Szukamy pamiątek …

Uwaga, uwaga!
W ramach organizacji odchodów 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża przypadającego na rok 2019 poszukujemy wszelkich pamiątek, zdjęć, dokumentów
(dyplomów, zaświadczeń itp.) dotyczących PCK. Szczególnie cenne dla nas są te z okresu II RP.
Eksponaty będą wykorzystane na wystawie 24.10 2019r. oraz w publikacji albumu. Wszystkich, którzy chcą i mogą nas wesprzeć w tej inicjatywie zapraszamy do biura przy ul.Jęczmiennej 10 lub kontaktu telefonicznego 56 658 30 60.Verified by MonsterInsights