Opieka wytchnieniowa edycja 2024

OPIEKA WYTCHNIENIOWA” DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH – EDYCJA 2024

Polski Czerwony Krzyż w Toruniu realizuje Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego “Opieka wytchnieniowa” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024.

Program jest kierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również załatwienie niezbędnych spraw.

Dodaj komentarzVerified by MonsterInsights