Międzynarodowy Dzień Pokoju

Międzynarodowy Dzień Pokoju, ang. International Day of Peace (IDP) – święto obchodzone corocznie 21 września, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 7 września 2001 roku. W 1981 roku, w dniu otwarcia regularnej sesji Zgromadzenia Ogólnego (w trzeci wtorek września), Zgromadzenie ogłosiło w uchwale wspieranej przez Wielką Brytanię i Kostarykę (sponsorów oryginalnych dni), że podczas rozpoczęcia wrześniowej sesji będzie obchodzony Dzień Pokoju jako wzmocnienie samej idei pokoju i że dzień ten „będzie oficjalnie uznawany i obchodzony jako Międzynarodowy Dzień Pokoju dla uczczenia i wsparcia idei pokojowego współżycia ludów i narodów” (rezolucja 36/67). Pierwsze obchody odbyły się 21 września 1982 roku. W 1998 roku Zgromadzenie potwierdziło ten fakt ogłaszając coroczne obchody Dnia w dniu rozpoczęcia zwyczajnej sesji Zgromadzenia (rezolucja 52/232 z 4 czerwca).

Pozytywne podejście do opieki. Choroba Alzheimera i inne formy demencji

Foto: TZMO

18 września uczestniczyliśmy również w szkoleniu Fundacji TZMO „Razem Zmieniamy Świat” pn. „Pozytywne podejście do opieki. Choroba Alzheimera i inne formy demencji”, które poprowadziła Teepa Snow – jedna z najbardziej cenionych ekspertek na świecie w dziedzinie opieki nad osobami z demencją.Dziękujemy Fundacji za możliwość uczestniczenia w tym wyjątkowym spotkaniu pozwalającym lepiej poznać świat demencji.

Światowy Dzień Choroby Alzheimera

18 września 2019 roku w ramach obchodów Światowego Dnia Choroby Alzheimera Polski Czerwony Krzyż w Toruniu zorganizował szkolenie o charakterze wykładowo-warsztatowym. Zajęcia poprowadzone zostały przez pracownika socjalnego i terapeutę. W szkoleniu brała udział liczna grupa opiekunów faktycznych osób zmagających się z tą trudną chorobą. Spotkanie to możliwe było dzięki realizacji projektu pomocy środowiskowej dla seniorów- Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu.

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna wśród przedszkolaków

17 września wolontariuszki Polskiego Czerwonego Krzyża – Magda i Kasia przeprowadziły pokaz Pierwszej Pomocy Przedmedycznej wśród przedszkolaków w SP 23 w Toruniu. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem i aktywnością dzieci.

Wspominamy 64 Międzynarodowy Obóz Nauki i Przyjaźni

Wspominamy 64 Międzynarodowy Obóz Nauki i Przyjaźni organizowany przez Austriacki Młodzieżowy Czerwony Krzyż w którym uczestniczyła nasza wolontariuszka Magda… Dziękujemy wszystkim, dzięki którym Magda mogła wyjechać na Obóz, w szczególności było to możliwe dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Urzędu Miasta Torunia. Wkrótce dalsza relacja z wyjazdu.