Usługi opiekuńcze realizowane dzięki wsparciu Gminy Miasta Toruń

Polski Czerwony Krzyż realizuje usługi opiekuńcze w domu chorego – gdy osoba wymagająca wsparcia lub jego najbliżsi w opiece nad nim potrzebują pomocy, aby zapewnić codzienne potrzeby życiowe, opiekę higieniczną zaleconą przez lekarza, pielęgnację, oraz w miarę możliwości zapewnić kontakt z otoczeniem -mogą skorzystać z pomocy Siostry PCK. . USŁUGI OPIEKUŃCZE realizowane dzięki wsparciu Gminy Miasta Toruń www.torun.pl kwota dofinansowania w 2022 roku to 1 890 000,00 zł.
W Toruniu decyzję administracyjną o przyznaniu usług, jej zakresie, terminie i miejscu świadczenia wydaje dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Szczegółowe informacje można uzyskać za pośrednictwem poczty e-mail: zr.torun@pck.org.pl https://www.facebook.com/PCKTorun pod nr telefonu 56 622 21 29 lub w biurze Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Toruniu przy ul. Jęczmiennej 10 w godzinach od 8:00 do 14:00.

Dodaj komentarzVerified by MonsterInsights