Zbiórka krwi w 81 Batalionie Piechoty Lekkiej w Toruniu

24 kwietnia na terenie 81 Batalionu Lekkiej Piechoty w Toruniu, w obecności Wicemarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego pana Zbigniewa Sosnowskiego, Dowódcy Brygady pana płka Krzysztofa Stańczyka oraz Kierownika Biura Toruńskiego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża pani Ewy Zulewskiej-Mielcarskiej, miały miejsce niezwykłe wydarzenia, połączone z bardzo efektywną akcją krwiodawstwa. W mobilnym punkcie poboru krwi zwanym „krwiobus” pracownicy toruńskiego Oddziału Terenowego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy, pobrali od ponad 40 Terytorialsów z 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, 18,5 litra bezcennego leku – krwi pełnej. Pan Wicemarszałek na placu apelowym Batalionu, na tle „krwiobusa” uhonorował Dowódcę 81 blp pana ppłk. Marcina Piwowarczyka Medalem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis” w uznaniu zasługi na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego mieszkańców. Natomiast w imieniu Polskiego Czerwonego Krzyża pani Ewa Zulewska-Mielcarska wręczyła odznaczenia tytułem Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II i III stopnia, niżej wymienionym:

Tytuł Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia otrzymali:

1. pan ppłk. Marcin Piwowarczyk
2. pan sierż. Mariusz Majkowski
3. pani szer. Anna Gadomska
4. pan szer. Paweł Średziński

ZHDK stopnia III – odznaczono:
1. pana st. sierż. Mariusza Janickiego
2. panią kpr. Katarzynę Marciniak
3. pana kpr. Macieja Lewandowskiego
4. pana kpr. Dawida Żuchowskiego
5. pana szer. Dariusza Buchalskiego
6. pana szer. Macieja Grażewicza
7. pana szer. Mariusza Sadowskiego

Wykorzystując czas oczekiwania na oddanie krwi przez żołnierzy, pan Marcin Lesiak zasłużony honorowy dawca krwi- działacz Polskiego Czerwonego Krzyża wygłosił wykład pt. Honorowe krwiodawstwo w Polsce. Jak to się zaczęło a jak funkcjonuje dzisiaj? Omówił takie zagadnienia, jak organizacja publicznej służby krwi obecnie, gdzie można oddać krew, kto ją może pobierać, kto może zostać dawcą, a kto nie może. Przeciwwskazania bezwzględne i czasowe, jak przygotować się do oddania, droga dawcy w punkcie stałym i mobilnym, poszczególne stanowiska. Jakie badania przedmiotowe przechodzi dawca, aby się zakwalifikować. Jak wygląda ankieta przed oddaniem. Oddawanie osocza po COVID-19, oddawanie po szczepionkach przeciw COVID-19. Droga krwi po pobraniu (dzielenie na składniki). Statystyki w 2020.Z satysfakcją należy zauważyć, że w wykładzie uczestniczyła liczna grupa Terytorialsów, żywo dyskutująca i zadająca wiele pytań. Słuchaczy bardzo interesowały unormowania prawne z zakresu krwiodawstwa związane ze stanem pandemii Sars-CoV-2, możliwością oddawania krwi po szczepionkach przeciw COVID-19, przysługujące uprawnienia.

Pojemniki na odzież Polskiego Czerwonego Krzyża

Polski Czerwony Krzyż prowadzi zbiórkę tekstyliów do specjalnie oznaczonych pojemników, rozmieszczonych na terenie 16 województw. Umiejscowienie pojemników w naszym województwie: https://pck.pl/tek…/files/pojemniki-kujawsko-pomorskie.pdfWszystkie pojemniki są własnością Polskiego Czerwonego Krzyża – zostały kupione za symboliczną złotówkę. PCK gromadzi w nich tekstylia, a środki pozyskane ze sprzedaży zebranych ubrań, pościeli itp. przeznacza na obsługę projektów pomocowych i edukacyjnych oraz bieżącą działalność statutową. PCK zdecydował się powierzyć recycling zbieranych tekstyliów specjalistom, w zamian za wsparcie finansowe. Ponieważ Polski Czerwony Krzyż rozlicza się z partnerami na podstawie ilości przekazanych tekstyliów, każdy kilogram się liczy. Im więcej PCK zbierze, tym więcej środków pozyska na swoje działania. Co ważne, dochody ze sprzedaży tekstyliów w danym województwie zostaną przeznaczone na lokalną działalność PCK. Zostawiający ubrania w pojemnikach, pomagają więc potrzebującym w swojej okolicy. Prosimy o sygnalizowanie odpowiedniemu oddziałowi PCK wszelkich niepokojących sytuacji związanych ze stanem i umiejscowieniem pojemników.Verified by MonsterInsights