XXVI Ogólnopolskie Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK Etap rejonowy

11 kwietnia 2018 na terenie Dworca Kolejowego PKP -Toruń Główny przy ul. Kujawskiej 1, odbędą się XXVI Ogólnopolskie Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK- etap rejonowy.

Rozpoczęcie o godz. 10:00,
Rejestracja zespołów od godz. 9:40 w sali VIP.

100 lat Polskiego Czerwonego Krzyża – oczami dziecka Konkurs plastyczny dla dzieci

Konkurs Plastyczny pod hasłem
„100 lat Polskiego Czerwonego Krzyża – oczami dziecka”

Organizatorzy:
– Polski Czerwony Krzyż w Toruniu,
– Szkoła Podstawowa Nr 4 im św. Jana Pawła II z Oddziałami Dwujęzycznymi w Toruniu

Konkurs pod patronatem:
– Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego,
– Prezydenta Miasta Torunia,
– Kujawsko –Pomorskiego Kuratora Oświaty.

I. Cele konkursu
⦁ Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
⦁ Upowszechnianie wśród dzieci wiedzy o Polskim Czerwonym Krzyżu, najstarszej polskiej organizacji humanitarnej.
⦁ Rozwijanie zdolności plastycznych, kreatywności i wyobraźni.
⦁ Pozyskanie ciekawych, oryginalnych materiałów reklamowych promujących obchody 100 lecia PCK.
⦁ Wydanie okolicznościowego kalendarza zawierającego wyróżnione prace.

II. Termin
Prace należy przesłać na adres organizatora do 25 kwietnia 2018
– Polski Czerwony Krzyż, 87-100 Toruń ul. Jęczmienna 10,
– Szkoła Podstawowa Nr 4 im św. Jana Pawła II , 87-100 Toruń ul. Żwirki i Wigury 49

III. Warunki uczestnictwa
Nadesłane prace stają się własnością organizatora.
Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku oraz imienia i nazwiska laureata w Internecie i w mediach.

IV. Uczestnicy
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych od 0 – 7 klasy oraz klas gimnazjalnych.
Oceniane będą tylko prace indywidualne.

V. Przedmiotem konkursu będzie:
⦁ praca plastyczna, płaska, wykonana w formacie A 3, dowolną techniką plastyczną przedstawiająca działalność lub historię Polskiego Czerwonego Krzyża;

⦁ praca sygnowana danymi osobowymi wykonawcy: imię i nazwisko, klasa, nazwa i adres oraz adres mailowy szkoły, imię, nazwisko, numer telefonu i adres mailowy opiekuna (na osobnej kartce).

Prace uszkodzone, zgniecione nie będą brane pod uwagę.

VI. Ocena prac
Oceny prac dokona komisja konkursowa, w skład której wejdą artyści- plastycy. Przy ocenie brane pod uwagę będą oryginalne pomysły, bogactwo motywów dekoracyjnych, walory estetyczne i precyzja wykonania. Prace będą
oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

⦁ klasy 0-3 szkół podstawowych
⦁ klasy 4-7 szkół podstawowych
⦁ klasy 2 i 3 gimnazjalne
VII. Podsumowanie konkursu
Informacje o wynikach konkursu prześlemy na adres mailowy szkół.
Uroczyste podsumowanie konkursu połączone z wręczeniem nagród nastąpi 12.05.2018r. o godz. 1100 w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Toruniu.

Po odbiór nagród należy zgłosić się osobiście w dniu podsumowania konkursu. Organizator nie wysyła nieodebranych nagród.

Zapraszamy do udziału.

XXI edycja konkursu im. prof. Remigiusza Bierzanka Konkurs na najlepszą pracę dotyczącą międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych lub Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

Ogłaszamy XXI edycję konkursu im. prof. Remigiusza Bierzanka na najlepszą pracę dotyczącą międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych lub Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Konkurs prowadzony jest przez Komisję ds. Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego.
Termin nadsyłania prac: 15 października 2018 r.
Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystości zakończenia XXII edycji Polskiej Szkoły Międzynarodowego Prawa Humanitarnego w Radziejowicach.

Serdecznie zapraszamy do udziału! Udostępniajcie znajomym planującym w tym roku obronę 🙂

Regulamin i karta zgłoszeniowa dostępne na http://www.pck.pl/pages,16_86.html Więcej informacji udzieli Zuzanna Jurkowska-Bunoz: zuzanna.jurkowska-bunoz@pck.org.pl

Szkolenia kwalifikacyjne dla opiekunek i opiekunów osób niesamodzielnych "Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów"

W ramach projektu „Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu – projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów” kilka dni temu zaczęliśmy szkolenie kwalifikacyjne dla opiekunek i opiekunów osób niesamodzielnych ?
Wszyscy uczestnicy chętnie i aktywnie biorą w nim udział.

Zbiórka krwi w ZSMEiE – 2017.03.06

Ustawicznie prowadzimy działania informacyjne i edukacyjne dotyczące potrzeby oddawania krwi. Efektem tych działań w ramach akcji MŁODA KREW RATUJE ŻYCIE było zbiorowe oddawanie krwi przez uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu.
Dziękujemy bardzo za zaangażowanie ?

Teleopieka Projekt Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej - partnera PCK

W ramach projektu „Pogodna Jesień Życia” trwa rekrutacja osób do objęcia wsparciem w formie teleopieki – czyli elektronicznego systemu monitorowania.

Teleopieka to nowa forma wsparcia dla seniorów oferowana bezpłatnie, dostępna 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Wyposażona jest w przycisk SOS przygotowany w wygodnej formie zawieszki na szyję czy bransoletki, umożliwia szybkie wezwanie pomocy w sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu. Inne możliwe funkcje teleopieki to np.: lokalizacja GPS, czujnik upadku, pomiar tętna, licznik kroków itp. Efektem teleopieki będzie poprawa jakości życia i bezpieczeństwa osób starszych i ich bliskich. Tą formą wsparcia ma być objętych 50 niesamodzielnych osób starszych w okresie od kwietnia 2018 r. do końca grudnia 2019 r.

Rekrutacja do teleopieki jest prowadzona do dn. 23.03.2018 r.

Szczegółowe informacje na temat oferty można uzyskać telefonicznie: 56 657 14 69 lub mailowo: infosenior@rops.torun.pl

Projekt partnerski pn. „Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu – projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów” realizowany jest przez Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, finansowany przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zajęcia edukacyjne na temat krwiodawstwa w IV LO w Toruniu Działania w ramach Turnieju Młoda krew ratuje życie.

W dniu 13 marca 2017 roku spotkaliśmy się z młodzieżą z IV LO w Toruniu. W czasie prelekcji przedstawiliśmy uczniom i gronu pedagogicznemu działalność Polskiego Czerwonego Krzyża zwracając szczególną uwagę na tematykę honorowego krwiodawstwa. Młodzi ludzie z uwagą wysłuchali Pani Ewy Zulewskiej (Zarząd Rejonowy PCK w Toruniu), która to przedstawiła historię powstania i ewoluowania Ruchu Czerwonego Krzyża na terenie Polski. Opowiedziała zarówno o wczesnych latach działalności Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża jak i o sprawach, którymi PCK zajmuje się obecnie. Na wyświetlonej prezentacji zostały pokazane slajdy, które w dostępny sposób opisywały najważniejsze działania zarówno ogólnopolskie jak i terenowe PCK. Uczniowie poznali m.in. zasady używania znaku PCK. Kolejna część spotkania upłynęła na przedstawieniu młodzieży tematyki honorowego oddawania krwi. O samym oddawaniu krwi jak i wszystkich aspektach z tym związanych opowiedział Pan Marcin Lesiak – dawca, który ma na swoim koncie 20 litrów oddanej krwi. Mimo iż duża część uczniów nie miała 18 lat a to jest własnie próg wiekowy po przekroczeniu, którego można oddać krew to z chęcią i zainteresowaniem wsłuchiwali się w zagadnienia dotyczące tej pięknej idei. Mamy nadzieję, że takie rozmowy pomogą podjąć młodzieży decyzję o zostaniu w przyszłości regularnymi honorowymi dawcami krwi.

Oddaj krew i co dalej?

ODDAM KREW I CO DALEJ?
6 marca 2018r. w Zespole Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu odbędzie się kolejna zbiórka krwi. Uczniowie chętnie i licznie oddają krew w ramach kampanii MŁODA KREW RATUJE ŻYCIE, w związku z czym działacz PCK pan Marcin Lesiak przeprowadził prelekcje dla ponad 150 uczniów. Pogadanka dotyczyła celów i zasad organizacyjnych ruchu HONOROWYCH DAWCÓW KRWI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA.

Dziękujemy Dyrekcji Szkoły, Pracownikom i Uczniom za zaangażowanie oraz p. Marcinowi za wykłady.