywateli Ukrainy
Działania podejmowane przez OR PCK w Toruniu

Raport Ukraina dostępny tu: RAPORT-UKRAINA-02-2023-22-02.pdf

Robocze spotkanie przedstawicieli Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Robocze spotkanie przedstawicieli Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego (w tym z ppłk. Marcinem Piwowarczykiem, zastępcą dowódcy 8 K-PBOT ) z przedstawicielem Polskiego Czerwonego Krzyża Panem Marcinem Lesiakiem dotyczące opracowania planu upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa wśród żołnierzy i członków Klubu HDK PCK przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża – 160 lat pomagania

17 lutego swoje 160 “urodziny” obchodził Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (MKCK, ang. International Committee of the Red Cross). Głównym celem działania tej organizacji jest pomoc osobom poszkodowanym w wyniku konfliktów zbrojnych oraz przemocy.

Logo MKCK

Członkami Komitetu są tylko i wyłącznie obywatele Szwajcarii (dobierani w drodze kooptacji), co ma zapewniać, że jego działalność na polu międzynarodowym jest wyłącznie humanitarna, bezstronna i niezależna od interesów narodowych. Taka struktura MKCK jest również bardzo istotna podczas trwania konfliktów wojennych, kiedy to żadna ze stron nie może powołać się na więzi narodowe w celu wywarcia wpływu na komitet. Fakt, że członkowie komitetu są wyłącznie Szwajcarami, nie wyklucza możliwości, aby jego pracownicy byli innej narodowości. Więcej niż 1400 ludzi, zarówno wyspecjalizowany personel, jak i delegaci, są obecnie na polowych misjach MKCK na całym świecie. Ta praca jest wspierana przez około 11 000 miejscowych pracowników i poparta oraz koordynowana przez około 800 osób personelu w głównej kwaterze w Genewie. Priorytety mogą zmieniać się szybko, tak więc cały personel MKCK musi być elastyczny i gotowy do podróży w momencie zawiadomienia oraz pracować w niesprzyjających warunkach toczącego się konfliktu. Personel MKCK nie może odmówić skierowaniu w dowolny region świata podczas pierwszych 24 miesięcy zatrudnienia. MKCK poszukuje dojrzałych, ambitnych ludzi z umiejętnością pracy w zespole, zdolnością do współdziałania ze społecznościami o szerokiej rozmaitości cech i kultur.

Zaktualizowany wykaz rozmieszczenia pojemników na tekstylia

W Toruniu obecnie znajduje się 110 pojemników Polskiego Czerwonego Krzyża do których możecie wrzucać tekstylia. Pozyskane w ten sposób środki przeznaczane są na zadania statutowe. Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Toruniu dzięki współpracy z Fundacją Eco Textil otrzymuje za przekazaną odzież specjalistyczne, trójkołowe rowery rehabilitacyjne dla podopiecznych PCK. Więcej szczegółów znajdziecie na: https://pcktorun.pl/tekstylia/

Poniżej zamieszczamy mapę z punktami w których znajdziecie nasze pojemniki. (Uwaga: pojemnik może być oddalony o kilka metrów dalej niż wynika to z mapy.)Verified by MonsterInsights