Metody pobierania krwi

Metody pobierania krwi:

ODDAWANIE KRWI PEŁNEJ

Polega na tym, że dawca oddaje krew pełną w ilości ok. 450 ml (± 10%). Zazwyczaj pobieranie krwi pełnej trwa od 5 do 8 minut. Krew Pełna stanowi przede wszystkim materiał do wytwarzania składników krwi. Z jednej jednostki krwi pełnej powstaje :
– jedna jednostka Koncentratu Krwinek Czerwonych (KKCz) może ratować życie poprzez uzupełnienie utraconej krwi krążącej, a także poprawia stan chorego w leczeniu niedokrwistości;
– jedna jednostka osocza świeżomrożonego (FFP) służąca głównie jako surowiec do wytwarzania produktów krwiopochodnych (albuminy, immunoglobuliny, czynniki krzepnięcia). Osocze FFP jest stosowane także u pacjentów z zaburzeniami układu krzepnięcia, po rozległych oparzeniach i przy masywnych krwotokach.
– jeden kożuch leukocytarno płytkowy mogący posłużyć do wytwarzania Koncentratu Krwinek Płytkowych, który z kolei często ratuje życie pacjentów z małopłytkowością i z objawami skazy małopłytkowej

ODDAWANIE OSOCZA (PLAZMAFEREZA)

Polega na tym, że od dawcy jednorazowo pobiera się nie więcej niż 650 ml osocza przy użyciu specjalnego urządzenia (separatora). Pobranie osocza met. aferezy trwa około 30 min. Z jednej donacji osocza metodą aferezy mogą po podziale powstać aż trzy jednostki osocza świeżomrożonego (FFP).

ODDAWANIE PŁYTEK KRWI (TROMBAFEREZA)

Polega na tym, że z krwi pełnej jednego dawcy wyizolowywane są krwinki płytkowe przy użyciu separatora komórkowego. Czas trwania pobierania płytek krwi metodą trombaferezy jest zmienny dla różnych dawców i wynosi około 60 – 90 min. Koncentrat krwinek płytkowy stosuje się u pacjentów z małopłytkowością i objawami skazy krwotocznej. Płytki krwi pobrane tą metodą pochodzą od jednego dawcy, dzięki czemu biorca ma kontakt z mniejszą ilością obcych dla siebie antygenów, co ma bardzo duże znaczenie w przypadku biorców, u których stwierdzono obecność przeciwciał w układzie HLA i HPA (przeciwciała reagujące z antygenami na powierzchni leukocytów i płytek krwi).

Zobacz podstawowe informacje na temat krwiodawstwa:
Kto może oddać krew?
Gdzie można oddać krew?
Kto nie może oddać krwi?
Droga dawcy
Metody pobierania krwi
Przywileje i uprawnienia dawców krwi
Odznaki i odznaczenia
Ważne dokumentyVerified by MonsterInsights