Prelekcja na temat krwiodawstwa w Szkole Podstawowej nr 24 w Toruniu

W dniu dzisiejszym mieliśmy przyjemność gościć w Szkole Podstawowej nr 24 im. Bohaterów Września 1939 w Toruniu. Zostaliśmy zaproszeni przez Panią Joannę Mytlewską abyśmy przedstawili podstawowe informacje na temat krwiodawstwa. Na 3 zajęciach (2×7 klasa, 1×8 klasa) przybliżyliśmy założenia idei honorowego oddawania krwi. Uczniowie mieli wiele pytań. Staraliśmy się jak najbardziej szczegółowo rozwiać wątpliwości przyszłych dawców. Uczniowie otrzymali od nas ulotki, krzyżówki oraz komiksy poruszające tematykę krwi i jej najważniejszych zastosowań w krwiolecznictwie. Materiały były przystosowane do młodych czytelników.

Dziękujemy za zaproszenie!

Wydawanie voucherów na zakup środków czystości

❗️ Dzięki wsparciu Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy w środę 29 marca w godzinach 8.00 – 12.00 (lub do wyczerpania ilości) wydawać będziemy vouchery na zakup środków czystości, higieny osobistej i artykułów spożywczych.

❗️ Pomoc skierowana jest do osób, które posiadają Kartę Pomocy PCK i w marcu nie otrzymały żadnej formy pomocy (np. talony na zakup obuwia dla dzieci, paczki dla seniorów 75+ i osób z orzeczoną niepełnosprawnością).

W tym dniu nie będziemy wydawać nowych Kart Pomocy PCK.

❗️ Punkt humanitarno-informacyjny będzie czynny w godzinach 8.00-12.00 – prosimy o przestrzeganie godzin wydawania voucherów.

👉 Osoby, które w poniedziałek otrzymały różowy talon prosimy o zgłaszanie się po voucher poza kolejnością.

Vouchery na zakup obuwia

Dzięki wsparciu Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy w poniedziałek 27 marca w godzinach 11.00 – 14.00 (lub do wyczerpania ilości) wydawać będziemy vouchery na zakup obuwia.

Pomoc skierowana jest do rodzin z dziećmi posiadających Kartę Pomocy PCK. Zapraszamy rodzica/opiekuna z dokumentem dziecka (pesel) oraz Kartą Pomocy PCK. Prosimy o przestrzeganie godzin wydawania voucherów tj. od 11.00 do 14.00.

W tym dniu nie będziemy wydawać nowych Kart Pomocy PCK.

Ogólnopolska Olimpiada Zdrowia PCK

Trwają zapisy do 3️⃣0️⃣ edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Zdrowia PCK!

🍎Olimpiada Zdrowia PCK to konkurs, którego celem jest wykształcenie u dzieci i młodzieży potrzeby dbania o własne zdrowie i środowisko naturalne. Dzięki Olimpiadzie młodzi ludzie mogą nie tylko wykazać się wiedzą na temat szeroko rozumianego zdrowego stylu życia, ale także wprowadzać modelowe działania w swojej lokalnej społeczności. Dodatkowo wykształcamy w uczestnikach umiejętność mobilizacji środowisk szkolnych i lokalnych na rzecz ważnych społecznie celów.

🍎Olimpiada polega na zorganizowaniu czteroetapowego konkursu dla dzieci i młodzieży: szkolny, rejonowy, wojewódzki i finał ogólnopolski w celu wyłonienia najlepszych liderów zdrowia. Na każdym etapie Olimpiady uczestnicy rozwiązują test wiedzy, obejmujący zagadnienia związane z promocją zdrowia, zdrowym stylem życia, zdrowym żywieniem, promowaniem aktywności fizycznej, ekologii, w tym przeciwdziałaniu marnowania żywności i surowców. Dodatkowo każdy z uczestników Olimpiady przeprowadza w swojej społeczności szkolnej i lokalnej akcję prozdrowotną – promującą zdrowy styl życia, która jest prezentowana I oceniana podczas etapu okręgowego i ogólnopolskiego.

Partnerem głównym 30. edycji Olimpiady jest sieć sklepów Biedronka

👉 zapisać można się poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie: https://olimpiadazdrowiapck.pl/wez-udzial/ . Termin zakończenia zapisów mija 24 marca 2023 r.Verified by MonsterInsights