Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

Polski Czerwony Krzyż w Toruniu realizuje Program Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej “Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Programu są:

– dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności

– osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie

o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

Dodaj komentarzVerified by MonsterInsights