100 letnia służba najszczytniejszym ideom humanitaryzmu

(…) Przeżywane przez nas jubileuszowe stulecie zaznacza także ulgę z jaką przyjęto przed laty zakończenie tzw. Wielkiej Wojny. Jej niepojęte rozmiary sprawiły, że tylko przez sam Toruń przewinęło się w latach konfliktu 700 000 osób, wielu weteranów, inwalidów, chorych i osieroconych. Z pomocą przyszły im przeszkolone osoby, które rozpoznawano w mieście po opaskach z czerwonym krzyżem i herbem Torunia. Inicjatorkom ich aktywności była Wanda Szuman, dziś honorowa obywatelka naszego miasta, która skupiła wokół siebie pierwsze grono Torunianek działających w formule Polskiego Czerwonego Krzyża, który także chcemy dziś uhonorować. Pamiętamy o tym, że oficjalnie PCK powołano w Toruniu miesiąc po wizycie w naszym mieście generała Józefa Hallera, który w 1920 roku był Prezesem Zarządu Krajowego tej organizacji. Pierwszą siedzibą PCK był znany nam wszystkim budynek przy ulicy Wysokiej 12, ten sam w którym mieściło się i mieści Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Medal pamiątkowy nadajemy dziś Oddziałowi Rejonowemu Polskiego Czerwonego Krzyża. Honoruje on trwającą w naszym mieście 100 letnią służbę najszczytniejszym ideom humanitaryzmu. (…)

przewodniczący Rady Miasta Marcin Czyżniewski


Verified by MonsterInsights