Za 3 Dni Dzień Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża

Dzień Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża obchodzony jest corocznie 25 października. W tym roku świętować będziemy podwójnie. Po pierwsze z powodu wspomnianego Dnia a po drugie, w związku z tym, że w 2021 roku Młodzież Polskiego Czerwonego Krzyża (MPCK) świętuje 100-lecie istnienia swojego ruchu w strukturach naszej organizacji.

Poniżej zamieścimy kilka podstawowych informacji na temat Młodzieży PCK.

Ruch Młodzieżowy Polskiego Czerwonego Krzyża nosi nazwę Młodzież
Polskiego Czerwonego Krzyża
. Młodzież PCK jest integralną częścią Polskiego Czerwonego Krzyża. Nieprzerwanie, od 1921, zrzesza dzieci i młodzież działające w oparciu o idee i zasady Czerwonego Krzyża. Młodzież PCK działa na podstawie Statutu Polskiego Czerwonego Krzyża oraz szczegółowych regulaminów. Znakiem organizacyjnym MPCK jest znak Czerwonego Krzyża na białym tle w obwódce z napisem „Polski Czerwony Krzyż Młodzież”.

Znak Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża

Celem strategicznym Młodzieży PCK jest pomoc osobom wymagającym wsparcia poprzez kształtowanie postaw humanitarnych w środowiskach dziecięco-młodzieżowych i ich aktywizację na rzecz osób potrzebujących.

Celami operacyjnymi Młodzieży PCK są:
a) kształtowanie postaw humanitarnych wśród dzieci i młodzieży, uwrażliwianie ich na krzywdę drugiego człowieka,
b) promowanie i wspieranie działań dzieci i młodzieży na rzecz potrzebujących
c) tworzenie dogodnych warunków do rozwijania umiejętności i samorealizacji dzieci i młodzieży,
d) wykształcenie nawyków przestrzegania zasad bezpieczeństwa i zdrowego stylu życia,
e) budowa i wzmacnianie struktur Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża,
f) wspieranie Stowarzyszenia w wypełnianiu humanitarnej misji Czerwonego Krzyża.

Członkiem Młodzieży PCK jest osoba fizyczna, która nie ukończyła 30 roku życia, wyraziła wolę przystąpienia do Stowarzyszenia i została przyjęta przez zarząd właściwej jednostki podstawowej MPCK.

Członek Młodzieży PCK ma prawo:
a) uczestniczyć w działaniach MPCK i PCK,
b) przekazywać do władz MPCK i PCK swoje uwagi i postulaty w sprawach
działalności młodzieżowej oraz przedsięwzięciach podejmowanych na rzecz dzieci i młodzieży,
c) wybierać i być wybieranym do władz MPCK i Stowarzyszenia (członkowie, którzy nie ukończyli 18 lat korzystają z tego prawa wyłącznie w strukturach Młodzieży PCK),
d) korzystać z wszelkich urządzeń Stowarzyszenia, wg obowiązujących zasad,
e) posiadać legitymację i odpowiednie odznaki organizacyjne,
f) otrzymać Honorową Odznakę PCK odpowiedniego stopnia zgodnie z obowiązującymi zasadami,

Członek Młodzieży PCK ma obowiązek:
a) przestrzegać postanowień Statutu PCK, Struktury i Zasad Działania Ruchu Młodzieżowego PCK oraz szczegółowych regulaminów,
b) brać czynny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia,
c) regularnie opłacać składkę członkowską, w wysokości ustalonej przez Krajowy Zjazd PCK

Wszystkie osoby, które chciałyby dołączyć do Ruchu Młodzieżowego Polskiego Czerwonego Krzyża albo chciałyby zorganizować w swojej szkole lub na uczelni jednostkę tegoż Ruchu zapraszamy do kontaktu.

Dodaj komentarzVerified by MonsterInsights