Dni Honorowego Krwiodawstwa

Z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża wszystkim Krwiodawcom, sympatykom Ruchu HDK PCK oraz osobom, którym bliska jest idea honorowego krwiodawstwa składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności. Dziękujemy za cząstkę siebie, jaką bezinteresownie oddajecie potrzebującym oraz za pomoc i pracę jaką wykonujecie promując ideę honorowego krwiodawstwa.

Dziękujemy!

Troszkę historii …
22-23 maja 1970 roku odbył się V Krajowy Zjazd Polskiego Czerwonego Krzyża. Jednak nie z tego powodu był to ważny rok dla PCK. Polski Czerwony Krzyż przekroczył wtedy liczbę 5 milionów członków.  W czasie wydarzenia w pierwszej kolejności wybrano nowy Zarząd Główny. Prezesem został: doc. Dr med. Jan Rutkiewicz. Wiceprezesami zostali: dr med. Irena Domańska, mgr Alicja Musiałowa (posłanka) oraz doc. Dr med. Hab. Czesław Półtorak. Natomiast sekretarzem generalnym został Roman Bliźniewski.

W czasie trwania ww. Zjazdu podjęto szereg uchwał w tym jedną dotyczącą honorowego krwiodawstwa:

„Skoncentrować uwagę na propagowaniu honorowego krwiodawstwa i pozyskiwaniu honorowych dawców krwi wśród ludności cywilnej, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców wsi, w oparciu o koła PCK, przodownice zdrowia, miejskie ośrodki zdrowia i inne instytucje i organizacje działające w terenie. Pobudzać inicjatywę w kierunku organizowania nowych klubów honorowych dawców krwi lub banków krwi. Nasilić wszechstronną działalność propagandową zmierzającą do dalszego upowszechniania honorowego krwiodawstwa we wszystkich środowiskach poprzez stosowanie bardziej nowoczesnych i atrakcyjnych form i metod oddziaływania, poprzez organizowanie Dni i Tygodnia honorowego krwiodawstwa.”

To właśnie wtedy po raz pierwszy wspomniano oficjalnie o potrzebie zorganizowania Dni Honorowego Krwiodawstwa.

W 1971 roku zebrano 280 000 litrów krwi. Jednak zapotrzebowanie na krew w tamtych latach było znacznie większe. Obliczono je na blisko 400.000 litrów. Zgodnie z podjętymi na ostatnim zjeździe uchwałami Polski Czerwony Krzyż postanowił zorganizować na terenie całego kraju po raz pierwszy Dni Honorowego Dawstwa Krwi. Pomysł został zrealizowany już kilka miesięcy później. W 1972 roku zorganizowano pierwsze Dni Honorowego Krwiodawstwa.

Przeprowadzono wykłady na temat krwiodawstwa. Wykorzystano przy tym na masową skalę radio, telewizję i prasę. Zorganizowano szereg wydarzeń, które pozwoliły zapoznać społeczeństwo  z tą jakże piękną ideą. W czasie uroczystości wręczano dawcom krwi  upominki oraz wyróżnienia. Aby dotrzeć do jak największej grupy ludzi poproszono o wsparcie inne organizacje społeczne oraz zawodowe. Miarą oceny tej akcji niech będzie wzrost liczby klubów HDK: z 374 w 1970 roku do 1056 w 1973 roku.

Dni HDK zostały bardzo pozytywnie odebrane przez ludność zarówno miast jak i małych miasteczek czy wsi.  Od tamtej pory Dni Honorowego Krwiodawstwa są obchodzone corocznie od 22 do 26 listopada.

Światowy Dzień Seniora

14 listopada obchodzimy Światowy Dzień Seniora. Dzień ten jest okazją do zwrócenia uwagi na zagadnienie jakości życia osób starszych. Obecnie na świecie żyje ponad 600 milionów ludzi powyżej 60 roku życia. Liczba ta podwoi się do 2025 roku. Szacuje się, że w 2050 roku na świecie będzie żyło blisko 2 miliardów ludzi po 60 roku życia. W Polsce seniorzy stanowią obecnie 13% populacji, do 2060 roku obywatele powyżej 65 roku życia stanowić zaś będą jedną trzecią populacji.

https://pck.pl/swiatowy-dzien-seniora

“Dziel się uśmiechem” w Cierpicach

W ostatnich dniach odwiedziliśmy Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach. naszym celem było zapoznanie dzieci z programem profilaktyki stomatologicznej “Dziel się uśmiechem”. Dzieci z powodu Covid-19 mają prowadzone zajęcia on-line. Materiał edukacyjny dla uczniów odebrała dyrektor szkoły pani Ewa Błaszkiewicz.Verified by MonsterInsights