101. rocznica powstania Polskiego Czerwonego Krzyża

18 stycznia 1919, 2 miesiące po powrocie Polski na mapę Europy, zostaje powołane Towarzystwo Czerwonego Krzyża działające odtąd nieprzerwanie (od 1927 roku jako Polski Czerwony Krzyż) w ramach największej i najstarszej międzynarodowej organizacji humanitarnej.

W związku z tym w roku 2019 obchodziliśmy jego 100. lecie istnienia. Między standardowymi pracami społecznymi i działalnością humanitarną znaleźliśmy czas na zorganizowanie szeregu wydarzeń, które podkreśliły rocznicę naszego Stowarzyszenia.

Warto więc podsumować ten jubileuszowy rok i wspomnieć wydarzenia, które sensu stricte nie są podstawą naszego działania ale podkreślają idee które nam przyświecają przez 100 lat naszej a także Waszej działalności. Zorganizowane eventy, zabawy, gry, przemarsze stanowiły połączenie, które często określane jest mianem “przyjemne z pożytecznym”. Poniżej wymieniamy kilka ważniejszych wydarzeń.

Kalendariun:

Wernisażu „100 lat PCK w Toruniu i na Pomorzu”

Książka „Wiek w służbie bliźniemu”

Wystawa na Dworcu Głównym

Bezpieczne wakacje

Gra terenowa

Żywy Czerwony Krzyż

Spotkanie z pracownikami, wolontariuszami oraz podopiecznymi

Artykuł w prasie

Msza Święta z udziałem JE. Biskupa Wiesława Śmigiela

Mistrzostwa pierwszej pomocy

Działam więc jestem – sympozjum o wolontariacie

Filatelistyka – znaczek i karta pocztowa okolicznościowa

Przemarsz ulicami Torunia

Kalendarz stworzony na 100. lecie PCK

Konkurs plastyczny “100 lat PCK oczami dziecka

Upublicznienie dokumentacji z działalności PCK 1919-1938

Konferencja naukowa “Prawo humanitarne w 100 lecie Polskiego Czerwonego Krzyża”

Finał akcji “Podaruj Dzieciom Serce”

Odsłonięcie tablicy 100. lecia istnienia Polskiego Czerwonego Krzyża (wkrótce)

Warto wspomnieć, że w czasie uroczystych wydarzeń wręczane były Medale 100. lecia Polskiego Czerwonego Krzyża. Wyróżnienie to otrzymywali wolontariusze, działacze, organizacje współpracujące, przedstawiciele władz samorządowych oraz instytucje, które wspierają nas w naszej działalności.

Dziękujemy nie tylko za to, że byliście z nami w ten jubileuszowy rok ale, że możemy na Was liczyć od wielu lat, w każdym dniu i o każdej porze!

Więcej o historii powstania Polskiego Czerwonego Krzyża znajdziecie na stronie pck.pl

Konferencja “Prawo humanitarne w 100. lecie Polskiego Czerwonego Krzyża”

Już w ten piątek, czyli 22 listopada odbędzie się jedno z ostatnich wydarzeń wchodzących w skład obchodów 100 lecia Polskiego Czerwonego Krzyża. Wspomniane wydarzenie to oczywiście konferencja pt. “Prawo humanitarne w 100. lecie Polskiego Czerwonego Krzyża”, która została zorganizowana we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji UMK w Toruniu.

W ramach konferencji przygotowano dwu sesyjny panel referatowy podczas, którego referenci przedstawią przygotowane przez siebie zagadnienia. Będą one dotyczyły prawa humanitarnego, krwiodawstwa i działalności Polskiego Czerwonego Krzyża w regionie.

Szczegółowy plan wydarzenia przedstawiony jest na plakacie zamieszczonym poniżej oraz na stronie https://pcktorun.pl/konferencja/

Dzień Matki w okresie międzywojennym

50. Czy wiesz, że jednym z najważniejszych świąt obchodzonych przez młodzież PCK w okresie międzywojennym był „Dzień Matki” ?

Sposób świętowania „Dnia Matki” w Polsce wywodzi się z tradycji amerykańskiej. W 1858 roku nauczycielka Ann Maria Reeves Jarvis wypromowała „Dni Matczynej Pracy”. W 1905 roku jej córce, która kontynuowała to dzieło, udało się ustanowić „Dzień Matki” jako święto, w którym oddawano hołd matkom za ich poświęcenie, miłość i przywiązanie. Spotkało się to z dużą akceptacją całego społeczeństwa , która w rezultacie doprowadziła do uznania w 1914 przez Kongres Stanów Zjednoczonych „Dnia Matki” za święto narodowe. Przypadało ono na drugą niedzielę maja. Niedługo potem zwyczaj ten rozprzestrzenił się na całą Amerykę, a następnie na resztę krajów świata. W organizację obchodów „Dnia Matki” w Ameryce bardzo zaangażowana była młodzież tamtejszego Czerwonego Krzyża, która zaczęła propagować to święto także wśród młodzieży innych krajów.

Z tradycji amerykańskiej wywodzi się także postrzeganie Czerwonego Krzyża jako Największej Matki na Świecie („The Greatest Mother in the World”). Amerykański artysta zestawił na plakacie propagandowym znak graficzny czerwonego krzyża i opiekującą się rannym żołnierzem siostrę Czerwonego Krzyża oraz napis The Greatest Mother in the World (Największa Matka na Świecie). Motyw ten wykorzystany został w Polsce już w 1921 roku w projekcie autorstwa Bogdana Nowakowskiego. Tytuł obrazu „Największa Polska Macierz – Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża” podkreślał z jednej strony wielkość i powszechność Polskiego Czerwonego Krzyża, z drugiej odwoływał się do podwójnego znaczenia słowa macierz jako matki i ojczyzny. Na polskim plakacie, Macierz -Czerwony Krzyż, otacza troskliwym, pełnym miłości i oddania gestem zarówno rannego żołnierza, starca , jak również utula śpiące dziecko. Obraz wyraża wszystkie te cechy, które stanowiły o istocie misji i działalności Czerwonego Krzyża.

Rozumienie roli Czerwonego Krzyża jako troskliwej matki było bliskie Marszałkowi Piłsudskiemu, czemu dał wyraz w jednej ze swoich wypowiedzi.
„Ranny i chory żołnierz – to sierota wojskowy. Wchodzi nagle, jako odpadek wielkiej produkcji wojennej, do bezdusznej, skomplikowanej maszyny, bezsilny, zdenerwowany, często bezwolny. Trzeba włożyć duże wysiłki, aby w tej maszynie pracowało serce matczyne, które więcej kocha właśnie to dziecko, które jest nieszczęśliwe i zbolałe, a więc nieużyteczne dla pracy, i w tem leży szczytne i wielkie zadanie Czerwonego Krzyża w czasie wojny…”

Nie dziwi więc fakt, że obchody „Dnia Matki” były ważnym elementem wychowania młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża. Z jednej strony był to hołd oddawany matkom za ich miłość, troskę i poświęcenie, z drugiej strony było to wychowanie młodzieży w duchu tych wartości okazywanych wszystkim potrzebującym.

Pierwsze uroczystości z okazji Dnia Matki organizowane były przez młodzież PCK już w latach 20-tych poprzedniego wieku. W materiałach propagujących obchody tego święta wśród młodzieży bardzo często odwoływano się do wspomnień i opisów relacji z matką wybitnych postaci m.in Marszałka Piłsudskiego, Juliusza Słowackiego czy bohatera amerykańskiego Jerzego Washingtona. W okresie międzywojennym każdego roku majowy numer pisma dla młodzieży „Czyn Młodzieży” poświęcony był matce i zawierał zdjęcia z różnych krajów, obrazy, opowiadania, wspomnienia, wiersze poświęcone matkom.

W 1936 r. opracowana została nawet specjalna broszura wydana przez PCK zawierająca oprócz historii tego święta i opisów świętowania w innych krajach również materiały i wskazówki do obchodów „Dnia Matki” w Polsce. Broszura liczyła 68 stron i zawierała wiersze do deklamacji, piosenki, inscenizacje, ‘żywe obrazy”, łatwe do odegrania komedyjki i inne wskazówki „jak urządzić obchód „Dnia Matki”

Niestety ta piękna tradycja świętowania i oddawania hołdu matkom przez młodzież Czerwonego Krzyża z czasem zanikła. Być może uda ją się odnowić i ożywić współcześnie.

Zdjęcia:
1. Plakat Największa Polska Macierz – Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża wzorowany na plakacie Amerykańskiego Czerwonego Krzyża
2-5. Numery „Czynu Młodzieży” poświęcone matkom i obchodom „Dnia Matki”
6. Broszura wydana przez PCK „Wskazówki i materiały do obchodów” 1936
7-10. Przykładowe materiały dla młodzieży i dzieci.
11. Zdjęcie z obchodów w „Dnia Matki w Brodnicy
12. Zdjęcie z obchodów „Dnia Matki” w Chorzowie.
13. Przygotowanie do obchodów w Warszawie, ścinanie własnoręcznie wyhodowanych kwiatów.

Źródło: Małopolski Oddział Okręgowy PCK http://pck.malopolska.pl/Verified by MonsterInsights