Pomóż nam pomagać! Przekaż 1% podatku potrzebującym

Walka z głodem, ubóstwem i niedożywieniem to jedno z głównych zadań Polskiego Czerwonego Krzyża. Jednym z programów, w ramach którego kompleksowo wspieramy dzieci i młodzież z rodzin potrzebujących jest Godne Dzieciństwo.

Rozliczając swój PIT mogą Państwo w prosty sposób – za pośrednictwem PCK – pomóc dzieciakom, stwarzając im szansę na zaspokojenie podstawowych potrzeb, edukację i rozwój osobisty, a w rezultacie uniknięcie pokoleniowej biedy i lepszy start w dorosłość.

Dzięki środkom pozyskanym w ramach kampanii 1% Polski Czerwony Krzyż będzie mógł nie tylko dożywiać dzieci w szkolnych stołówkach i świetlicach, ale również sfinansować pobyt potrzebujących maluchów na koloniach, doposażyć ich w przybory szkolne i pomoc naukowe, przekazać paczki na święta z niezbędnymi ubraniami i artykułami higienicznymi.

Wielu z naszych podopiecznych potrzebuje wsparcia w procesie kształcenia, w nabywaniu i utrwalaniu umiejętności związanych z życiem społecznym oraz pozytywnego wzorca do spędzania wolnego czasu zarówno w czasie roku szkolnego, jak i wakacji. Dlatego właśnie organizujemy zajęcia edukacyjne, uczymy zasad zdrowego żywienia, postawy społecznego zaangażowania i radzenia sobie z problemami.

Pomaganie jest dziecinnie proste! Wystarczy wypełniając swój PIT wpisać numer KRS 0000225587.


Jak przekazać 1% podatku na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża w usłudze Twój e-PIT?

Instrukcja krok po kroku

 1. W serwisie podatki.gov.pl wybierz Twój e-PIT.
 2. Uwierzytelnij się
  1. Wpisz swoje dane:
   1. PESEL (albo: NIP i datę urodzenia)
   2. kwotę przychodu z deklaracji za rok 2017
   3. kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców (np. PIT-11) za 2018 rok
  2. lub użyj profilu zaufanego
 3. Na głównym ekranie zobaczysz informację o OPP.
 4. Jeśli robisz to po raz pierwszy:
  1. wybierz z listy numer KRS Polskiego Czerwonego Krzyża: 0000225587
  2. wskaż cel szczegółowy: PCK Toruń
  3. zaznacz zgodę (jeśli chcesz) na przekazanie Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi informacji o 1% podatku
 5. Jeśli chcesz zmienić inną OPP na Polski Czerwony Krzyż:
  1. wybierz opcję „Zmieniam organizację”
  2. wybierz z wykazu OPP numer KRS Polskiego Czerwonego Krzyża: 0000225587
  3. wskaż cel szczegółowy: PCK Toruń
  4. zatwierdź tę zmianę
 6. Jeśli chcesz zmienić tylko cel szczegółowy:
  1. wybierz opcję „Zmieniam organizację”
  2. nie zmieniając numeru KRS, edytuj informację o celu szczegółowym na: PCK Toruń
  3. zatwierdź tę zmianę
 7. zaakceptuj i wyślij zeznanie

Usługa Twój e-PIT automatycznie wskazuje tę OPP, która w ubiegłym roku otrzymała od Ciebie 1% podatku. Wskazuje też cel szczegółowy i automatycznie zaznacza zgodę na przekazanie wybranej OPP informacji o 1%, według informacji z ubiegłego roku. Możesz edytować te dane. 

Twój e-PIT wylicza kwotę 1% podatku na podstawie aktualnych danych.

Więcej informacji na temat możliwości przekazania 1% dla toruńskiego oddziału rejonowego PCK na stronie: https://pcktorun.pl/1-podatku-dla-pck-torun/

Podstawa prawnaVerified by MonsterInsights