Prawidłowe użycie znaku Polskiego Czerwonego Krzyża

Na stronie https://pcktorun.pl/wazne-dokumenty/ znajdziecie Państwo trzy dokumentu mówiące o prawidłowym użyciu znaku Polskiego Czerwonego Krzyża. 
– https://pcktorun.pl/wp-content/uploads/2018/02/przewodnik_ochrony_znaku_czerwonego_krzyza_2013.pdf
– https://pcktorun.pl/wp-content/uploads/2018/02/regulamin_uzywania_znaku_czerwonego_krzyza_czerwonego.pdf
– https://pcktorun.pl/wp-content/uploads/2018/12/PCK_ksiega.pdf

Tak jak jednostki PCK podmioty zewnętrzne współpracujące z organizacją muszą przestrzegać zasad mówiących o sposobie użycia znaku Czerwonego Krzyża. Znak ten jest chroniony prawnie a jego bezpodstawne wykorzystanie jest karane. Jako, że podmioty zewnętrzne w związku z współpracą z Polskim Czerwonym Krzyżem mają prawo używać w określonych przypadkach symbolu PCK postaramy się w tych 3 powyżej wspomnianych dokumentach nakreślić zasady jak użyć znaku zgodnie z zasadami. Najważniejsze to aby na materiałach zamieszczać znak w odpowiednim formacie, wymiarach, utrzymując proporcje każdego z elementów, nie obracając go w żaden sposób. Ze szczegółami możecie się Państwo zapoznać przeglądając wspomniane dokumenty. Pamiętajcie również, że każde użycie znaku może nastąpić tylko za zgodą Polskiego Czerwonego Krzyża. 

Dodaj komentarzVerified by MonsterInsights