Konwencje Genewskie

12 sierpnia – rocznica podpisania Konwencji genewskich. Podpisanie konwencji genewskich wynikało z tragicznych doświadczeń II wojny światowej. Poprzednie dokumenty z 1864, 1906 i 1929 roku zostały zastąpione przez konwencje z 12 sierpnia 1949.Konwencje genewskie to szereg umów z zakresu prawa międzynarodowego i pomocy humanitarnej podpisanych w Genewie w Szwajcarii, będące częścią międzynarodowego prawa humanitarnego. Pierwsza z Konwencji, podpisana 22 sierpnia 1864, była rezultatem działalności i zabiegów politycznych Henriego Dunanta – założyciela Czerwonego Krzyża i laureata pierwszej Pokojowej Nagrody Nobla w 1901 roku.

Podsumowanie Always #AkcjaDonacja

PODSUMOWANIE 2 EDYCJI PROGRAMU Always #AkcjaDonacja

Co 5 kobieta lub dziewczyna w Polsce ma problem z dostępem do odpowiednich środków higieny menstruacyjnej, a 1 na 6 dziewcząt opuściła zajęcia lekcyjne podczas miesiączki z powodu braku dostępu do artykułów higienicznych. To wyniki ostatnich badań, które pokazują, jak dużym problemem w naszym kraju jest ubóstwo menstruacyjne.

W 2021 roku, w drugiej edycji programu wzięło udział 498 szkół z 12 województw. Prawie 2 000 000 podpasek trafiło do 24 177 uczennic. W województwie kujawsko-pomorskim w programie uczestniczyło 670 dziewcząt, z czego Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Toruniu przekazał pakiety podpasek dla 403 uczennic.Verified by MonsterInsights