Dlaczego składka członkowska jest taka ważna?

Rok 2019 w którym obchodziliśmy 100. rocznicę istnienia Polskiego Czerwonego Krzyża jest już przeszłością. Czas więc zarówno podjąć nowe wyzwania jak i kontynuować programy które są przewidziane na kilka lat. Oprócz tego toruński oddział realizuje również zadania które stanowią podstawową działalność PCK ustaloną przez Statut.

Jednak aby te wszystkie zadania mogły być realizowane potrzebujemy środków finansowych. Dużą część wspomnianego finansowania stanowią środki przeznaczone przez sponsorów czy też podmioty zewnętrze dla których oddział PCK realizuje różnego rodzaju prace. Część pieniędzy PCK uzyskuje w czasie zbiórek i akcji. Jest jednak jeszcze jedna możliwość finansowania naszych działań. Są to składki członkowskie.

Już generał Haller w 1919 roku podkreślał wagę wpłacanych regularnie składek.

Czym są składki członkowskie? Są to coroczne wpłaty dokonywane przez członków Polskiego Czerwonego Krzyża na rzecz Stowarzyszenia. Zgodnie ze Statutem Polskiego Czerwonego Krzyża płacenie składek należy do obowiązków każdego członka zwyczajnego. Wysokość tej składki jest ustalona przez Krajowy Zjazd. Zgodnie z  Uchwałą nr 15/2012 Krajowego Zjazdu Polskiego Czerwonego Krzyża z dnia 17 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia wysokości składki członkowskiej PCK wynosi obecnie:
– 60 zł dla osób dorosłych,
– 5 zł dla uczniów,
– 25 zł dla studentów do 26 lat.

Członek zwyczajny z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres co najmniej roku kalendarzowego może być nawet wykluczony ze Stowarzyszenia . Jednak nam na wykluczaniu poszczególnych osób nie zależy. A wręcz przeciwnie chcielibyśmy aby osoby te będąc cząstką ruchu czerwonokrzyskiego wiedziały i rozumiały jak ważną rolę pełni zapłacona przez nich składka. Zwyczajnie w świecie pozwala nam działać. Czym więcej zebranych funduszy tym większe i na większą skalę podejmowane są przez nas zadania. Na potwierdzenie moich słów przytoczę poniżej fragment statutu. Nie bez przyczyny składka członkowska jest na tym a nie innym miejscu.

Pamiętajcie przyjaciele płacąc regularnie, corocznie składkę członkowską stajecie się stałym i stabilnym wsparciem dla naszych działań.
Jeżeli nie jesteś jeszcze członkiem Polskiego Czerwonego Krzyża.
Dołącz do Nas.

Katalog “Plakat w stuletniej historii Polskiego Czerwonego Krzyża”

Na zakończenie obchodów roku stulecia Polski Czerwony Krzyż wydał katalog “Plakat w stuletniej historii Polskiego Czerwonego Krzyża”, w którym prezentowane są projekty wybitnych polskich grafików projektujących dla PCK w ciągu ostatnich stu lat jego istnienia. Katalog ma na celu upowszechnienie i przypomnienie prostych zasad i prawd, które były prezentowane za pomocą plakatu na przestrzeni wieku. Jest to unikatowe wydanie kolekcjonerskie, które od przyszłego tygodnia będzie  można kupić w sklepie internetowym na stronie PCK.

Oficjalne obchody 100. rocznicy powrotu Torunia do wolnej Polski

W dniu dzisiejszym mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w oficjalnych obchodach z okazji 100. rocznicy powrotu Torunia do wolnej Polski. Przedstawiamy mini fotorelacje z przebiegu wydarzenia.
Cała fotorelacja na:

Relacja wideo:Verified by MonsterInsights