Światowy Dzień Walki z Głodem

Dnia 16 października na całym świecie obchodziliśmy  Światowy Dzień Żywności i Walki z Głodem.

Celem tego dnia jest uświadomienie społeczeństwu skali ubóstwa, która nie dotyczy wyłącznie dalekich krajów, ale również Polski. Głównym problemem na który kładziemy nacisk jest niedożywienie zwłaszcza wśród dzieci i seniorów.

Jako Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża prowadzimy szereg działań i akcji mającej zmniejszyć zjawisko niedożywienia. W ostatnim czasie uruchomiliśmy program “Karta Dobra“, która pozwala seniorom na zakup artkułów spożywczych w sieci Biedronka. Corocznie wydajemy również setki paczek żywnościowych. Dodatkowo wraz Fundacją Biedronki uruchomiliśmy na naszym terenie “Pocztę obiadową” w ramach, której seniorzy otrzymują gotowe posiłki na obiad

Święto ma na celu poinformowanie społeczeństwa jak wielkim problemem jest marnowanie żywności lub jej złe wykorzystywanie. Coraz częściej spotykamy się z marnowaniem żywności. Czy to w wyniku złego przechowywania czy też zbyt dużych zakupów produktów spożywczych a następnie nie wykorzystania ich.

Jeżeli zaś chodzi o globalne (światowe) wyzwania to Światowa Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa w tym roku skupiła się na problemie dostępu do wody i właściwego z niej korzystania.

Woda to życie, woda to pożywienie. 

Woda jest niezbędna do życia na Ziemi. Stanowi ponad 50% naszego ciała i zajmuje około 71% powierzchni Ziemi. Tylko 2,5% wody jest świeże , nadaje się do picia, rolnictwa i większości zastosowań przemysłowych. Woda jest siłą napędową ludzi, gospodarki i przyrody oraz podstawą naszej żywności. Rzeczywiście rolnictwo odpowiada za 72% światowego poboru słodkiej wody, ale podobnie jak wszystkie zasoby naturalne, słodka woda nie jest nieskończona.  

Szybki wzrost liczby ludności, urbanizacja, rozwój gospodarczy i zmiany klimatyczne wystawiają zasoby wodne planety na coraz większą presję. Jednocześnie zasoby słodkiej wody na osobę spadły w ciągu ostatnich dziesięcioleci o 20%, a dostępność i jakość wody szybko się pogarszają z powodu dziesięcioleci złego użytkowania i zarządzania, nadmiernego wydobywania wód gruntowych, zanieczyszczenia i zmiany klimatu. Ryzykujemy wykorzystanie tego cennego zasobu do punktu bez powrotu. 

Obecnie 2,4 miliarda ludzi żyje w krajach dotkniętych niedoborem wody . Wielu z nich to drobni rolnicy, którzy już mają trudności z zaspokojeniem swoich codziennych potrzeb, są to zwłaszcza kobiety, ludność tubylcza, migranci i uchodźcy. Konkurencja o ten bezcenny zasób wzrasta, ponieważ niedobór wody staje się coraz częstszą przyczyną konfliktów.  

Dodaj komentarzVerified by MonsterInsights