Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskieg0

Jak radosna wiadomość w tym letnim czasie – powstał klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Inicjatywa pracowników Urzędu powołania klubu HDK PCK spotkała się z życzliwością i wsparciem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W dniu inauguracji działalności Klubu HDK PCK – 15 czerwca 2022- gospodarz województwa Piotr Całbecki wręczył wyróżnienia pracownikom Urzędu Marszałkowskiego będącym honorowymi dawcami krwi.

Wartym zauważenia jest fakt, ze za zgodą Marszałka co miesiąc przed gmachem Urzędu staje krwiobus, dzięki czemu więcej osób może oddać honorowo krew, a jak wiemy z tej możliwości korzysta wielu pracowników Urzędu.

Kilka słów,o celach i początkach działalności klubu HDK PCK.

Podstawowym celem działania klubu HDK PCK jest: 1. uczestnictwo w działaniach na rzecz samowystarczalności Polski w krew i jej składniki. 2. propagowanie i popularyzowanie idei honorowego krwiodawstwa ze szczególnym podkreśleniem bezinteresowności daru krwi

za https://pck.pl/edukacja/krwiodawstwo/historia-honorowego-krwiodawstwa:

(…). W 1935 r. PCK rozpoczął zorganizowaną działalność na rzecz krwiolecznictwa, obejmującą organizację kursów dla lekarzy oraz propagandę dawstwa krwi. Utworzono również pierwszy

w Polsce Instytutu Pobierania (czy przetaczania?) i Konserwacji Krwi pod kierownictwem Henryka Gnoińskiego, przy Szpitalu Głównym PCK w Warszawie.

W instytucie prowadzone były badania nad konserwacją krwi i regeneracją krwi po jej dużych utratach i pod wpływem podania krwi świeżej. W instytucie znajdował się Ośrodek Krwiodawców Zawodowych i Ośrodek Dawców Honorowych.

W 1936 r. uruchomiono w Łodzi Centralną Stację Wypadkową z Ośrodkiem Przetaczania Krwi, do której należało 132 stałych, zarejestrowanych dawców. W 1938 r. powstał Ośrodek Przetaczania Krwi w Krakowie.

Honorowymi krwiodawcami w czasie II wojny światowej były najczęściej kobiety. Przed II wojną światową w Polsce krwiodawstwo było odpłatne. Organizowane były ośrodki honorowych krwiodawców, m.in przez Polski Czerwony Krzyż, ale ich działalność była marginalna w stosunku do płatnego krwiodawstwa.

W okresie powojennym również Polski Czerwony Krzyż zajął się odbudową placówek ochrony zdrowia, w tym także pracujących na ich potrzeby stacji krwiodawstwa. Pierwsza z nich utworzona została w marcu 1945 r. w Łodzi. Do roku 1948 było ich już 8 w różnych częściach kraju.

Upaństwowienie szpitali, placówek opieki zdrowotnej, stacji pogotowia i stacji krwiodawstwa – nastąpiło na podstawie ustawy z dnia 28.10.1948 r. o zakładach społecznej służby zdrowia

i planowej gospodarce w służbie zdrowia (Dz.U. nr 55 poz.434). Na tej podstawie wydano Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.08.1950 r. (MP nr A 98 poz.1228-1232 i Okólnik nr 90-50 z dnia 13.12.1950 r. w sprawie: bezpośredniego nadzoru nad placówkami doraźnej pomocy

i krwiodawstwa (177 stacji ratunkowych i 14 stacji krwiodawstwa PCK).

Nie zakończyło to jednak aktywności Polskiego Czerwonego Krzyża na polu krwiodawstwa.

Co prawda, za sprawy związane z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem i dystrybucją krwi odpowiada służba krwi podległa Narodowemu Centrum Krwi w Warszawie, jednak planowe

i rytmiczne zaopatrzenie regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa w życiodajną krew możliwe jest przede wszystkim dzięki honorowym dawcom.

O uroczyści powołaniu Klubu HDK PCK przy Urzędzie Marszałkowskim – https://www.kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/38818-oddawanie-krwi-to-akt-solidarnosci-dolacz-i-ratuj-zycie

Wydawanie paczek żywnościowych 18.07.2022

У понеділок, 18 липня 2022 року, з 9.00 до 12.00 ми видамо пакети з продукцією для людей, раніше зарахованих до списку з номера 101 до 180.

======================

W poniedziałek 18 lipca 2022 w godzinach 9.00 – 12.00 wydawać będziemy paczki z produktami dla osób wcześniej zapisanych na listę od numeru 101 do 180.

Paczki żywnościowe do wydania w dniu 2022.07.22

Wydawanie paczek żywnościowych 15.07.2022

У п’ятницю, 15 липня 2022, з 11:00 до 13:00 будемо роздавати пакунки з продуктами для людей, які перебувають у списку від 31 до 100.

======================

W piątek 15 lipca 2022 w godzinach 11.00 – 13.00 wydawać będziemy paczki z produktami dla osób wcześniej zapisanych na listę od numeru 31 do 100.

Wsparcie dla rodziców ukraińskich dzieci urodzonych po 1 stycznia 2015

Доброта, солідарність і щедрість усіх людей доброго серця, які ми відчуваємо у своїй роботі з допомоги біженцям з України, створює умови, завдяки яким торунський філіал ПКК має можливість підготувати чергову підтримку біженців з України. Цього разу ми плануємо допомогти дітям, народженим після 1 січня 2015 року.

З цією метою запрошуємо одного з батьків/опікуна з документом, що посвідчує дату народження дитини та перетину польського кордону з 24 лютого 2022 року.

Пункт гуманітарної допомоги ПКК в Торуні, вулиця Єнчмєнна, 10, час роботи з 9 до 14.

——————————–

Życzliwość, solidarność i szczodrość wszystkich ludzi dobrego serca, której doświadczamy w pracy na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy stwarza nam warunki dzięki którym toruński oddział PCK ma możliwość przygotowania kolejnego wsparcia uchodźców z Ukrainy. Tym razem pomocą planujemy objąć dzieci urodzone po 1 stycznia 2015 roku.

W tym celu zapraszamy rodzica/opiekuna z dokumentem poświadczającym datę urodzenia dziecka oraz przekroczenia granicy polskiej od 24 lutego 2022.

Punkt pomocy humanitarnej PCK w Toruniu ul. Jęczmienna 10, godz. pracy od 9 do 14.

Zapisy na paczki z produktami spożywczymi

Ми ведемо облік упаковок з харчовими продуктами – зареєструватися можуть тільки люди, які користуються допомогою вперше або вдруге.

Довідкова точка PCK працює з 9.00 до 14.00.

===========================

Prowadzimy zapisy na paczki z produktami spożywczymi – zapisywać mogą się wyłącznie osoby, które korzystają z pomocy po raz pierwszy lub drugi.

Punkt Pomocy PCK czynny jest w godzinach 9.00 – 14.00.Verified by MonsterInsights