100 lat Polskiego Czerwonego Krzyża – oczami dziecka

Konkurs Plastyczny pod hasłem
“100 lat Polskiego Czerwonego Krzyża – oczami dziecka”

Organizatorzy:
– Polski Czerwony Krzyż w Toruniu,
– Szkoła Podstawowa Nr 4 im św. Jana Pawła II z Oddziałami Dwujęzycznymi w Toruniu

Konkurs pod patronatem:
– Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego,
– Prezydenta Miasta Torunia,
– Kujawsko –Pomorskiego Kuratora Oświaty.

I. Cele konkursu
⦁ Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
⦁ Upowszechnianie wśród dzieci wiedzy o Polskim Czerwonym Krzyżu, najstarszej polskiej organizacji humanitarnej.
⦁ Rozwijanie zdolności plastycznych, kreatywności i wyobraźni.
⦁ Pozyskanie ciekawych, oryginalnych materiałów reklamowych promujących obchody 100 lecia PCK.
⦁ Wydanie okolicznościowego kalendarza zawierającego wyróżnione prace.

II. Termin
Prace należy przesłać na adres organizatora do 25 kwietnia 2018
– Polski Czerwony Krzyż, 87-100 Toruń ul. Jęczmienna 10,
– Szkoła Podstawowa Nr 4 im św. Jana Pawła II , 87-100 Toruń ul. Żwirki i Wigury 49

III. Warunki uczestnictwa
Nadesłane prace stają się własnością organizatora.
Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku oraz imienia i nazwiska laureata w Internecie i w mediach.

IV. Uczestnicy
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych od 0 – 7 klasy oraz klas gimnazjalnych.
Oceniane będą tylko prace indywidualne.

V. Przedmiotem konkursu będzie:
⦁ praca plastyczna, płaska, wykonana w formacie A 3, dowolną techniką plastyczną przedstawiająca działalność lub historię Polskiego Czerwonego Krzyża;

⦁ praca sygnowana danymi osobowymi wykonawcy: imię i nazwisko, klasa, nazwa i adres oraz adres mailowy szkoły, imię, nazwisko, numer telefonu i adres mailowy opiekuna (na osobnej kartce).

Prace uszkodzone, zgniecione nie będą brane pod uwagę.

VI. Ocena prac
Oceny prac dokona komisja konkursowa, w skład której wejdą artyści- plastycy. Przy ocenie brane pod uwagę będą oryginalne pomysły, bogactwo motywów dekoracyjnych, walory estetyczne i precyzja wykonania. Prace będą
oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

⦁ klasy 0-3 szkół podstawowych
⦁ klasy 4-7 szkół podstawowych
⦁ klasy 2 i 3 gimnazjalne
VII. Podsumowanie konkursu
Informacje o wynikach konkursu prześlemy na adres mailowy szkół.
Uroczyste podsumowanie konkursu połączone z wręczeniem nagród nastąpi 12.05.2018r. o godz. 1100 w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Toruniu.

Po odbiór nagród należy zgłosić się osobiście w dniu podsumowania konkursu. Organizator nie wysyła nieodebranych nagród.

Zapraszamy do udziału.Verified by MonsterInsights