Zasady kierujące naszą pracą w ramach zasady “Ochrona, Płeć, Włączenie” (Protection, Gender and Inclusion – PGI)

Poniżej nasi beneficjenci mogą zapoznać się z zasadami jakimi się kierujemy jako PCK przy tworzeniu oraz realizacji programów i projektów. Głównymi z nich są: poszanowanie godności, dostęp zarówno do informacji jak i miejsca, współudział w działaniu oraz bezpieczeństwo uczestników.

Godność

Godność człowieka oznacza poszanowanie życia i integralności jednostki. Wszystkie nasze działania i programy powinny przyczyniać się do zachowania i promowania godności człowieka.

Dostęp

Programy reagowania kryzysowego powinny zapewniać dostęp wszystkim jednostkom i podgrupom w obrębie populacji. Zapewniane przez nas wsparcie musi opierać się na analizie płci i różnorodności, aby mieć pewność, że nasza pomoc dotrze do osób najbardziej zagrożonych.

Udział

Ludzie powinni być w pełni, na równi i w znaczący sposób zaangażowani w procesy decyzyjne i działania, które mają wpływ na ich życie. Dzielenie się informacjami jest niezbędne do odpowiedzialności i uczestnictwa osób, które wspieramy.

Bezpieczeństwo

Osoby z różnej tożsamości płciowej, w każdym wieku i o różnym pochodzeniu w dotkniętych społecznościach mają różne potrzeby w zakresie bezpieczeństwa fizycznego. Monitorowanie bezpieczeństwa miejsc realizacji projektów z perspektywą różnych grup gwarantuje, że w sprawiedliwy sposób zaspokajamy potrzeby i obawy wszystkich osób.

Dodaj komentarzVerified by MonsterInsights