Krajowy Zjazd sprawozdawczo-wyborczy Polskiego Czerwonego Krzyża

W dniu 25 września br. odbył się Krajowy Zjazd sprawozdawczo-wyborczy Polskiego Czerwonego Krzyża.

Na zjeździe zatwierdzono sprawozdania Zarządu Głównego PCK:

a) programowo-organizacyjne z działalności Stowarzyszenia w 2019 i 2020 r.,

b) finansowe Polskiego Czerwonego Krzyża za 2019 i 2020 r. z finansowania działalności Polskiego Czerwonego Krzyża w 2019 i 2020 r.

Na Zjeździe przedstawiono również sprawozdanie programowo-organizacyjne z działalności Stowarzyszenia w latach 2016-2020 oraz sprawozdanie z  finansowania działalności Polskiego Czerwonego Krzyża w latach 2016-2020. Zjazd wysłuchał także sprawozdania z działalności Głównej Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdania z działalności Sądu Organizacyjnego PCK za okres od czerwca 2016 r. do sierpnia 2021 r. Podczas zjazdu rozmawiano również o założeniach do Strategii Polskiego Czerwonego Krzyża na nową kadencję. W trakcie Zjazdu wybrano nowych członków organów statutowych Polskiego Czerwonego Krzyża. Nowym prezesem Polskiego Czerwonego Krzyża został Jerzy Bisek.

Więcej informacji na: https://pck.pl/krajowy-zjazd-polskiego-czerwonego-krzyza/

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy

11 września obchodzimy Światowy Dzień Pierwszej Pomocy, ustanowiony przez Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca w 2000 r. Celem tego święta jest promowanie znaczenia pierwszej pomocy w ratowaniu zdrowia i życia. Pierwsza pomoc okazuje się niezbędna nie tylko w sytuacjach kryzysowych, takich jak wojny czy katastrofy naturalne, ale również w zwykłym, codziennym życiu.

Co roku tysiące ludzi umiera lub doznaje trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek tzw. nagłego zatrzymania krążenia, do którego często dochodzi w miejscach publicznych w obecności osób postronnych. Szybkie udzielenie pomocy (w ciągu 2-3 minut) w takim przypadku znacznie zwiększa szanse na przeżycie. Pierwsza pomoc to nie tylko ratowanie życia, ale również zdrowia, np.: w przypadku złamań, urazów czy drobnych poparzeń. Tego typu zdarzenia mają często miejsce podczas wypadków drogowych.

Wg badań GUS w 2020 roku najczęściej jednak dochodziło do wypadków czy zdarzeń losowych w domu pacjenta (prawie 80 % przypadków). Bez wątpienia dane te pokazują, że statystycznie to właśnie osobom bliskim najczęściej udzielamy pierwszej pomocy. W 2017 r. 67 % osób przebadanych przez CBOS, deklarowało, że umiałoby w razie wypadku udzielić pierwszej pomocy, przy czym jedynie 19% osób jest całkowicie pewnych swoich kwalifikacji w tej dziedzinie. Wynika z tego, że tylko co 5 osoba umiałaby udzielić pierwszej pomocy w sytuacji kryzysowej.

Nikt nie podważa, że wiedza o udzielaniu pierwszej pomocy jest bardzo użyteczna, ale niestety w dalszym ciągu znaczna część społeczeństwa nie podejmuje trudu nauki tej umiejętności, a w konsekwencji działania w sytuacjach kryzysowych (podczas wypadku).

„Obecnie temat szkoleń i kształcenia siebie jest bardzo popularny. Czemu nie postawić na szkolenie, które da nam moce superbohatera, który potrafi uratować czyjeś życie? Coraz częściej słyszy się o przykładach uratowania życia ludzkiego przez osoby postronne – świadków zdarzenia. Każde szkolenie, każde ćwiczenie praktyczne z pierwszej pomocy, zwiększy pewność siebie i pewność w działaniu.” – mówi Adrianna Szczerba, instruktorka i koordynatorka pierwszej pomocy z Kujawsko – Pomorskiego Oddziału Okręgowego PCK.

Promowanie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy oraz uczenie, jak właściwie reagować w przypadku zagrożenia ludzkiego życia i zdrowia – to jedno z najważniejszych zadań Polskiego Czerwonego Krzyża. PCK rocznie na kursach pierwszej pomocy szkoli blisko 70 000 osób w całej Polsce. Prowadzimy również programy edukacyjne dla dzieci w przedszkolach i szkołach, które już od najmłodszych lat uczą się, że jest to ważna umiejętność. Nie każdy jest świadomy, że udzielenie pomocy nie musi oznaczać wykonania skomplikowanych procedur medycznych. Wystarczy np.: wykręcenie właściwego numeru telefonu. Dlatego tych podstawowych czynności można i warto uczyć nawet najmłodsze dzieci.

Nauka udzielania pierwszej pomocy nie jest jednak jak jazda na rowerze, nie da się jej nauczyć raz na całe życie. Ważne jest, aby regularnie odświeżać już zdobytą wiedzę, dlatego zapraszamy na kursy i szkolenia, które prowadzą Oddziały Okręgowe PCK na terenie całego kraju. Światowy Dzień Pierwszej Pomocy może być dobrym pretekstem, aby się na taki kurs zapisać i zadbać o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich.

W tym dniu składamy najlepsze życzenia wszystkim tym, którzy codziennie ratują życie i zdrowie ludziom na całym świecie, udzielając im pierwszej pomocy.Verified by MonsterInsights