Usługi opiekuńcze w 2023 roku


Polski Czerwony Krzyż realizuje usługi opiekuńcze w domu chorego – gdy osoba wymagająca wsparcia lub jego najbliżsi w opiece nad nim potrzebują pomocy, aby zapewnić codzienne potrzeby życiowe, opiekę higieniczną zaleconą przez lekarza, pielęgnację, oraz w miarę możliwości zapewnić kontakt z otoczeniem – mogą skorzystać z pomocy Siostry PCK.

W Toruniu decyzję administracyjną o przyznaniu usług, jej zakresie, terminie i miejscu świadczenia wydaje dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Szczegółowe informacje można uzyskać za pośrednictwem:

  • poczty e-mail: zr.torun@pck.org.pl
  • https://www.facebook.com/PCKTortm
  • pod nr telefonu 56 622 21 29 lub
  • w biurze Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Toruniu
    przy ul. Jęczmiennej 10 w godzinach od 8. – 14.

USŁUGI OPIEKUŃCZE realizowane dzięki wsparciu

Gminy Miasta Toruń
www.torun.pl

kwota dofinansowania 2023 rok: 2 264 661,40 zł

Dodaj komentarzVerified by MonsterInsights