100 lat Polskiego Czerwonego Krzyża – oczami dziecka

Konkurs Plastyczny pod hasłem
“100 lat Polskiego Czerwonego Krzyża – oczami dziecka”

Organizatorzy:
– Polski Czerwony Krzyż w Toruniu,
– Szkoła Podstawowa Nr 4 im św. Jana Pawła II z Oddziałami Dwujęzycznymi w Toruniu

Konkurs pod patronatem:
– Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego,
– Prezydenta Miasta Torunia,
– Kujawsko –Pomorskiego Kuratora Oświaty.

I. Cele konkursu
⦁ Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
⦁ Upowszechnianie wśród dzieci wiedzy o Polskim Czerwonym Krzyżu, najstarszej polskiej organizacji humanitarnej.
⦁ Rozwijanie zdolności plastycznych, kreatywności i wyobraźni.
⦁ Pozyskanie ciekawych, oryginalnych materiałów reklamowych promujących obchody 100 lecia PCK.
⦁ Wydanie okolicznościowego kalendarza zawierającego wyróżnione prace.

II. Termin
Prace należy przesłać na adres organizatora do 25 kwietnia 2018
– Polski Czerwony Krzyż, 87-100 Toruń ul. Jęczmienna 10,
– Szkoła Podstawowa Nr 4 im św. Jana Pawła II , 87-100 Toruń ul. Żwirki i Wigury 49

III. Warunki uczestnictwa
Nadesłane prace stają się własnością organizatora.
Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku oraz imienia i nazwiska laureata w Internecie i w mediach.

IV. Uczestnicy
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych od 0 – 7 klasy oraz klas gimnazjalnych.
Oceniane będą tylko prace indywidualne.

V. Przedmiotem konkursu będzie:
⦁ praca plastyczna, płaska, wykonana w formacie A 3, dowolną techniką plastyczną przedstawiająca działalność lub historię Polskiego Czerwonego Krzyża;

⦁ praca sygnowana danymi osobowymi wykonawcy: imię i nazwisko, klasa, nazwa i adres oraz adres mailowy szkoły, imię, nazwisko, numer telefonu i adres mailowy opiekuna (na osobnej kartce).

Prace uszkodzone, zgniecione nie będą brane pod uwagę.

VI. Ocena prac
Oceny prac dokona komisja konkursowa, w skład której wejdą artyści- plastycy. Przy ocenie brane pod uwagę będą oryginalne pomysły, bogactwo motywów dekoracyjnych, walory estetyczne i precyzja wykonania. Prace będą
oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

⦁ klasy 0-3 szkół podstawowych
⦁ klasy 4-7 szkół podstawowych
⦁ klasy 2 i 3 gimnazjalne
VII. Podsumowanie konkursu
Informacje o wynikach konkursu prześlemy na adres mailowy szkół.
Uroczyste podsumowanie konkursu połączone z wręczeniem nagród nastąpi 12.05.2018r. o godz. 1100 w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Toruniu.

Po odbiór nagród należy zgłosić się osobiście w dniu podsumowania konkursu. Organizator nie wysyła nieodebranych nagród.

Zapraszamy do udziału.

XXI edycja konkursu im. prof. Remigiusza Bierzanka

Ogłaszamy XXI edycję konkursu im. prof. Remigiusza Bierzanka na najlepszą pracę dotyczącą międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych lub Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Konkurs prowadzony jest przez Komisję ds. Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego.
Termin nadsyłania prac: 15 października 2018 r.
Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystości zakończenia XXII edycji Polskiej Szkoły Międzynarodowego Prawa Humanitarnego w Radziejowicach.

Serdecznie zapraszamy do udziału! Udostępniajcie znajomym planującym w tym roku obronę 🙂

Regulamin i karta zgłoszeniowa dostępne na http://www.pck.pl/pages,16_86.html Więcej informacji udzieli Zuzanna Jurkowska-Bunoz: zuzanna.jurkowska-bunoz@pck.org.pl

Szkolenia kwalifikacyjne dla opiekunek i opiekunów osób niesamodzielnych

W ramach projektu “Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu – projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów” kilka dni temu zaczęliśmy szkolenie kwalifikacyjne dla opiekunek i opiekunów osób niesamodzielnych ?
Wszyscy uczestnicy chętnie i aktywnie biorą w nim udział.Verified by MonsterInsights