Usługi opiekuńcze w 2024 roku

Polski Czerwony Krzyż realizuje usługi opiekuńcze w domu chorego – gdy osoba wymagająca wsparcia lub jego najbliżsi w opiece nad nim potrzebują pomocy, aby zapewnić codzienne potrzeby życiowe, opiekę higieniczną zaleconą przez lekarza, pielęgnację, oraz w miarę możliwości zapewnić kontakt z otoczeniem – mogą skorzystać z pomocy Siostry PCK.

W Toruniu decyzję administracyjną o przyznaniu usług, jej zakresie, terminie i miejscu świadczenia wydaje dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Szczegółowe informacje można uzyskać za pośrednictwem:

poczty e-mail: zr.torun@pck.pl
pod nr telefonu 56 622 21 29 lub
w biurze Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Toruniu
przy ul. Jęczmiennej 10 w godzinach od 8. – 14.

USŁUGI OPIEKUŃCZE realizowane dzięki wsparciu
Gminy Miasta Toruń
www.torun.pl

kwota dofinansowania 2024 rok: 2 254 540 zł

Dodaj komentarzVerified by MonsterInsights