Prelekcje nt. honorowego dawstwa krwi w Szkole Podstawowej nr 24

19 grudnia przeprowadziliśmy w Szkole Podstawowej nr 24 im. Bohaterów Września 1939 w Toruniu 3 prelekcje nt. honorowego dawstwa krwi. Zanim młodzież poznała tajniki krwiodawstwa Pani Ewa Zulewska (kierownik biura OR PCK w Toruniu) przedstawiła pokrótce historię (100. letnią) Polskiego Czerwonego Krzyża. Wykłady o honorowym oddawaniu krwi są częścią projektu “Młoda krew ratuje życie” przeprowadzanego dzięki współpracy z Fundacją Tesco. Uczniowie klas 5-7 mogli zapoznać się z podstawowymi informacjami dotyczącymi krwi i jej roli w organizmie, procedury poboru krwi, sposobami jej przetwarzania i przechowywania. Mogli zobaczyć jak wyglądają punkty poboru krwi zarówno te stacjonarne jak i mobilne. Dzieci miały wiele pytań i czynnie uczestniczyły w zajęciach. Prelekcję przeprowadził Pan Marcin Lesiak, który z krwiodawstwem jest związany od 1999 roku. Dzieci otrzymały materiały edukacyjne oraz drobne gadżety. Serdeczne podziękowania składamy Pani mgr Joannie Mytlewskiej za zaproszenie do szkoły i możliwość spotkania z przyszłymi dawcami 🙂

[ngg src=”galleries” ids=”13″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″]

Zajęcia edukacyjne na temat krwiodawstwa w IV LO w Toruniu

W dniu 13 marca 2017 roku spotkaliśmy się z młodzieżą z IV LO w Toruniu. W czasie prelekcji przedstawiliśmy uczniom i gronu pedagogicznemu działalność Polskiego Czerwonego Krzyża zwracając szczególną uwagę na tematykę honorowego krwiodawstwa. Młodzi ludzie z uwagą wysłuchali Pani Ewy Zulewskiej (Zarząd Rejonowy PCK w Toruniu), która to przedstawiła historię powstania i ewoluowania Ruchu Czerwonego Krzyża na terenie Polski. Opowiedziała zarówno o wczesnych latach działalności Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża jak i o sprawach, którymi PCK zajmuje się obecnie. Na wyświetlonej prezentacji zostały pokazane slajdy, które w dostępny sposób opisywały najważniejsze działania zarówno ogólnopolskie jak i terenowe PCK. Uczniowie poznali m.in. zasady używania znaku PCK. Kolejna część spotkania upłynęła na przedstawieniu młodzieży tematyki honorowego oddawania krwi. O samym oddawaniu krwi jak i wszystkich aspektach z tym związanych opowiedział Pan Marcin Lesiak – dawca, który ma na swoim koncie 20 litrów oddanej krwi. Mimo iż duża część uczniów nie miała 18 lat a to jest własnie próg wiekowy po przekroczeniu, którego można oddać krew to z chęcią i zainteresowaniem wsłuchiwali się w zagadnienia dotyczące tej pięknej idei. Mamy nadzieję, że takie rozmowy pomogą podjąć młodzieży decyzję o zostaniu w przyszłości regularnymi honorowymi dawcami krwi.Verified by MonsterInsights