Promocja zdrowia

Jak wynika z wielu badań społecznych, dla Polaków zdrowie jest wartością nadrzędną, będącą warunkiem szczęśliwego życia. Niestety mimo, iż tak mocno cenimy zdrowie, często sami nie praktykujemy prozdrowotnych zachowań. Polski Czerwony Krzyż promuje zdrowie rozpowszechniając wiedzę na temat znaczenia zdrowia, sposobu dbania o nie i kształtowanie odpowiednich postaw. Prowadzimy programy edukacyjne i profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, starając się od najmłodszych lat kształtować właściwe zachowania prozdrowotne.Verified by MonsterInsights