Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami

Logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz logo Polskiego Czerwonego Krzyża

Rozpoczęliśmy realizację Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI” – edycja 2022.
Program wprowadza usługi asystencji osobistej jako formę ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, a jego adresatami są:

– dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

– osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu znacznym lub umiarkowanym

Program ma na celu:

1) poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;

2) wsparcie oraz pomoc adekwatną do potrzeb osób niepełnosprawnych;

3) umożliwienie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;

4) zwiększenie wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w różnych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego;

Pobierz kartę zgłoszeniową do programu:

https://pcktorun.pl/wp-content/uploads/2022/01/karta-zgloszeniowa-do-programu-strona-1.jpg
https://pcktorun.pl/wp-content/uploads/2022/01/karta-zgloszeniowa-do-programu-strona-2.jpg
https://pcktorun.pl/wp-content/uploads/2022/01/karta-zgloszeniowa-do-programu-strona-3.jpg

Plik PDF: https://pcktorun.pl/wp-content/uploads/2022/01/karta-zgloszeniowa-do-programu-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnosciami.pdf

UWAGA!
Dostarczenie dokumentów nie jest jednoznaczne z przyjęciem do Programu.

Kontakt:

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Toruniu
pck.torun@gmail.com

Dodaj komentarzVerified by MonsterInsights