Etap okręgowy Olimpiady Zdrowia PCK z Biedronką

W zeszłym tygodniu odbył się kolejny już etap, tym razem okręgowy Olimpiady Zdrowia Polskiego Czerwonego Krzyża z Biedronką.

Zarówno uczestnikom jak i dwóm zwycięzcom serdecznie GRATULUJEMY!

Tym bardziej jest nam miło składać te życzenia i gratulacje gdyż jednym ze zwycięzców tego etapu jest Tymoteusz Robaczewski z SP nr 4 w Toruniu. Tym samym razem z koleżanką Patrycją Sarecką z I LO w Bydgoszczy dostał się do kolejnego etapu zmagań.

Jako Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Toruniu serdecznie jeszcze raz gratulujemy Tymoteuszowi oraz życzymy powodzenia w kolejnym etapie Olimpiady PCK z Biedronką.

Osobom czynnie zaangażowanym zarówno w zorganizowanie turnieju jak i nauczycielom i opiekunom uczniów z całego serca dziękujemy za włożoną pracę oraz opiekę.

Fot. Oddział Okręgowy PCK w Bydgoszczy

ORGANIZATORZY:

Przyjmowanie zgłoszeń do programu “Liczy się zdrowie”

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Toruniu w dniu 22 kwietnia w godz. 8:00 – 14:00 będzie przyjmował zgłoszenia do programu “Liczy się zdrowie”. Program skierowany jest do obywateli Ukrainy. W jego ramach osoby, które zostaną zakwalifikowane do programu otrzymają voucher na leki.

Kto może zostać uczestnikiem?

Uczestnikiem Programu może zostać osoba, która spełnia następujące warunki:

  • osoba posiada status UKR oraz numer PESEL, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz spełnia jeden z poniższych warunków:
  • ma 60 lat lub więcej i choruje przewlekle lub jest osobą z niepełnosprawnością lub
  • ma mniej niż 18 lat i choruje przewlekle lub jest osobą z niepełnosprawnością lub
  • jest osobą samodzielnie sprawującą opiekę nad przynajmniej jedną osobą zależną i choruje przewlekle lub jest osobą z niepełnosprawnością

Przy rejestracji koniecznym jest przedstawienie odpowiednich dokumentów:
– KARTA POMOCY PCK
– PASZPORT
– ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Uwaga! Zgłoszenie się do programu nie oznacza automatycznej kwalifikacji.

Po zapoznaniu się z dokumentacją osób, które się zgłoszą Organizator tj PCK w Toruniu przeprowadzi weryfikację tych zgłoszeń celem zakwalifikowania i wydania posiadanej liczby voucherów.


Окружний відділ Польського Червоного Хреста в Торуні 22 квітня о 8:00 – 14:00 прийом заявок на програму «Здоров’я має значення». Програма адресована громадянам України. У її рамках люди, які пройдуть програму, отримають ваучер на ліки.

Хто може стати учасником?

Учасником Програми може стати особа, яка відповідає наступним умовам:

особа має статус UKR та номер PESEL, про який йдеться у ст. 4 Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни та відповідає одній із таких умов:

має 60 років і старше і має хронічне захворювання або є особою з інвалідністю або

молодше 18 років і має хронічні захворювання або є особою з інвалідністю або

особа, яка самостійно доглядає хоча б одну особу на утриманні та має хронічне захворювання або є особою з інвалідністю

При реєстрації необхідно надати відповідні документи:
– КАРТА ДОВІДКИ PCK
– ПАСПОРТ
– ДОВІДКА ПРО ПІДТВЕРДЖЕННЯ СТУПІНЯ ІНВАЛІДНОСТІ

Увага! Подача заявки на участь у програмі не означає автоматичну кваліфікацію.

Після перегляду документації осіб, які подали заявку, Організатор, тобто Польський Червоний Хрест у Торуні, перевірить ці заявки, щоб визначити відповідність та видати кількість ваучерів.Verified by MonsterInsights