Pomoc dla Ukrainy
Informacje dla obywateli
Punkt recepcyjny w Toruniu
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
Wypozyczalnia sprzetu rehabilitacyjnego

Karty podarunkowe do sklepów KiK

Od jutra w godzinach 9.00 – 14.00 w ramach akcji ,,Pomoc dla Ukrainy” wydawać będziemy karty podarunkowe do sklepów KiK.

Do uzyskania karty podarunkowej uprawnione są osoby, które przybyły do Polski w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy oraz okazały PCK dokument wskazujący na posiadanie obywatelstwa ukraińskiego: dowód osobisty lub paszport.

UWAGA:

Liczba kart ograniczona.

Podsumowanie 9. edycji programu „Dziel się uśmiechem”

Program „Dziel się Uśmiechem” został zainicjowany w 2013 roku przez Polski Czerwony Krzyż i Mars Polska w odpowiedzi na alarmujące statystyki dotyczące stanu zdrowia zębów polskich dzieci. W ramach dziewiątej edycji programu blisko 70 tys. uczniów klas I-III z ponad 780 szkół podstawowych w kraju podczas cyklu zajęć uczyło się jak dzięki czterem prostym krokom dbać o zęby i zapobiegać próchnicy.

W województwie kujawsko-pomorskim w programie uczestniczyło 4365 uczniów.

Podsumowanie 9. edycji akcji Dziel się uśmiechem

Oddawanie krwi to akt solidarności

14 czerwca na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Krwiodawcy. Święto zostało ustanowione w 2004 roku przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC), Międzynarodową Federację Organizacji Krwiodawców oraz Międzynarodowe Towarzystwo Transfuzjologiczne. W tym dniu chcemy zwrócić uwagę, jaką rolę odgrywa dobrowolne oddawanie krwi w ratowaniu życia i wzmacnianiu więzi społecznych.

„Oddając krew – ratujesz życie” – to hasło towarzyszy działaniom Polskiego Czerwonego Krzyża od ponad 60 lat – od czasu, gdy PCK zajął się organizacją i promocją idei honorowego krwiodawstwa oraz uświadamianiem znaczenia krwi w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego. Aby działania promujące oddawanie krwi przebiegały sprawnie i co najważniejsze docierały do jak największej grupy odbiorców, powstał Ruch Honorowego Krwiodawstwa, który jest integralną częścią struktury PCK.

„ Ruch Honorowego Krwiodawstwa tworzą honorowi dawcy krwi – członkowie i wolontariusze Polskiego Czerwonego Krzyża w liczbie ponad 50 000 krwiodawców, którzy skupieni są w 925 Klubach HDK PCK oraz innych jednostkach organizacyjnych PCK. W 2021 r. Kluby HDK PCK zorganizowały 2 419 akcji poboru krwi, podczas których pobrano 119 255,23 litrów krwi czerwonokrzyskiej, co stanowi ponad 18% udziału w pozyskaniu krwi na terenie kraju” – mówi Michał Mikołajczyk, członek Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża.

Planowe i rytmiczne zaopatrzenie Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w życiodajną krew możliwe jest przede wszystkim dzięki honorowym dawcom. Wakacje to okres, kiedy krwi potrzeba więcej. Niestety okres urlopowy zmniejsza aktywność krwiodawców, ponieważ wyjazdy poza miejsce stałego zamieszkania, często do miejscowości, w których nie ma placówek krwiodawstwa, ograniczają możliwość oddawania krwi. Dlatego też PCK organizuje różnego rodzaju akcje i kampanie w ramach których zachęca do oddawania krwi.

Z tematem krwiodawstwa oswajamy w szkołach, na uczelniach, w miejscach pracy poprzez organizowanie akcji takich jak m. in.:  „Młoda Krew Ratuje Życie” czy „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”. W ostatnich latach popularne stały się biegi charytatywne, tzw. Krwiobiegi połączone z mobilną akcją poboru krwi. W ramach obchodów Światowego Dnia Krwiodawcy oddziały PCK w całym kraju organizują różnego rodzaju wydarzenia w trakcie których  odbywają się akcję poboru krwi.

Krew jest niezastąpiona. Co minutę potrzebny jest litr krwi – to 2 dawców! Oddawanie krwi zajmuje ok. 15 minut, 1 dawca może uratować życie aż 3 osobom. Każdego dnia potrzeba ponad 1000 litrów krwi – to aż 2000 dawców! Dziękujemy wszystkim honorowym dawcom krwi, którzy bezinteresownie dzielą się częścią siebie i ratują ludzkie życie. Oddawanie krwi to akt solidarności!

Źródło: pck.pl

Powiat Dobrych Ludzi 2022

Kampania Powiat Dobrych Ludzi 2022 wystartowała!

W czerwcu, lipcu i sierpniu promować będziemy ideę oddawania krwi i szpiku kostnego. Dzięki współpracy z organizatorami akcji promującej krwiodawstwo w gminach, Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy oraz Fundacją DKMS w kilkunastu miejscach na terenie powiatu będzie można dołączyć do grona krwiodawców i potencjalnych dawców szpiku.

W tym roku dzięki współpracy z RCKiK oraz Fundacją DKMS na terenie powiatu odbędzie się jeszcze 10 akcji:

12 czerwca– Wielka Nieszawka, parking przez Centrum Sportu i Rekreacji Olender,
3 lipca– Łążyn, przed remizą OSP,
7 lipca – Chełmża, Rynek,
10 lipca – Dobrzejewice, na parkingu przed kościołem pw Św. Wawrzyńca,
17 lipca – Grębocin, na parkingu przed kościołem pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus,
24 lipca – Łubianka, budynek Biblioteki Centrum Kultury w Łubiance,
4 sierpnia – Chełmża, Rynek,
6 sierpnia – Koniczynka, przy boisku,
14 sierpnia – Czernikowo – przed remizą OSP
28 sierpnia – Przysiek, parking przed kościołem MB Królowej Męczenników Polskich.

Więcej o akcji na: https://powiattorunski.pl/7821,pozostale-aktualnosci?tresc=84443

W spocie promującym kampanię wzięli udział: Oliwia, Julia, Lila, Bartek, Lucjan.

PomagaMY Ukrainie – loteria fantowa

Wojna na Ukrainie trwa, nasi sąsiedzi, którzy przed nią uciekli, zwłaszcza dzieci z matkami i osoby starsze, w dalszym ciągu potrzebują wsparcia. Mimo, że wszyscy doświadczamy trudów życia, to wciąż tli się w nas empatia i potrzeba pomocy potrzebującym. Dziękujemy.

Dziękujemy za tę wspaniałą inicjatywę Społeczności Zespołu Szkół w Czernikowie ich Pomysłodawcy i wszystkim, którzy szczodrością, wsparciem, dobrym słowem łączą się w tym przedsięwzięciu.