Składka członkowska ważnym elementem wsparcia Stowarzyszenia

Wraz z nadejściem Nowego Roku 2022 chcieliśmy Wam przypomnieć jak ważnym elementem wspierającym naszą działalność jest składka członkowska.  Polski Czerwony Krzyż jest stowarzyszeniem, a więc organizacją opartą na dobrowolnym ruchu członkowskim. Każda osoba, która ma chęci i dołącza do grona członków PCK wspiera jego działalność coroczną składką. Jej wysokość jest ustalona przez Zarząd Główny PCK i od kilku lat wynosi 25 zł.

Zdjęcie legitymacji członkowskiej PCK

Pamiętajcie przyjaciele płacąc regularnie, corocznie składkę członkowską stajecie się stałym i stabilnym wsparciem dla naszych działań.
Jeżeli nie jesteś jeszcze członkiem Polskiego Czerwonego Krzyża.
Dołącz do Nas.

Podaruj dzieciom serce 2021

Dziękujemy wszystkim Darczyńcom za okazaną życzliwość i wsparcie naszej działalności. Dzięki Państwa zaangażowaniu i pomocy mogliśmy zorganizować finał akcji charytatywnej „Podaruj dzieciom serce 2021” 17 grudnia 2021 r. w Teatrze im. Wilama Horzycy mieliśmy przyjemność przedpremierowo obejrzeć spektakl „Bareja wieczorową porą”.

Za 3 Dni Dzień Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża

Dzień Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża obchodzony jest corocznie 25 października. W tym roku świętować będziemy podwójnie. Po pierwsze z powodu wspomnianego Dnia a po drugie, w związku z tym, że w 2021 roku Młodzież Polskiego Czerwonego Krzyża (MPCK) świętuje 100-lecie istnienia swojego ruchu w strukturach naszej organizacji.

Poniżej zamieścimy kilka podstawowych informacji na temat Młodzieży PCK.

Ruch Młodzieżowy Polskiego Czerwonego Krzyża nosi nazwę Młodzież
Polskiego Czerwonego Krzyża
. Młodzież PCK jest integralną częścią Polskiego Czerwonego Krzyża. Nieprzerwanie, od 1921, zrzesza dzieci i młodzież działające w oparciu o idee i zasady Czerwonego Krzyża. Młodzież PCK działa na podstawie Statutu Polskiego Czerwonego Krzyża oraz szczegółowych regulaminów. Znakiem organizacyjnym MPCK jest znak Czerwonego Krzyża na białym tle w obwódce z napisem „Polski Czerwony Krzyż Młodzież”.

Znak Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża

Celem strategicznym Młodzieży PCK jest pomoc osobom wymagającym wsparcia poprzez kształtowanie postaw humanitarnych w środowiskach dziecięco-młodzieżowych i ich aktywizację na rzecz osób potrzebujących.

Celami operacyjnymi Młodzieży PCK są:
a) kształtowanie postaw humanitarnych wśród dzieci i młodzieży, uwrażliwianie ich na krzywdę drugiego człowieka,
b) promowanie i wspieranie działań dzieci i młodzieży na rzecz potrzebujących
c) tworzenie dogodnych warunków do rozwijania umiejętności i samorealizacji dzieci i młodzieży,
d) wykształcenie nawyków przestrzegania zasad bezpieczeństwa i zdrowego stylu życia,
e) budowa i wzmacnianie struktur Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża,
f) wspieranie Stowarzyszenia w wypełnianiu humanitarnej misji Czerwonego Krzyża.

Członkiem Młodzieży PCK jest osoba fizyczna, która nie ukończyła 30 roku życia, wyraziła wolę przystąpienia do Stowarzyszenia i została przyjęta przez zarząd właściwej jednostki podstawowej MPCK.

Członek Młodzieży PCK ma prawo:
a) uczestniczyć w działaniach MPCK i PCK,
b) przekazywać do władz MPCK i PCK swoje uwagi i postulaty w sprawach
działalności młodzieżowej oraz przedsięwzięciach podejmowanych na rzecz dzieci i młodzieży,
c) wybierać i być wybieranym do władz MPCK i Stowarzyszenia (członkowie, którzy nie ukończyli 18 lat korzystają z tego prawa wyłącznie w strukturach Młodzieży PCK),
d) korzystać z wszelkich urządzeń Stowarzyszenia, wg obowiązujących zasad,
e) posiadać legitymację i odpowiednie odznaki organizacyjne,
f) otrzymać Honorową Odznakę PCK odpowiedniego stopnia zgodnie z obowiązującymi zasadami,

Członek Młodzieży PCK ma obowiązek:
a) przestrzegać postanowień Statutu PCK, Struktury i Zasad Działania Ruchu Młodzieżowego PCK oraz szczegółowych regulaminów,
b) brać czynny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia,
c) regularnie opłacać składkę członkowską, w wysokości ustalonej przez Krajowy Zjazd PCK

Wszystkie osoby, które chciałyby dołączyć do Ruchu Młodzieżowego Polskiego Czerwonego Krzyża albo chciałyby zorganizować w swojej szkole lub na uczelni jednostkę tegoż Ruchu zapraszamy do kontaktu.

XXV SZACHOWE MISTRZOSTWA POLSKI HONOROWYCH DAWCÓW KRWI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA – WROCŁAW 2021

W dniach 24-26 września 2021 roku, w Hotelu Brochów we Wrocławiu przy ul. Centralnej 32, odbyły się XXV Szachowe Mistrzostwa Polski Honorowych Dawców Krwi PCK.Przez 3 dni Wrocław gościł 36 zawodników (w tym trzy kobiety) z całej Polski, którzy po zmaganiach i fascynujących rozgrywkach wyłonili zwycięzców tego turnieju. Turniej stał na wyjątkowo wysokim poziomie o czym świadczy średni ranking, który wynosił 1 531, a liczba zawodników z rankingiem FIDE – 22. Tytuł mistrza Polski zdobył Kamil Gałuszka reprezentujący Dolnośląski Oddział Okręgowy przed Danielem Michalskim z Klubu JW 4408 Sulechów i Tomaszem Pankiewiczem z Klubu HDK PCK Im. T. Marciniaka Czernica – Wrocław. W pierwszej dwudziestce z Klubu HDK PCK z Ostaszewa uplasowali się następujące zawodnicy: VI był Przemysław Wiśniewski, XI Tomasz Jastrzębski, XIV Damian Kamiński.Tytuł drużynowego mistrza Polski zdobył Klub HDK PCK Im. T. Marciniaka Czernica – Wrocław przed drużyną JW 4408 Sulechów i Klubem HDK PCK przy MPK Sp. z O. O. we Wrocławiu. Przy szachownicach zasiadło 10 drużyn z całej Polski.Rozegrano także turniej blitza, zwycięzcą został Przemysław Wiśniewski z Ostaszewa, w pierwszej dziesiątce z Klubu z Ostaszewa znaleźli się także VII Damian Kamiński, VIII Tomasz Jatrzębski i IX Czesław Karasiewicz .W wynikach na szachownicach turnieju drużynowego Damian Kamiński z Ostaszewa na trzeciej szachownicy zdobył największą ilość punktów. Na szachownicy pierwszej najwięcej punktów zdobył Michał Bęś, na drugiej Kamil Gałuszka obaj z Klubu HDK PCK im. T. Marciniaka Czernica – Wrocław. Podczas mistrzostw wybrano najstarszego zawodnika, był nim Pan Franciszek Śmiechowski z Wrocławia.Organizatorem Mistrzostw był Klub HDK PCK Im. T. Marciniaka Czernica – Wrocław. Sędzia głównym był Rafał Siwik z Wrocławia.

Czesław Karasiewicz / Prezes Klubu HDK PCK w Ostaszewie