Robocze spotkanie przedstawicieli Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Robocze spotkanie przedstawicieli Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego (w tym z ppłk. Marcinem Piwowarczykiem, zastępcą dowódcy 8 K-PBOT ) z przedstawicielem Polskiego Czerwonego Krzyża Panem Marcinem Lesiakiem dotyczące opracowania planu upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa wśród żołnierzy i członków Klubu HDK PCK przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Dodaj komentarzVerified by MonsterInsights