Życzenia od Zarządu Głównego PCK

Logo Polskiego Czerwonego Krzyża

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu zdrowia, szczęścia i zrozumienia. Niech w te Święta, każdy z Państwa cieszy się pełnią radości i spokojem ducha. Konflikt zbrojny w Ukrainie, wysoka inflacja i ubożenie polskiego społeczeństwa to problemy społeczne, które postawiły przed naszym stowarzyszeniem wiele wyzwań. W krótkim czasie objęliśmy opieką tysiące osób, które szukały w naszym kraju bezpiecznego miejsca. Wiele z nich potrzebowało dosłownie wszystkiego: jedzenia, ubrania, ciepłego miejsca na nocleg, pomocy medycznej oraz pomocy psychologicznej. W ciągu kilku miesięcy udzieliliśmy pomocy humanitarnej prawie 1 000 000 uchodźców z Ukrainy, w większości dzieciom, kobietom i osobom starszym. Przez ten czas staraliśmy się dostosowywać przekazywaną pomoc do pojawiających się potrzeb naszych podopiecznych. Przekazywaliśmy m.in. wyprawki szkolne dla dzieci i młodzieży, organizowaliśmy kursy języka polskiego, czy kursy zawodowe dla kobiet, dzięki którym mogły podjąć pracę zawodową, jako Siostry PCK – opiekunki osób starszych. Wysłaliśmy także ponad 600 transportów z pomocą humanitarną do Ukrainy.Nie zapominamy także o potrzebujących Polakach, dla których organizujemy cykliczne akcje, m.in.: Wyprawka dla Żaka, programy edukacyjne, a także przekazujemy pomoc doraźną w postaci żywności, ubrań, czy środków higienicznych.

Wszystkie te działania nie byłyby możliwe bez wsparcia Partnerów biznesowych, darczyńców oraz zaangażowania wolontariuszy i pracowników PCK. Dziękujemy, że jesteście z nami i mamy nadzieję, że w 2023 roku nadal będziemy wspólnie pomagać potrzebującym. Bądź świadomy. Bądź aktywny. Bądź z nami. Razem możemy więcej!

Jerzy Bisek – prezes Polskiego Czerwonego Krzyża

Katarzyna Mikołajczyk – dyrektor generalna Polskiego Czerwonego Krzyża

Składka członkowska ważnym elementem wsparcia Stowarzyszenia

Wraz z nadejściem Nowego Roku 2022 chcieliśmy Wam przypomnieć jak ważnym elementem wspierającym naszą działalność jest składka członkowska.  Polski Czerwony Krzyż jest stowarzyszeniem, a więc organizacją opartą na dobrowolnym ruchu członkowskim. Każda osoba, która ma chęci i dołącza do grona członków PCK wspiera jego działalność coroczną składką. Jej wysokość jest ustalona przez Zarząd Główny PCK i od kilku lat wynosi 25 zł.

Zdjęcie legitymacji członkowskiej PCK

Pamiętajcie przyjaciele płacąc regularnie, corocznie składkę członkowską stajecie się stałym i stabilnym wsparciem dla naszych działań.
Jeżeli nie jesteś jeszcze członkiem Polskiego Czerwonego Krzyża.
Dołącz do Nas.

Podaruj dzieciom serce 2021

Dziękujemy wszystkim Darczyńcom za okazaną życzliwość i wsparcie naszej działalności. Dzięki Państwa zaangażowaniu i pomocy mogliśmy zorganizować finał akcji charytatywnej “Podaruj dzieciom serce 2021” 17 grudnia 2021 r. w Teatrze im. Wilama Horzycy mieliśmy przyjemność przedpremierowo obejrzeć spektakl “Bareja wieczorową porą”.

Za 3 Dni Dzień Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża

Dzień Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża obchodzony jest corocznie 25 października. W tym roku świętować będziemy podwójnie. Po pierwsze z powodu wspomnianego Dnia a po drugie, w związku z tym, że w 2021 roku Młodzież Polskiego Czerwonego Krzyża (MPCK) świętuje 100-lecie istnienia swojego ruchu w strukturach naszej organizacji.

Poniżej zamieścimy kilka podstawowych informacji na temat Młodzieży PCK.

Ruch Młodzieżowy Polskiego Czerwonego Krzyża nosi nazwę Młodzież
Polskiego Czerwonego Krzyża
. Młodzież PCK jest integralną częścią Polskiego Czerwonego Krzyża. Nieprzerwanie, od 1921, zrzesza dzieci i młodzież działające w oparciu o idee i zasady Czerwonego Krzyża. Młodzież PCK działa na podstawie Statutu Polskiego Czerwonego Krzyża oraz szczegółowych regulaminów. Znakiem organizacyjnym MPCK jest znak Czerwonego Krzyża na białym tle w obwódce z napisem „Polski Czerwony Krzyż Młodzież”.

Znak Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża

Celem strategicznym Młodzieży PCK jest pomoc osobom wymagającym wsparcia poprzez kształtowanie postaw humanitarnych w środowiskach dziecięco-młodzieżowych i ich aktywizację na rzecz osób potrzebujących.

Celami operacyjnymi Młodzieży PCK są:
a) kształtowanie postaw humanitarnych wśród dzieci i młodzieży, uwrażliwianie ich na krzywdę drugiego człowieka,
b) promowanie i wspieranie działań dzieci i młodzieży na rzecz potrzebujących
c) tworzenie dogodnych warunków do rozwijania umiejętności i samorealizacji dzieci i młodzieży,
d) wykształcenie nawyków przestrzegania zasad bezpieczeństwa i zdrowego stylu życia,
e) budowa i wzmacnianie struktur Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża,
f) wspieranie Stowarzyszenia w wypełnianiu humanitarnej misji Czerwonego Krzyża.

Członkiem Młodzieży PCK jest osoba fizyczna, która nie ukończyła 30 roku życia, wyraziła wolę przystąpienia do Stowarzyszenia i została przyjęta przez zarząd właściwej jednostki podstawowej MPCK.

Członek Młodzieży PCK ma prawo:
a) uczestniczyć w działaniach MPCK i PCK,
b) przekazywać do władz MPCK i PCK swoje uwagi i postulaty w sprawach
działalności młodzieżowej oraz przedsięwzięciach podejmowanych na rzecz dzieci i młodzieży,
c) wybierać i być wybieranym do władz MPCK i Stowarzyszenia (członkowie, którzy nie ukończyli 18 lat korzystają z tego prawa wyłącznie w strukturach Młodzieży PCK),
d) korzystać z wszelkich urządzeń Stowarzyszenia, wg obowiązujących zasad,
e) posiadać legitymację i odpowiednie odznaki organizacyjne,
f) otrzymać Honorową Odznakę PCK odpowiedniego stopnia zgodnie z obowiązującymi zasadami,

Członek Młodzieży PCK ma obowiązek:
a) przestrzegać postanowień Statutu PCK, Struktury i Zasad Działania Ruchu Młodzieżowego PCK oraz szczegółowych regulaminów,
b) brać czynny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia,
c) regularnie opłacać składkę członkowską, w wysokości ustalonej przez Krajowy Zjazd PCK

Wszystkie osoby, które chciałyby dołączyć do Ruchu Młodzieżowego Polskiego Czerwonego Krzyża albo chciałyby zorganizować w swojej szkole lub na uczelni jednostkę tegoż Ruchu zapraszamy do kontaktu.Verified by MonsterInsights