Krajowy Zjazd sprawozdawczo-wyborczy Polskiego Czerwonego Krzyża

W dniu 25 września br. odbył się Krajowy Zjazd sprawozdawczo-wyborczy Polskiego Czerwonego Krzyża.

Na zjeździe zatwierdzono sprawozdania Zarządu Głównego PCK:

a) programowo-organizacyjne z działalności Stowarzyszenia w 2019 i 2020 r.,

b) finansowe Polskiego Czerwonego Krzyża za 2019 i 2020 r. z finansowania działalności Polskiego Czerwonego Krzyża w 2019 i 2020 r.

Na Zjeździe przedstawiono również sprawozdanie programowo-organizacyjne z działalności Stowarzyszenia w latach 2016-2020 oraz sprawozdanie z  finansowania działalności Polskiego Czerwonego Krzyża w latach 2016-2020. Zjazd wysłuchał także sprawozdania z działalności Głównej Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdania z działalności Sądu Organizacyjnego PCK za okres od czerwca 2016 r. do sierpnia 2021 r. Podczas zjazdu rozmawiano również o założeniach do Strategii Polskiego Czerwonego Krzyża na nową kadencję. W trakcie Zjazdu wybrano nowych członków organów statutowych Polskiego Czerwonego Krzyża. Nowym prezesem Polskiego Czerwonego Krzyża został Jerzy Bisek.

Więcej informacji na: https://pck.pl/krajowy-zjazd-polskiego-czerwonego-krzyza/

Dodaj komentarzVerified by MonsterInsights