Światowy Dzień Chorego

Światowy Dzień Chorego to coroczne święto, które podkreśla i podnosi świadomość znaczenia zapewniania opieki i wsparcia osobom chorym, szczególnie tym osobom, które borykają się z chronicznymi lub poważnymi problemami zdrowotnymi. Dzień ten podkreśla także kluczową rolę pracowników służby zdrowia i opiekunów w zapewnianiu pacjentom pełnej troski opieki. 

Czym jest Światowy Dzień Chorego?

Światowy Dzień Chorego, ustanowiony przez Papieża Jana Pawła II w 1992 roku, to dzień poświęcony krzewieniu aktów dobroci i solidarności wobec osób cierpiących z powodu choroby. Przypomina o znaczeniu zapewniania wsparcia fizycznego, emocjonalnego i duchowego osobom zmagającymi się z chorobami.

Kiedy przypada Światowy Dzień Chorego?

Światowy Dzień Chorego obchodzony jest każdego roku 11 lutego. Data ta ma szczególne znaczenie, gdyż zbiega się ze świętem Matki Bożej z Lourdes, dniem kojarzonym z uzdrowieniami i nabożeństwem do Najświętszej Maryi Panny.

Znaczenie i cele

Do głównych celów Światowego Dnia Chorego należą:

  • Promowanie współczucia: Ten dzień podkreśla znaczenie okazania współczucia i empatii wobec osób chorych, uznania ich godności oraz zapewnienia im opieki i wsparcia, których potrzebują.
  • Uznanie opiekunów: Światowy Dzień Chorego stanowi wyraz uznania dla cennego wkładu pracowników służby zdrowia, opiekunów i wolontariuszy, którzy niestrudzenie pracują na rzecz łagodzenia cierpienia i zapewniania komfortu pacjentom.
  • Podkreślanie wyzwań związanych z opieką zdrowotną: stwarza okazję do podniesienia świadomości na temat wyzwań związanych z opieką zdrowotną, różnic w dostępie do opieki oraz potrzeby poprawy usług opieki zdrowotnej na całym świecie.
  • Zachęcanie do refleksji: Dla wielu ten dzień jest okazją do refleksji duchowej. Zachęca do zastanowienia się nad znaczeniem cierpienia i choroby w kontekście swojej postawy duchowej.

Jako Polski Czerwony Krzyż w ramach naszych zadań realizujemy programy, których głównym zadaniem jest opieka nad osobami chorymi zwłaszcza w podeszłym wieku. Obecnie realizujemy 2 duże programy:

Posiadamy również dla osób zmagających się z różnego rodzaju schorzeniami i chorobami sprzęt rehabilitacyjny: https://pcktorun.pl/pogodna-jesien/wypozyczalnia.html

Dodaj komentarzVerified by MonsterInsights