Krajowy Zjazd sprawozdawczo-wyborczy Polskiego Czerwonego Krzyża

W dniu 25 września br. odbył się Krajowy Zjazd sprawozdawczo-wyborczy Polskiego Czerwonego Krzyża.

Na zjeździe zatwierdzono sprawozdania Zarządu Głównego PCK:

a) programowo-organizacyjne z działalności Stowarzyszenia w 2019 i 2020 r.,

b) finansowe Polskiego Czerwonego Krzyża za 2019 i 2020 r. z finansowania działalności Polskiego Czerwonego Krzyża w 2019 i 2020 r.

Na Zjeździe przedstawiono również sprawozdanie programowo-organizacyjne z działalności Stowarzyszenia w latach 2016-2020 oraz sprawozdanie z  finansowania działalności Polskiego Czerwonego Krzyża w latach 2016-2020. Zjazd wysłuchał także sprawozdania z działalności Głównej Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdania z działalności Sądu Organizacyjnego PCK za okres od czerwca 2016 r. do sierpnia 2021 r. Podczas zjazdu rozmawiano również o założeniach do Strategii Polskiego Czerwonego Krzyża na nową kadencję. W trakcie Zjazdu wybrano nowych członków organów statutowych Polskiego Czerwonego Krzyża. Nowym prezesem Polskiego Czerwonego Krzyża został Jerzy Bisek.

Więcej informacji na: https://pck.pl/krajowy-zjazd-polskiego-czerwonego-krzyza/

Bez względu na niebezpieczeństwo

Źródło: www.pck.pl
Źródło: www.pck.pl

Bez względu na niebezpieczeństwo do końca spełnić swój obowiązek. Zachęcamy do przeczytania krótkiej historii opisującej zaangażowanie PCK w czasie Powstania oraz starania hr. Marii Tarnowskiej i dr. Hieronima Bartoszewskiego, aby ludność cywilna i Powstańcy mogli opuścić zrujnowaną stolicę po 63 dniach walki.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem na stronie głównej PCK: https://pck.pl/bez-wzgledu-na-niebezpieczenstwo-do-konca-spelnic-swoj-obowiazek-pck-wobec-powstania-warszawskiego/

Rocznica uznania Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża przez MKCK

102 lata temu – 14 lipca 1919 roku – Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża zostało oficjalnie uznane przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, zaś 16 września tego samego roku zostało przyjęte w poczet Międzynarodowej Ligii Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża.

”Uznajemy zatem z radosnem uczuciem Polskie T-wo Czerw. Krzyża jako ostateczne i urzędowo ukonstytuowane i uwierzytelniamy takowe u innych dawniejszych Towarzystw, pośród których Polski Czerw. Krzyż zajmie miejsce na równi z innemi, jako nowy i uprawniony członek”.

Wiersz „Pod znakiem Czerwonego Krzyża”

25 października – Dzień Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża

Pod znakiem Czerwonego Krzyża.

IRMA BRUDNICKA

Prowadzi nas miłośnie
Krzyżyka krwawy znak,
I czyni, ze nie pustym
Stał się nam życia szlak,

Że na nim pełno pracy
A chętnych nie brak rąk,
Bo chcemy, by biedacy
Śmieli się wszyscy wkrąg.

Bo chcemy do serc smutnych
Radosną rzucić wieść
Bo tam, gdzie jest cierpienie,
My chcemy szczęście nieść.

I przecież gdzieś tam przez nas
Wskrzeszony uśmiech był,
Choć praca nasza drobna,
Co w mocy młodych sił,

W dziewczęcej tam pracowni
Maszyna furczy tak:
Bieliznę będziem mieli
Dla tych, którym jej brak.

A tu przy stołach, ławkach
Papieru szmer, zgrzyt piór:
To my piszemy listy
Za tysiąc rzek i gór.

Ktoś je tam będzie czytał
I z liter serce brał
I z obcych stron rodakom
Przyjazny uśmiech słał.

Tu książki się oprawia
I za to pieniądz jest
Na gwiazdkę biednym dzieciom,
Na Wielkanocny fest.

Do świetlic biegniem żwawo,
Aby się zebrać wraz,
Czytaniem i zabawą
Umilić sobie czas.

By potem znów przy pracy
Był zapał, uśmiech kwitł,
Byśmy kochali radość,
By nam świat smutny zbrzydł.

Byśmy do biednych rodzin
Z odzieżą, chlebem wraz
Nieść mogli dobre słowo,
By tam kochali nas.

Wszak każdy nam to przyzna,
Że w pracy zdrowie grunt,
Więc przeciw złym chorobom
Wznosimy wielki bunt.

Iligjenę uprawiamy,
Propagujemy też,
Jeśliś z higieną w zgodzie,
Żyć będziesz długo, wierz!

A kiedy w dni majowe
O wiośnie płynie wieść,
Kochanym, spracowanym
Rodzicom niesiem cześć.

I ciągle, tak na codzień
Ku szczęściu idziem wzwyż,
Bo wiedzie nas ku niemu
Młodych Czerwony Krzyż.

(Pisownia oryginalna – 1930 r.)

Dziesięć Przykazań Młodzieży Czerwonego Krzyża


1.Będę usiłował całe życie pracować dla pięknych zasad Czerwonego Krzyża Młodzieży.
2. Nigdy nie splamię mego honoru narodowego żadnym brzydkim czynem. Rozumiejąc, że obowiązkiem członka Czerwonego Krzyża Młodzieży jest być dobrym obywatelem swego kraju.
3. Będę całe życie pracował nad tem, aby Ojczyzna moja była bezpieczna, szczęśliwa i bogata i będę szanował Jej prawa.
4. Będę dobrym synem , który kocha i szanuje swoich Rodziców i Opiekunów i będę zawsze starał się dopomagać im wedle możności.
5. Będę zawsze odnosił się do moich nauczycieli z szacunkiem i wdzięcznością za ich pracę nad mojem wychowaniem.
6. Nigdy nie pominę sposobności niesienia pomocy i pociechy sierotom, starcom i w ogóle każdemu, kto jej potrzebować będzie.
7. Będę zawsze odpłacać dobrem za zło, bo to jest cechą szlachetnego człowieka, którym chce być przez całe życie.
8. Będę zawsze mówić prawdę, choćby mnie miała spotkać przykrość, bo kłamstwo jest tchórzostwem.
9. Będę zawsze dobrym kolegą i wiernym przyjacielem.
10. Każdy mój obowiązek będę zawsze spełniał sumiennie i o ile będę mógł najlepiej.