Światowy Dzień Krwiodawcy 2020

Światowy Dzień Krwiodawcy – coroczne święto obchodzone 14 czerwca a mające podkreślić rolę i służbę jaką pełnią dawcy krwi zarówno wobec drugiego człowieka jak i służby zdrowia. Wspomniana data nie jest przypadkowa gdyż 14 czerwca (1868 r.) to dzień urodzin Karla Landsteinera, który to w 1901 roku odkrył grupy krwi za co w 1930 roku otrzymał nagrodę Nobla. Święto zostało ustanowione przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i obchodzone jest od 2014 roku. Tematem przewodnim tegorocznego Światowego Dnia Krwiodawcy jest „Bezpieczna krew ratuje życie” natomiast hasłem, które przyświeca w tym roku obchodom jest „Oddaj krew i uczyń świat zdrowszym miejscem”. Wydarzenia, które są organizowane zarówno w tym dniu jak i całym tygodniu mają na celu złożenie podziękowań dobrowolnym dawcom krwi za ratujący życie ich dar krwi i jej składników, a także zwiększyć świadomość wśród społeczeństwa potrzeby regularnego oddawania krwi, tak aby zapewnić wszystkim pacjentom dostęp do bezpiecznych oraz wystarczających zapasów krwi oraz jej składników. Należy pamiętać, że krwiodawstwo to nie tylko niezastępowany (obecnie) system leczenia ale również przepiękna idea dzielenia się z drugą nieznaną sobie osobą. To oddawanie cząstki siebie dla ratowania życia drugiego człowieka. to właśnie za to oddanie, zaangażowanie oraz poświęcenie w Światowy Dzień Krwiodawcy składamy na ręce dawców krwi z całego świata podziękowania oraz wyrazy wdzięczności. To co warto w tym momencie zaznaczyć to to, że w Polsce dawstwo opiera się na dawcach honorowych, niepobierających za oddaną krew i jej składniki wynagrodzenia. W tym dniu służba krwi skupia się na pokazaniu jaki wkład indywidualny dawca krwi może wnieść w poprawę zdrowia innych członków społeczności. Oddawanie krwi jest bardzo ważne nie tylko w Polsce ale i na całym świecie. Regularne oddawanie krwi ma zapewnić zarówno jednostkom jak i społecznościom dostęp do bezpiecznej i dobrej jakości krwi oraz produktów krwiopochodnych. Ta dostępność powinna być zapewniona w normalnych warunkach jak i sytuacjach awaryjnych, kryzysowych np. pandemia COVID-19. W ramach kampanii korzystając z mediów zapraszamy do dołączenia do wielkiej rodziny dawców krwi, którzy to oddając regularnie krew ratują wiele setek istnień ludzkich każdego dnia. Warto przy tej okazji wspomnieć, że w samej Polsce ponad 840 szpitali wykorzystuje krew i jej składniki w leczeniu pacjentów. Co roku ponad 600 000 osób oddaje 1 300 000 donacji krwi i jej składników. W tym szczególnym dniu dziękujemy im za to podkreślając ich wkład będący ważną częścią systemu lecznictwa w Polsce.

Dodaj komentarz