Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 2023

Polski Czerwony Krzyż w Toruniu realizuje program resortowy Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej pod nazwą “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Głównym celem programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami programu są:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).
Logo Ministerstwa Rodziny I Polityki Społecznej

Dodaj komentarzVerified by MonsterInsights