PILNIE potrzebna żywność

Niezbędna jest dalsza pomoc na rzecz uchodźców z Ukrainy. Każdego dnia do naszego oddziału zgłaszają się dziesiątki uchodźców. Obecnie PILNIE potrzebna jest ŻYWNOŚĆ (konserwy mięsne i rybne, warzywa i owoce w puszkach, olej, mąka, cukier, kasza, ryż, makaron, herbata, kawa, dżem, mleko UHT, woda)Dzięki Waszemu zaangażowaniu udało nam się zrobić już dużo i serdecznie za to dziękujemy, ale jednocześnie prosimy o dalsze wsparcie. DZIĘKUJEMY!

Zbiórka finansowa i rzeczowa na rzecz Ukraińców

W obliczu tragedii rozgrywającej się na naszych oczach, jaką jest wojna na Ukrainie, nasz oddział PCK rozpoczyna zbiórkę finansową oraz rzeczową dla Ukraińców.
W poniedziałek rusza punkt zbiórki, który tymczasowo zlokalizowany będzie w naszym biurze przy ul. Jęczmiennej 10 w Toruniu (w najbliższych dniach planujemy nowe miejsce zbiórki darów rzeczowych).
Punkt czynny będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 17.00 oraz w sobotę w godzinach 8.00 – 16.00.

Przyjmować będziemy:
– materiały opatrunkowe, rękawiczki
– żywność długoterminowa
– środki higieny (kosmetyki, pieluchy, podpaski, pasty do zębów itd.)
– środki czystości
– nowy sprzęt kwatermistrzowski (śpiwory, łóżka polowe, koce itd.)

Informacje będziemy na bieżąco aktualizować. 

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami

Logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz logo Polskiego Czerwonego Krzyża

Rozpoczęliśmy realizację Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI” – edycja 2022.
Program wprowadza usługi asystencji osobistej jako formę ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, a jego adresatami są:

– dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

– osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu znacznym lub umiarkowanym

Program ma na celu:

1) poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;

2) wsparcie oraz pomoc adekwatną do potrzeb osób niepełnosprawnych;

3) umożliwienie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;

4) zwiększenie wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w różnych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego;

Pobierz kartę zgłoszeniową do programu:

https://pcktorun.pl/wp-content/uploads/2022/01/karta-zgloszeniowa-do-programu-strona-1.jpg
https://pcktorun.pl/wp-content/uploads/2022/01/karta-zgloszeniowa-do-programu-strona-2.jpg
https://pcktorun.pl/wp-content/uploads/2022/01/karta-zgloszeniowa-do-programu-strona-3.jpg

Plik PDF: https://pcktorun.pl/wp-content/uploads/2022/01/karta-zgloszeniowa-do-programu-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnosciami.pdf

UWAGA!
Dostarczenie dokumentów nie jest jednoznaczne z przyjęciem do Programu.

Kontakt:

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Toruniu
pck.torun@gmail.com

Usługi opiekuńcze realizowane dzięki wsparciu Gminy Miasta Toruń

Polski Czerwony Krzyż realizuje usługi opiekuńcze w domu chorego – gdy osoba wymagająca wsparcia lub jego najbliżsi w opiece nad nim potrzebują pomocy, aby zapewnić codzienne potrzeby życiowe, opiekę higieniczną zaleconą przez lekarza, pielęgnację, oraz w miarę możliwości zapewnić kontakt z otoczeniem -mogą skorzystać z pomocy Siostry PCK. . USŁUGI OPIEKUŃCZE realizowane dzięki wsparciu Gminy Miasta Toruń www.torun.pl kwota dofinansowania w 2022 roku to 1 890 000,00 zł.
W Toruniu decyzję administracyjną o przyznaniu usług, jej zakresie, terminie i miejscu świadczenia wydaje dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Szczegółowe informacje można uzyskać za pośrednictwem poczty e-mail: zr.torun@pck.org.pl https://www.facebook.com/PCKTorun pod nr telefonu 56 622 21 29 lub w biurze Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Toruniu przy ul. Jęczmiennej 10 w godzinach od 8:00 do 14:00.