1 listopada

1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych  to dzień zadumy. Pamiętamy szczególnie w tym dniu o tych, którzy od nas odeszli. Wspominamy zarówno członków naszych rodzin jak również wszystkie osoby,  które działały wraz z nami w naszym Stowarzyszeniu poświęcając czas na szerzenie przepięknych idei Czerwonego Krzyża.

Na zawsze pozostaniecie w naszych sercach i pamięci.

Dziś rocznica śmierci Henry’ego Dunanta

Henry Dunant – Twórca Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża zmarł 30 października 1910 roku w Heiden, w wieku 82 lat.

Jeszcze jako młody kupiec z Genewy, podróżując po Włoszech, znalazł się przypadkiem na pobojowisku bitwy pod Solferino. W odruchu serca zaczął udzielać pomocy ofiarom walk, nie zwracając uwagi na narodowość.

Do pomocy zmobilizował mieszkańców okolicznych miejscowości. Niedługo potem opisał te doświadczenia w głośnej książce “Wspomnienie Solferino”, która poruszyła sumienia i zainspirowała powstanie konwencji genewskich.

Sprawom pomocy humanitarnej Dunant poświęcił większość życia i większość pieniędzy. Na starość z powodu złej sytuacji materialnej mieszkał w szpitalu, a następnie w domu opieki społecznej w Heiden. Tam odwiedził go dziennikarz, który rozsławił i przypominał dokonania Szwajcara.

Wkrótce po ukazaniu się artykułów w prasie, Henri Dunant otrzymał pokojową Nagrodę Nobla (1901), jako pierwszy człowiek w historii. Do końca swoich dni nie zmienił jednak miejsca pobytu, ani skromnego stylu życia.

Dla nas pracowników, działaczy i wolontariuszy Polskiego Czerwonego Krzyża pozostaje wzorem człowieka dobrego, niestrudzonego w czynieniu dobra. 🖤
Źródło: Polski Czerwony Krzyż

Dzień Młodzieży PCK

Szanowni Państwo,
Droga Młodzieży PCK!

25 października to wyjątkowy dzień, który poświęcony jest Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża. To doskonała okazja, aby celebrować Wasze zaangażowanie, poświęcenie oraz pracę na rzecz innych. Wolontariat młodzieżowy odgrywa istotną rolę zarówno dla samych młodych ludzi, jak i dla społeczności oraz organizacji, z którymi współpracują. Jest sposobem na rozwijanie się jako jednostka, ale także na tworzenie pozytywnego wpływu na społeczeństwo i świat. Daje młodym ludziom szansę przyczyniania się do pozytywnych zmian oraz kształtowania przyszłości opartej na wartościach humanitarnych i współpracy.

W tym wyjątkowym Dniu chcemy przekazać Wam Droga Młodzieży oraz wszystkim Opiekunom jednostek podstawowych Ruchu Młodzieżowego PCK najserdeczniejsze życzenia:

Sukcesów w Waszych działaniach

Życzymy Wam, aby Wasze inicjatywy i projekty w ramach Ruchu Młodzieżowego PCK przynosiły wiele pozytywnych efektów. Niech Wasza praca pomaga wielu potrzebującym.

Rozwoju osobistego i umiejętności

Niech ten dzień będzie inspiracją do ciągłego doskonalenia siebie i rozwoju nowych umiejętności, które będą przydatne w Waszych działaniach humanitarnych.

Empatii i jedności

Młodzież PCK jest wzorem empatii i jedności. Życzymy Wam, abyście nigdy nie tracili tego pięknego ducha pomagania innym.

Wsparcia i zrozumienia w Waszych społecznościach

Niech Wasza społeczność docenia Wasze działania i wspiera Was w trudnych chwilach.

Pasji i radości w działaniu

Niech praca na rzecz innych daje Wam wiele satysfakcji i radości, bo to właśnie Wasza pasja jest
największym motorem Waszych działań.

Wspólnoty i przyjaźni

Niech Ruch Młodzieżowy PCK staje się dla Was nie tylko miejscem działania, ale także źródłem cennych przyjaźni i wartościowych relacji.

W ramach wspólnego świętowania Dnia Młodzieży PCK zachęcamy Was do zorganizowania happeningu w swoich społecznościach lokalnych, polegającego na stworzeniu tzw. “żywego czerwonego krzyża “oraz opublkowaniu zdjęć z tego wydarzenia na swoich social mediach oraz stronach internetowych. Zachęcamy do oznaczenia swojego najbliższego Oddziału PCK, profilu
Polskiego Czerwonego Krzyża oraz użycia hasztagów:

#DzieńMIodzieżyPCK #PCK #świętujrazemznami

Życzymy Wam, Młodzieży PCK i Opiekunom jednostek podstawowych Ruchu Młodzieżowego PCK, kolejnego roku pełnego sukcesów, satysfakcji z pomagania innym oraz nieustającej pasji do działania na rzecz dobra innych ludzi. Niech Wasza praca przynosi wiele radości i spełnienia.

Jesteście wzorem społecznej odpowiedzialności i empatii. Dziękujemy za Waszą nieocenioną działalność!

Z serdecznymi życzeniami,

Katarzyna Mikołajczyk

Dyrektor Generalna
Polskiego Czerwonego Krzyża

20 października obchodzony jest Europejski Dzień Seniora

Europejski Dzień Seniora – to inicjatywa mająca na celu podkreślenie znaczenia osób starszych w społeczeństwie oraz promowanie ich praw i dobrobytu. W dniu tym organizowane są różnego rodzaju wydarzenia i akcje mające na celu integrację seniorów, propagowanie aktywnego trybu życia oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat kwestii związanych z osobami starszymi. To także okazja do refleksji nad wyzwaniami, przed którymi staje coraz starsze społeczeństwo Europy.

Jako Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża wspieramy osoby starsze m.in. realizując:
– usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
– wydając paczki z artykułami spożywczymi
– projekt “Poczta Obiadowa” (wraz z Fundacją Biedronki)
– projekt “Karta Dobra” (wraz z Fundacją Biedronki)
– zadania wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego
– różnego typu imprezy aktywizacyjne
– wiele innych …
Verified by MonsterInsights